Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/101
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.28.
Iktatószám:9462/2019
CPV Kód:45212222-8
Ajánlatkérő:Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja- Magyar Tartomány
Teljesítés helye:1114 Budapest, Villányi út 5-7. sz., 4962/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.;LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja- Magyar Tartomány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14697904
Postai cím: Horánszky Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jelenik Tünde
Telefon: +36 709440788
E-mail: tunde.jelenik@viadoratrium.hu
Fax: +36 14830603
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uj.katolikus.hu/rendek.php?h=11
A felhasználói oldal címe (URL): https://uj.katolikus.hu/rendek.php?h=11
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tornaterem kivitelezése (EGYH-KCP-17-P-0176)
Hivatkozási szám: EKR000061852019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212222-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Projekt tárgya a Szent Margit Gimnázium (1114 Budapest, Villányi út 5-7. hrsz 4962/2) részére, telken belül új tornaterem létesítése és hozzá kapcsolódó kiegészítő funkciók ellátása. Az új épület iskolai foglalkozások mellett rendezvények helyszínéül is szolgál a későbbiekben. A lejtős terepadottságot kihasználva az épület tömeg elhelyezése a földbe integrálva lett megtervezve. A tervezett épület egyhajós, szabályos téglalap alaprajzú csarnoképület 32,8×38,55m-es (szerkezeti) alaprajzi méretekkel, nagyobbrészt a terepszint alá építve. Épület tetején a külső térben futballpálya kerül kialakításra, déli oldali homlokzata teljes felületben üvegfal rendszerből készül. Az épület belső vasbeton szerkezetei legnagyobb részben burkolatlan felülettel, látszóbeton felülettel készülnek.
A kivitelezés alatt biztosítani kell a gimnázium zavartalan működését és figyelni kell arra, hogy a munkaterületre idegenek ne juthassanak be.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1647997178 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tornaterem kivitelezése (EGYH-KCP-17-P-0176)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
További tárgyak:45212200-8
45212220-4
45212221-1
45261400-8
45262100-2
45262500-6
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45350000-5
45432100-5
45443000-4
45410000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1114 Budapest, Villányi út 5-7. sz., 4962/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egyhajós, szabályos téglalap alaprajzú csarnoképület 32,8×38,55m-es (szerkezeti) alaprajzi méretekkel. A 27,0m széles csarnoktér a déli oldalon kiegészül egy kisebb belmagasságú, fele részben belső galériaként, fele részben kültéri teraszként lefedett, kiszolgáló funkciókat tartalmazó épülettömbbel. A csarnoktér a főtartó gerendák alatt 8,50m, a zárófödém lemez alatt 10,30m belmagassággal, monolit vasbeton főtartó szerkezettel készül. A munkagödör megtámasztása hátrakötött két soros hézagos cölöpfal építésével történik. Az épület tornaterme egy nagy fesztávolságú tér, aminek a tetején a külső térben futballpálya kerül kialakításra. Az épület hosszanti oldalán a déli oldalon a föld alatt került elhelyezésre a kiszolgáló terület, ami a gépészeti helyiség mellett négy darab öltözőt tartalmaz, vizesblokkokat. Az öltözők 30 fősek, wc-vel, zuhanyzóval, mosdóval felszereltek. A bejárat mellett egy tanári öltöző készül. Az épület keleti és nyugati oldalán tömör Drywit rendszerű hőszigetelt betonfal készül szürkére festve, A déli oldalon teljes felületben üveghomlokzat és fémburkolat készül. Az épület tetején lévő pályát körülvevő hálót önálló fém rudak alkotják, amelyek a homlokzaton is megjelennek. A tervezett kertben egy lépcső vezet fel a Gimnáziumépület tengelyében egészen a Ménesi útig. A „főlépcső” mellett egy rámpa is készül, ami a terepen való lépcsős közlekedést kicsit megkönnyíti, ezen a rámpás útvonalon kisméretű kockakő kerül beépítésre. A rámpa mellett Gabion támfal készül a föld megtámasztására, illetve helyenként vasbeton támfalat is épül.
Az új tornacsarnokba a mai előírásoknak megfelelő nedves oltóvíz hálózatot kell kiépíteni. Az épületben a használati víztől független, az előírások szerinti nedves tűzcsaphálózat kerül kiépí-tésre. A meglévő épület melletti meglévő egyesített szennyvíz és csapadékvíz hálózatra csatlakozik a tervezett csapadékvíz és szennyvíz hálózat. A csapadékvízhálózatot új csapadékvíz csillapító tartályba vezetjük bele. Az épület a gimnáziumi főépületből távvezetéken keresztül kapja a hideg-, meleg- és cirkulációs vízellátást. Új gázfogyasztó nincs tervezve. Új füstgáz elvezető rendszer nem készül.
Hőenergia ellátó rendszer: Kettő, összesen 32 kW kapacitású levegő-víz hőszivattyú biztosítja tk≥-5°C-os külső hőmérsékletig az épület teljes fűtési hőenergiáját. -5°C alatt a melegvizes fűtőpanelek és az AHU-02-es légkezelő fűtővizét az iskola kazánháza biztosítja. A hőleadók melegvizes sugárzó fűtőtestek, a kiszolgáló területeken padlófűtés.
Hűtőenergia ellátó rendszer: Az épület túlmelegedésre nem hajlamos, de a hőszivattyúkból adódóan lehetőség van a befújt levegő előhűtésére a meleg időszakokban.
A túlmelegedés megakadályozását elősegíti az éjszakai átszellőztetés.
Szellőzés: teljes körű, hővisszanyerős szellőző rendszer kerül kialakításra, illetve az alap szellőző hálózat egy AHU-02 szellőző rendszerrel egészül ki, amely a 900 fős rendezvény esetén is megfelelő.
Vészszellőző rendszer: Az egyterű csarnok hő- és füstelvezetését depressziós mesterséges elszívó rendszer fogja biztosítani.
Az energiaellátás az ELMÜ 0,4 KV-os elosztóhálózatáról lesz megoldva 3x400/230 V, 50 Hz feszültségen, földkábelen keresztül. A beltéri világítás led lámpákkal lesz megoldva. A külső közlekedő utak világítása kerti lámpákkal, illetve támfalra szerelt lámpákkal történik. A hő- és füstelvezetést RWA központ vezérli. A központ a tűzjelző jelére, vagy a kézi jeladó nyomógombok működtetésére bekapcsolja a füstelszívó ventilátorokat és nyitja a kijelölt ajtókat.
Az építési terület jól lehatárolható a gimnázium épületétől és két oldalról is megközelíthető közterület felől.
Hasznos alapterület: 1391,14 m2
Opcionális tételek a Közbeszerzési Dokumentumokban, az árazatlan költségvetésekben kerülnek elhatárolásra. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az opcionális tételcsoportok tekintetében teljesen vagy akár csak részben, részletekben vegye azt igénybe, vagy egyáltalán nem köteles lehívni az opcionális részeket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M” jogosultsággal rendelkező szakember bevonása a teljesítésbe (igen-nem) (1 fő)  20
2 Hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a teljesítésbe (igen-nem) (1 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Megrendelő az opcionális tételek tekintetében lehívási jogát a kivitelezési szerződés megkötését követően az építészet opcionális rész tekintetében 2019. szeptember 30. napjáig, a kertépítészet opcionális rész tekintetében 2019. október 31. napjáig jogosult gyakorolni. Vállalkozó a lehívás tárgyát képező opcionális mennyiséget az alapmennyiségre vonatkozó teljesítési határidőig köteles teljesíteni. Az opcionális építési beruházási munka megrendelése az Ajánlatkérő egyoldalú joga, de nem kötelessége. Az Ajánlatkérő tehát az opcionális részként meghatározott mennyiség megrendelésére nem vállal kötelezettséget, az arra vonatkozó megrendelés jogával csak abban az esetben él, amennyiben az szükséges.
az opcionális tételek főbb mennyiségei:
- kertépítészet:
o zöldfelület bontása: 2505,6 m2
o burkolt felületek bontása:1089 m2
o fa kivágás 13 db
o lépcső építés: 116 fm
o rámpa építs: 6,2 m2
o ülőfalak épíése:68,3 fm
o burkolt járdafelületek építése: 397,7 m2
o burkolt rámpák építése: 231,8 m2
o stabilizált szórt burkolat építése: 895,2 m2
o sportpálya burkolat építése: 422 m2
o gyalogos szórt burkolatok építése: 267,3 m2
o berendezési tárgyak elhelyezése: kiírás szerint
o fa ültetés 20 db
o cserjefelületek építése: 688 m2
o gyepesítés:1008,9 m2
- építészet:
o Belső rolós textil árnyékolók elhelyezése: 26 db
o Villányi úti új kapu 3 db nyíló kapuszárnnyal: 1 db
o Öntött gumiburkolatú sportpálya építése: 1000m2
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. Az „Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)” szempont az alábbiak szerint kerül értékelésre:
Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) - Súlyszám: 65
Opcionális mennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): Súlyszám: 5

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02231 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tornaterem kivitelezése (EGYH-KCP-17-P-0176)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46555441
Postai cím: Arany János Utca 2.
Város: Bicske
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2060
Ország: Magyarország
E-mail: possibuildkft@gmail.com
Telefon: +36 202889838
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25516416207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59076454
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13470011
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1282141872
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1647997178
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59076454
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367243

Hivatalos név: Constructor Domini Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25644005
Postai cím: Szeder Köz 3/A
Város: Üröm
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2096
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24277448213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges