Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8501/2019
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:Tapolca Város Önkormányzata Balatonfüred Város Önkormányzata;Ajka Város Önkormányzata;Pápa Város Önkormányzata;Várpalota Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8300 Tapolca, Hősök tere 15.;8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.;8400 Ajka, Szabadság tér 12.;8500 Pápa, Fő utca 5.;8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.;ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.;ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.;ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.;ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tapolca Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71659174
Postai cím: Hősök Tere 15.
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hederics Katalin
Telefon: +36 87511150
E-mail: hederics.katalin@tapolca.hu
Fax: +36 307317688
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tapolca.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tapolca.hu
 
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69297326
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Brenner Klára
Telefon: +36 87482179
E-mail: brenner.klara@balatonfured.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://balatonfured.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://balatonfured.hu/

Hivatalos név: Ajka Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52484641
Postai cím: Szabadság Tér 12.
Város: Ajka
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Keresszegi Ferenc
Telefon: +36 88521108
E-mail: keresszegi.ferenc@hivatal.ajka.hu
Fax: +36 88212794
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ajka.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ajka.hu

Hivatalos név: Pápa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13782986
Postai cím: Fő Utca 5.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Albert Henrietta
Telefon: +36 89515053
E-mail: albertheni@papa.hu
Fax: +36 89515036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://papa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://papa.hu/

Hivatalos név: Várpalota Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29205161
Postai cím: Gárdonyi Géza Utca 39.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kotzó Szabolcs
Telefon: +36 88592660
E-mail: kotzo.szabolcs@varpalot.hu
Fax: +36 88592676
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varpalota.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varpalota.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Tapolca Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Városi Fenntartható Energia és Klíma akciótervek
Hivatkozási szám: EKR001002342018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében Tapolca Város Önkormányzata részére Városi Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozására önálló, egyben a projekt céljaihoz integrálható dokumentumaként
2. rész: Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében Balatonfüred Város Önkormányzata részére Városi Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozására önálló, egyben a projekt céljaihoz integrálható dokumentumaként
3. rész: Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében Ajka Város Önkormányzata részére Városi Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozására önálló, egyben a projekt céljaihoz integrálható dokumentumaként
4. rész: Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében Pápa Város Önkormányzata részére Városi Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozására önálló, egyben a projekt céljaihoz integrálható dokumentumaként
5. rész: Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében Várpalota Város Önkormányzata részére Városi Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozására önálló, egyben a projekt céljaihoz integrálható dokumentumaként
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 9950000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: SECAP kidolgozása Tapolca Város részére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében Tapolca Város Önkormányzata részére Városi Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozására önálló, egyben a projekt céljaihoz integrálható dokumentumaként
A „Fenntartható Energia és Klíma akcióterv” elkészítése során fokozott figyelmet kell fordítani:
• a szakmai és társadalmi észrevételekre;
• a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság keretében vállaltak teljesülésére;
• az európai uniós ELENA pályázatra történő benyújthatóságra.
• a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartására
Az akciótervnek az ajánlattevő által megadott kötelező fejezeteket tartalmaznia kell.
A Fenntartható Energia- és Klíma akcióterv kidolgozásának főbb szakmai szempontjai:
• A Fenntartható Energia- és Klíma akcióterv célja, hogy az elkészített CO2 kibocsátás leltár alapján egy települési szintű energetikai cselekvési tervet fogalmazzon meg;
• A cselekvési tervben meghatározott beavatkozások járuljanak hozzá a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, az energiahatékonyság növeléséhez, a fenntarthatóbb településfejlesztéshez;
• A Fenntartható Energia- és Klíma akcióterv stratégiai és operatív dokumentum, amely település/településközösségi szinten határozza meg a 2030. évi célkitűzések átfogó kereteit. A CO2 Alapkibocsátás készlet eredményeit használja fel a legjobb akciók és lehetőségek azonosításához az önkormányzat CO2-csökkentési célkitűzésének elérése érdekében. Konkrét csökkentési intézkedéseket határoz meg határidőkkel és kijelölt feladatokkal kapcsolatban, amely a hosszú távú stratégiát tettekre váltja. Az időszak végére elérendő szén-dioxid megtakarítás minimális célértéke – az EU stratégiája alapján – a bázisévhez viszonyítva 40%.
• A végső energiafogyasztási adatokat a területileg illetékes Önkormányzattól, a közmű szolgáltatóktól, valamint az egyes kategóriák szereplőitől közvetlenül szükséges bekérni és a kapott adatokat összesíteni;
• A feladat része a Polgármesterek Szövetsége által megadott Excel formátumú sablon településközösségenkénti kitöltése, magyar, illetve angol nyelven. A sablonban a következő részfejezetek találhatók:
- Stratégia;
- Kibocsátásleltár bázis évben;
- Kibocsátásleltár köztes évben;
- Hatásmérséklő intézkedések;
- Jó gyakorlatok ;
- Alkalmazkodási eredménytábla;
- Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok és sebezhetőségek;
- Alkalmazkodási intézkedések
• A feladat része továbbá a városi SECAP megyei szintű összefoglaló dokumentumba való beilleszthetőségének előkészítése és koordinálása.
A teljesítés további feltételei az ajánlattételi dokumentáció részét képző műszaki leírásban kerülnek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2) A szerződés teljesítésében részt vevő, a felhívás III.1.3) M/2.a pontja szerinti szakember többlettapasztalata (darab) 10
2 3) A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2.b pontja szerinti szakember többlettapasztalata (darab) 10
3 4) A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2.c pontja szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: SECAP kidolgozása Balatonfüred Város részére
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében Balatonfüred Város Önkormányzata részére Városi Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozására önálló, egyben a projekt céljaihoz integrálható dokumentumaként
A „Fenntartható Energia és Klíma akcióterv” elkészítése során fokozott figyelmet kell fordítani:
• a szakmai és társadalmi észrevételekre;
• a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság keretében vállaltak teljesülésére;
• az európai uniós ELENA pályázatra történő benyújthatóságra.
• a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartására

Az akciótervnek az ajánlattevő által megadott kötelező fejezeteket tartalmaznia kell.
A Fenntartható Energia- és Klíma akcióterv kidolgozásának főbb szakmai szempontjai:
• A Fenntartható Energia- és Klíma akcióterv célja, hogy az elkészített CO2 kibocsátás leltár alapján egy települési szintű energetikai cselekvési tervet fogalmazzon meg;
• A cselekvési tervben meghatározott beavatkozások járuljanak hozzá a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, az energiahatékonyság növeléséhez, a fenntarthatóbb településfejlesztéshez;
• A Fenntartható Energia- és Klíma akcióterv stratégiai és operatív dokumentum, amely település/településközösségi szinten határozza meg a 2030. évi célkitűzések átfogó kereteit. A CO2 Alapkibocsátás készlet eredményeit használja fel a legjobb akciók és lehetőségek azonosításához az önkormányzat CO2-csökkentési célkitűzésének elérése érdekében. Konkrét csökkentési intézkedéseket határoz meg határidőkkel és kijelölt feladatokkal kapcsolatban, amely a hosszú távú stratégiát tettekre váltja. Az időszak végére elérendő szén-dioxid megtakarítás minimális célértéke – az EU stratégiája alapján – a bázisévhez viszonyítva 40%.
• A végső energiafogyasztási adatokat a területileg illetékes Önkormányzattól, a közmű szolgáltatóktól, valamint az egyes kategóriák szereplőitől közvetlenül szükséges bekérni és a kapott adatokat összesíteni;
• A feladat része a Polgármesterek Szövetsége által megadott Excel formátumú sablon településközösségenkénti kitöltése, magyar illetve angol nyelven. A sablonban a következő részfejezetek találhatók:
- Stratégia;
- Kibocsátásleltár bázis évben;
- Kibocsátásleltár köztes évben;
- Hatásmérséklő intézkedések;
- Jó gyakorlatok;
-
- Alkalmazkodási eredménytábla;
- Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok és sebezhetőségek;
- Alkalmazkodási intézkedések;
• A feladat része továbbá a városi SECAP megyei szintű összefoglaló dokumentumba való beilleszthetőségének előkészítése és koordinálása.

A teljesítés további feltételei az ajánlattételi dokumentáció részét képző műszaki leírásban kerülnek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2) A szerződés teljesítésében részt vevő, a felhívás III.1.3) M/2a pontja szerinti szakember többlettapasztalata (darab) 10
2 3) A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2.b pontja szerinti szakember többlettapasztalata (darab) 10
3 4) A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2.c pontja szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: SECAP kidolgozása Ajka Város részére
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8400 Ajka, Szabadság tér 12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében Ajka Város Önkormányzata részére Városi Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozására önálló, egyben a projekt céljaihoz integrálható dokumentumaként
A „Fenntartható Energia és Klíma akcióterv” elkészítése során fokozott figyelmet kell fordítani:
• a szakmai és társadalmi észrevételekre;
• a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság keretében vállaltak teljesülésére;
• az európai uniós ELENA pályázatra történő benyújthatóságra.
• a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartására
Az akciótervnek az ajánlattevő által megadott kötelező fejezeteket tartalmaznia kell.
A Fenntartható Energia- és Klíma akcióterv kidolgozásának főbb szakmai szempontjai:
• A Fenntartható Energia- és Klíma akcióterv célja, hogy az elkészített CO2 kibocsátás leltár alapján egy települési szintű energetikai cselekvési tervet fogalmazzon meg;
• A cselekvési tervben meghatározott beavatkozások járuljanak hozzá a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, az energiahatékonyság növeléséhez, a fenntarthatóbb településfejlesztéshez;
• A Fenntartható Energia- és Klíma akcióterv stratégiai és operatív dokumentum, amely település/településközösségi szinten határozza meg a 2030. évi célkitűzések átfogó kereteit. A CO2 Alapkibocsátás készlet eredményeit használja fel a legjobb akciók és lehetőségek azonosításához az önkormányzat CO2-csökkentési célkitűzésének elérése érdekében. Konkrét csökkentési intézkedéseket határoz meg határidőkkel és kijelölt feladatokkal kapcsolatban, amely a hosszú távú stratégiát tettekre váltja. Az időszak végére elérendő szén-dioxid megtakarítás minimális célértéke – az EU stratégiája alapján – a bázisévhez viszonyítva 40%.
• A végső energiafogyasztási adatokat a területileg illetékes Önkormányzattól, a közmű szolgáltatóktól, valamint az egyes kategóriák szereplőitől közvetlenül szükséges bekérni és a kapott adatokat összesíteni;
• A feladat része a Polgármesterek Szövetsége által megadott Excel formátumú sablon településközösségenkénti kitöltése, magyar illetve angol nyelven. A sablonban a következő részfejezetek találhatók:
- Stratégia;
- Kibocsátásleltár bázis évben;
- Kibocsátásleltár köztes évben;
- Hatásmérséklő intézkedések;
- Jó gyakorlatok;
- Alkalmazkodási eredménytábla;
- Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok és sebezhetőségek;
- Alkalmazkodási intézkedések;

• A feladat része továbbá a városi SECAP megyei szintű összefoglaló dokumentumba való beilleszthetőségének előkészítése és koordinálása.

A teljesítés további feltételei az ajánlattételi dokumentáció részét képző műszaki leírásban kerülnek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2) A szerződés teljesítésében részt vevő, a felhívás III.1.3) M/2.a pontja szerinti szakember többlettapasztalata (darab) 10
2 3) A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2.b pontja szerinti szakember többlettapasztalata (darab) 10
3 4) A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2.c pontja szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: SECAP kidolgozása Pápa Város részére
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8500 Pápa, Fő utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében Pápa Város Önkormányzata részére Városi Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozására önálló, egyben a projekt céljaihoz integrálható dokumentumaként
A „Fenntartható Energia és Klíma akcióterv” elkészítése során fokozott figyelmet kell fordítani:
• a szakmai és társadalmi észrevételekre;
• a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság keretében vállaltak teljesülésére;
• az európai uniós ELENA pályázatra történő benyújthatóságra.
• a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartására
Az akciótervnek az ajánlattevő által megadott kötelező fejezeteket tartalmaznia kell.
A Fenntartható Energia- és Klíma akcióterv kidolgozásának főbb szakmai szempontjai:
• A Fenntartható Energia- és Klíma akcióterv célja, hogy az elkészített CO2 kibocsátás leltár alapján egy települési szintű energetikai cselekvési tervet fogalmazzon meg;
• A cselekvési tervben meghatározott beavatkozások járuljanak hozzá a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, az energiahatékonyság növeléséhez, a fenntarthatóbb településfejlesztéshez;
• A Fenntartható Energia- és Klíma akcióterv stratégiai és operatív dokumentum, amely település/településközösségi szinten határozza meg a 2030. évi célkitűzések átfogó kereteit. A CO2 Alapkibocsátás készlet eredményeit használja fel a legjobb akciók és lehetőségek azonosításához az önkormányzat CO2-csökkentési célkitűzésének elérése érdekében. Konkrét csökkentési intézkedéseket határoz meg határidőkkel és kijelölt feladatokkal kapcsolatban, amely a hosszú távú stratégiát tettekre váltja. Az időszak végére elérendő szén-dioxid megtakarítás minimális célértéke – az EU stratégiája alapján – a bázisévhez viszonyítva 40%.
• A végső energiafogyasztási adatokat a területileg illetékes Önkormányzattól, a közmű szolgáltatóktól, valamint az egyes kategóriák szereplőitől közvetlenül szükséges bekérni és a kapott adatokat összesíteni;
• A feladat része a Polgármesterek Szövetsége által megadott Excel formátumú sablon településközösségenkénti kitöltése, magyar illetve angol nyelven. A sablonban a következő részfejezetek találhatók:
- Stratégia;
- Kibocsátásleltár bázis évben;
- Kibocsátásleltár köztes évben;
- Hatásmérséklő intézkedések;
- Jó gyakorlatok;
- Alkalmazkodási eredménytábla;
- Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok és sebezhetőségek;
- Alkalmazkodási intézkedések ;
• A feladat része továbbá a városi SECAP megyei szintű összefoglaló dokumentumba való beilleszthetőségének előkészítése és koordinálása.
A teljesítés további feltételei az ajánlattételi dokumentáció részét képző műszaki leírásban kerülnek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2) A szerződés teljesítésében részt vevő, a felhívás III.1.3) M/2.a pontja szerinti szakember többlettapasztalata (darab) 10
2 3) A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2.b pontja szerinti szakember többlettapasztalata (darab) 10
3 4) A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2.c pontja szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: SECAP kidolgozása Várpalota Város részére
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében Várpalota Város Önkormányzata részére Városi Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozására önálló, egyben a projekt céljaihoz integrálható dokumentumaként
A „Fenntartható Energia és Klíma akcióterv” elkészítése során fokozott figyelmet kell fordítani:
• a szakmai és társadalmi észrevételekre;
• a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság keretében vállaltak teljesülésére;
• az európai uniós ELENA pályázatra történő benyújthatóságra.
• a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartására
Az akciótervnek az ajánlattevő által megadott kötelező fejezeteket tartalmaznia kell.
A Fenntartható Energia- és Klíma akcióterv kidolgozásának főbb szakmai szempontjai:
• A Fenntartható Energia- és Klíma akcióterv célja, hogy az elkészített CO2 kibocsátás leltár alapján egy települési szintű energetikai cselekvési tervet fogalmazzon meg;
• A cselekvési tervben meghatározott beavatkozások járuljanak hozzá a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, az energiahatékonyság növeléséhez, a fenntarthatóbb településfejlesztéshez;
• A Fenntartható Energia- és Klíma akcióterv stratégiai és operatív dokumentum, amely település/településközösségi szinten határozza meg a 2030. évi célkitűzések átfogó kereteit. A CO2 Alapkibocsátás készlet eredményeit használja fel a legjobb akciók és lehetőségek azonosításához az önkormányzat CO2-csökkentési célkitűzésének elérése érdekében. Konkrét csökkentési intézkedéseket határoz meg határidőkkel és kijelölt feladatokkal kapcsolatban, amely a hosszú távú stratégiát tettekre váltja. Az időszak végére elérendő szén-dioxid megtakarítás minimális célértéke – az EU stratégiája alapján – a bázisévhez viszonyítva 40%.
• A végső energiafogyasztási adatokat a területileg illetékes Önkormányzattól, a közmű szolgáltatóktól, valamint az egyes kategóriák szereplőitől közvetlenül szükséges bekérni és a kapott adatokat összesíteni;
• A feladat része a Polgármesterek Szövetsége által megadott Excel formátumú sablon településközösségenkénti kitöltése, magyar illetve angol nyelven. A sablonban a következő részfejezetek találhatók:
- Stratégia;
- Kibocsátásleltár bázis évben;
- Kibocsátásleltár köztes évben;
- Hatásmérséklő intézkedések;
- Jó gyakorlatok;
-
- Alkalmazkodási eredménytábla;
- Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok és sebezhetőségek;
- Alkalmazkodási intézkedések;
• A feladat része továbbá a városi SECAP megyei szintű összefoglaló dokumentumba való beilleszthetőségének előkészítése és koordinálása.

A teljesítés további feltételei az ajánlattételi dokumentáció részét képző műszaki leírásban kerülnek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2) A szerződés teljesítésében részt vevő, a felhívás III.1.3) M/2.a pontja szerinti szakember többlettapasztalata (darab) 10
2 3) A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2.b pontja szerinti szakember többlettapasztalata (darab) 10
3 4) A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2.c pontja szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: SECAP kidolgozása Tapolca Város részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45408841
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: info@emi.hu
Telefon: +36 13726100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13868794
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20783185213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Személyi megbízott bevonása a SECAP kidolgozás során.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56162613
Postai cím: Dob Utca 60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25152434242

Hivatalos név: MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24156576
Postai cím: Szentendrei Út 207-209.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12898019244

Hivatalos név: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45408841
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20783185213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: SECAP kidolgozása Balatonfüred Város részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45408841
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: info@emi.hu
Telefon: +36 13726100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13868794
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20783185213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Személyi megbízott bevonása a SECAP kidolgozás során.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56162613
Postai cím: Dob Utca 60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25152434242

Hivatalos név: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45408841
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20783185213

Hivatalos név: MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24156576
Postai cím: Szentendrei Út 207-209.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12898019244

Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: SECAP kidolgozása Ajka Város részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45408841
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: info@emi.hu
Telefon: +36 13726100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13868794
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20783185213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Személyi megbízott bevonása a SECAP kidolgozás során.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56162613
Postai cím: Dob Utca 60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25152434242

Hivatalos név: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45408841
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20783185213

Hivatalos név: MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24156576
Postai cím: Szentendrei Út 207-209.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12898019244

Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: SECAP kidolgozása Pápa Város részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45408841
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: info@emi.hu
Telefon: +36 13726100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13868794
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20783185213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Személyi megbízott bevonása a SECAP kidolgozás során.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45408841
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20783185213

Hivatalos név: MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24156576
Postai cím: Szentendrei Út 207-209.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12898019244

Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: SECAP kidolgozása Várpalota Város részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45408841
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: info@emi.hu
Telefon: +36 13726100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13868794
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20783185213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Személyi megbízott bevonása a SECAP kidolgozás során.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56162613
Postai cím: Dob Utca 60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25152434242

Hivatalos név: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45408841
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20783185213

Hivatalos név: MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24156576
Postai cím: Szentendrei Út 207-209.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12898019244

Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges