Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:7258/2019
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igló utca 33-35.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló Utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tákos József
Telefon: +36 12934513
E-mail: Jozsef.Takos@hungarocontrol.hu
Fax: +36 12934513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: CRM rendszer bevezetés és támogatása
Hivatkozási szám: EKR000150972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A HungaroControl célul tűzte ki, hogy a légiforgalmi irányítási feladatai mellett technológiai szállítóként is pozícionálja magát, tevékenysége mentén kialakult megoldásokat, know-how-t, és kapacitásokat kíván értékesíteni a jövőben. A termékek és megoldások egy része már piacképes, másrészük még fejlesztési, tervezési fázisban van. A HungaroControl piaca elsősorban a légiforgalom szereplőit jelenti, céges ügyfeleket, melyeknél a beszerzési döntésekben több személy vesz részt. Előzetes becslések alapján az értékesítési ciklusidő 3-18 hónap között lehet tipikusan. A termékek jelentős részben újszerű, eddig nem általánosan alkalmazott megoldásokat tartalmaznak, ezért ezen megoldások eladástól független piaci elfogadtatására is szükség van („evangelizációs” értékesítés), mely a marketing súlyát tovább erősíti az értékesítési folyamatban.
Ez az új célkitűzés teszi indokolttá egy CRM rendszer bevezetését, mely az Üzletfejlesztési igazgatóság munkáját hivatott támogatni.
Fontos kiemelni, hogy a Marketing és Sales területek eltérő igényeket támasztanak az informatikai rendszerrel kapcsolatban. A főbb igények az alábbiak:
A rendszerben az alábbi entitások kezelésére kell lehetőséget biztosítani:
- Cég / Account
- Személy
- Lead
- Lehetőség / Opportunity
- Marketing lista
- Esemény
Marketing folyamatokkal kapcsolatos elvárások
- A marketing tevékenység alapját a tevékenység által érintett cégek, személyek vagy lead-ek csoportjai – az úgynevezett marketing listák alkotják, ezért a rendszernek támogatnia kell ezek létrehozását és karbantartását. A marketing listákat keresés, szűrés alapján, egyedi logika (kézi összeválogatás) alapján, vagy Excel importtal állítja össze a felhasználó, de egyes folyamatok esetén a rendszernek automatikusan kell létrehoznia ezeket (adattartalomtól függően).
- A marketing tevékenység folyamán négy féle kampány tevékenység támoatása szükséges:
 Hírlevél kampány
 Kiállítás kampány
 Rendezvény szervezés
 Webinar szervezés
- A kampány tevékenységek olykor egymásba ágyazódnak (pl. a kiállítás szervezés egy hírlevél kampánnyal kezdődik)
Sales folyamatokkal kapcsolatos elvárások
- A rendszerben legyen lehetőség Lead generálásra, melynek az alapja lehet egy cég vagy egy személy.
- A rendszer támogassa a Lead-ek kvalifikációját. A rendszerben beállított kvalifikációs szempontok alapján GO/NO GO döntés után a Lead lezárásra kerül, GO döntés esetén Opportunity-vá válik.
- A rendszer támogassa az Opportunity-k kezelését, jelölni lehessen, hogy milyen fázisban, milyen altevékenységnél tart, illetve le lehessen zárni azokat az eredmény rögzítésével.
Kiutazással kapcsolatos folyamatok
- A fenti funkcionalitásokkal ellentétben, melyeket a HungaroControl munkavállalók csak egy köre érhet el, szükséges hogy a HungaroControl minden munkavállalója hozzáférjen egy olyan felülethez, amin eseményeket tud rögzíteni, és a rendszerből el tudja indítani az eseményhez tartozó útijelentés készítési folyamatot.
- Az útijelentés folyamatnak, amelyet az AgilePoint NX rendszer támogat, el kell indulnia automatikusan.
- Az útijelentés folyamat lezárultával, az annak végeredményeként létrejövő PDF állományt a rendszernek vissza kell tudnia fogadni az AgilePoint NX rendszerből.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: CRM rendszer bevezetés és támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igló utca 33-35.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A HungaroControl célul tűzte ki, hogy a légiforgalmi irányítási feladatai mellett technológiai szállítóként is pozícionálja magát, tevékenysége mentén kialakult megoldásokat, know-how-t, és kapacitásokat kíván értékesíteni a jövőben. A termékek és megoldások egy része már piacképes, másrészük még fejlesztési, tervezési fázisban van. A HungaroControl piaca elsősorban a légiforgalom szereplőit jelenti, céges ügyfeleket, melyeknél a beszerzési döntésekben több személy vesz részt. Előzetes becslések alapján az értékesítési ciklusidő 3-18 hónap között lehet tipikusan. A termékek jelentős részben újszerű, eddig nem általánosan alkalmazott megoldásokat tartalmaznak, ezért ezen megoldások eladástól független piaci elfogadtatására is szükség van („evangelizációs” értékesítés), mely a marketing súlyát tovább erősíti az értékesítési folyamatban.
Ez az új célkitűzés teszi indokolttá egy CRM rendszer bevezetését, mely az Üzletfejlesztési igazgatóság munkáját hivatott támogatni.
Fontos kiemelni, hogy a Marketing és Sales területek eltérő igényeket támasztanak az informatikai rendszerrel kapcsolatban. A főbb igények az alábbiak:
A rendszerben az alábbi entitások kezelésére kell lehetőséget biztosítani:
- Cég / Account
- Személy
- Lead
- Lehetőség / Opportunity
- Marketing lista
- Esemény
Marketing folyamatokkal kapcsolatos elvárások
- A marketing tevékenység alapját a tevékenység által érintett cégek, személyek vagy lead-ek csoportjai – az úgynevezett marketing listák alkotják, ezért a rendszernek támogatnia kell ezek létrehozását és karbantartását. A marketing listákat keresés, szűrés alapján, egyedi logika (kézi összeválogatás) alapján, vagy Excel importtal állítja össze a felhasználó, de egyes folyamatok esetén a rendszernek automatikusan kell létrehoznia ezeket (adattartalomtól függően).
- A marketing tevékenység folyamán négy féle kampány tevékenység támoatása szükséges:
 Hírlevél kampány
 Kiállítás kampány
 Rendezvény szervezés
 Webinar szervezés
- A kampány tevékenységek olykor egymásba ágyazódnak (pl. a kiállítás szervezés egy hírlevél kampánnyal kezdődik)
Sales folyamatokkal kapcsolatos elvárások
- A rendszerben legyen lehetőség Lead generálásra, melynek az alapja lehet egy cég vagy egy személy.
- A rendszer támogassa a Lead-ek kvalifikációját. A rendszerben beállított kvalifikációs szempontok alapján GO/NO GO döntés után a Lead lezárásra kerül, GO döntés esetén Opportunity-vá válik.
- A rendszer támogassa az Opportunity-k kezelését, jelölni lehessen, hogy milyen fázisban, milyen altevékenységnél tart, illetve le lehessen zárni azokat az eredmény rögzítésével.
Kiutazással kapcsolatos folyamatok
- A fenti funkcionalitásokkal ellentétben, melyeket a HungaroControl munkavállalók csak egy köre érhet el, szükséges hogy a HungaroControl minden munkavállalója hozzáférjen egy olyan felülethez, amin eseményeket tud rögzíteni, és a rendszerből el tudja indítani az eseményhez tartozó útijelentés készítési folyamatot.
- Az útijelentés folyamatnak, amelyet az AgilePoint NX rendszer támogat, el kell indulnia automatikusan.
- Az útijelentés folyamat lezárultával, az annak végeredményeként létrejövő PDF állományt a rendszernek vissza kell tudnia fogadni az AgilePoint NX rendszerből.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (TCO, 2 év) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.1.5); II.2.7): Felhívjuk a figyelmet, hogy a karakterkorlát miatt, a teljesítési határidő tekintetében a közbeszerzési dokumentum eltérő / részletszabályokat tartalmaz.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: CRM rendszer bevezetés és támogatása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az igazolhatóan rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: IT Sense Informatikai szolgáltató és kereskedelmi kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51618333
Postai cím: Cseresznye Sor 29
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13412858208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges