Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.20.
Iktatószám:8809/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4220-Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. (hrsz.: 3708).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55010645
Postai cím: Bocskai Tér 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdán Viktor
Telefon: +36 52563219
E-mail: Gajdan.Viktor@hajduboszormeny.hu
Fax: +36 52563296
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduboszormeny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Színházterem korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000361822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Színházterem korszerűsítése a hajdúböszörményi Sillye Gábor Művelődési Központban „Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja” tárgyú projekt [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001] megvalósítása részeként.
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán a színházterem teljesen megújul. A nagy színházteremben megújul a belső vakolat, falburkolat, továbbá új fény- és hangtechnika valósul meg, valamint a színpad is felújításra kerül. A függönymozgató elektronika és motorok, illetve a függönyök is megújulnak. A padlószőnyeget felszedve új nagy kopásállósággal rendelkező, könnyem tisztán tartható középvilágos tónusú padlószőnyeggel kell újraburkolni. A meglévő ülések felbontásra és felújításra kerülnek.
A pinceszinten a gépészeti munkákkal kapcsolatos áttörések kialakításának munkálatai történik. Az emeleti vetítő és hangosító helyiségben festési munkálatok elvégzése történik. A földszinti helyiségekben padlóburkolatok felújítása történik, a belső falakat felületképzéssel kell ellátni, számos helyiségekben új álmennyezetet kell készíteni. Az épület az akadálymentesség figyelembevételével is megújul, vezetősávok, információs táblák készülnek.
A meglévő fűtési rendszer megmarad. Kizárólag a belső burkolat alatti gépészeti vezetékelés készül el. A fűtési és szellőzési csövek idomok kerülnek beépítésre.
Az épületben az épületvillamossági szerelés színháztermi része kerül felújításra, melynek keretében a meglévő védőcsövek felhasználásával (régi aluvezetékek kihúzásával) új réz erű vezetékek kerülnek az épületbe, a villamos szerelvények (kapcsolók, dugaljak) szintén lecserélendők. A színházterembe korszerű energiatakarékos fény- és hangtechnikai eszközök kerülnek beépítésre.
Főbb mennyiségek:
– Földszinti nézőtér és színpadi térből kialakított színház és hangverseny terem: 664,36 m2.
– Gipszkarton álmennyezet készítése (232 m2).
– Padló fektetése, meglévő aljzatra szegezve, színpad padlóburkolat kialakítása (253 m2).
– Meglévő aljzat kiegyenlítése és szőnyegpadló fektetése (411 m2).
– 4 mm vastag furnérozott bútorlap falburkolat ragasztása (98 m2).
– 1 db alumínium anyagú, egyedi, mobil, állítható lábú podeszt.
– Belső fafelületek lakkozása, lazúrozása (489 m2).
– A meglévő színházi székek szakszerű bontása, festése, kárpitozása, visszaszerelése (402 db).
– 10 db szélessávú hangsugárzó, 2 db szub hangsugárzó beszerelése.
– 1 db digitális kontroller – végerősítő beszerelése.
– 30 db színházi lámpa, 10 db LED reflektor, 2 db LED reflektor szett, 6 db dimmer, 5 db 12 csatornás dimmer beszerelése.
– 1 db fényvezérlő kialakítása.
– 349 m LED szalag, 10 db mennyezeti dekorációs csillár beszerelése.
– 353 db örvényes padlóbefúvó kialakítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 226790545 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Színházterem korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45237000-7
További tárgyak:45311000-0
45314300-4
45315300-1
45324000-4
45331210-1
45421000-4
45432000-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4220-Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. (hrsz.: 3708).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Színházterem korszerűsítése a hajdúböszörményi Sillye Gábor Művelődési Központban „Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja” tárgyú projekt [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001] megvalósítása részeként.
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán a színházterem teljesen megújul. A nagy színházteremben megújul a belső vakolat, falburkolat, továbbá új fény- és hangtechnika valósul meg, valamint a színpad is felújításra kerül. A függönymozgató elektronika és motorok, illetve a függönyök is megújulnak. A padlószőnyeget felszedve új nagy kopásállósággal rendelkező, könnyem tisztán tartható középvilágos tónusú padlószőnyeggel kell újraburkolni. A meglévő ülések felbontásra és felújításra kerülnek.
A pinceszinten a gépészeti munkákkal kapcsolatos áttörések kialakításának munkálatai történik. Az emeleti vetítő és hangosító helyiségben festési munkálatok elvégzése történik. A földszinti helyiségekben padlóburkolatok felújítása történik, a belső falakat felületképzéssel kell ellátni, számos helyiségekben új álmennyezetet kell készíteni. Az épület az akadálymentesség figyelembevételével is megújul, vezetősávok, információs táblák készülnek.
A meglévő fűtési rendszer megmarad. Kizárólag a belső burkolat alatti gépészeti vezetékelés készül el. A fűtési és szellőzési csövek idomok kerülnek beépítésre.
Az épületben az épületvillamossági szerelés színháztermi része kerül felújításra, melynek keretében a meglévő védőcsövek felhasználásával (régi aluvezetékek kihúzásával) új réz erű vezetékek kerülnek az épületbe, a villamos szerelvények (kapcsolók, dugaljak) szintén lecserélendők. A színházterembe korszerű energiatakarékos fény- és hangtechnikai eszközök kerülnek beépítésre.
Főbb mennyiségek:
– Földszinti nézőtér és színpadi térből kialakított színház és hangverseny terem: 664,36 m2.
– Gipszkarton álmennyezet készítése (232 m2).
– Padló fektetése, meglévő aljzatra szegezve, színpad padlóburkolat kialakítása (253 m2).
– Meglévő aljzat kiegyenlítése és szőnyegpadló fektetése (411 m2).
– 4 mm vastag furnérozott bútorlap falburkolat ragasztása (98 m2).
– 1 db alumínium anyagú, egyedi, mobil, állítható lábú podeszt.
– Belső fafelületek lakkozása, lazúrozása (489 m2).
– A meglévő színházi székek szakszerű bontása, festése, kárpitozása, visszaszerelése (402 db).
– 10 db szélessávú hangsugárzó, 2 db szub hangsugárzó beszerelése.
– 1 db digitális kontroller – végerősítő beszerelése.
– 30 db színházi lámpa, 10 db LED reflektor, 2 db LED reflektor szett, 6 db dimmer, 5 db 12 csatornás dimmer beszerelése.
– 1 db fényvezérlő kialakítása.
– 349 m LED szalag, 10 db mennyezeti dekorációs csillár beszerelése.
– 353 db örvényes padlóbefúvó kialakítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 10
2 A szerződés teljesítésébe építési szakterületű felelős műszaki vezetőként bevonni kívánt szakember építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 24 hónap) 10
3 A szerződés teljesítésébe építményvillamossági szakterületű felelős műszaki vezetőként bevonni kívánt szakember építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Színházterem korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Désány István Utca 16. IV/15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 226807299
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 226790545
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építész felelős műszaki vezetői feladatok ellátása, hulladékszállítás.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Désány István Utca 16. IV/15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: B-ÉP PROFI Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62449023
Postai cím: Karabély Utca 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23081499209

Hivatalos név: GÉSZ-2000 Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94862524
Postai cím: Turán Utca 7.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13579193209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges