Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2876/2019
CPV Kód:45221112-0
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hídrekonstrukciós program I/3. ütem
Hivatkozási szám: EKR001154412018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221112-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján a „Hídrekonstrukciós program I/3. ütem tervezése és kivitelezése”
A vasúthálózati szűk keresztmetszetek megszüntetése érdekében el kell végezni az alábbi, az országos közforgalmú vasúti pályahálózat részét képező normál nyomtávolságú/nyomtávú (1435mm) vasútvonalon található vasúti hidak kiviteli terv szintű tervezését és rekonstrukcióját:
1. Farmos, Hajta-patak híd (120a. sz. Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal, Nagykáta – Újszász vonalszakasz, 557+32 hmsz.):
12,0 m nyílású ágyazat-átvezetéses vasbeton teknőhíd átépítése, 12,0 m nyílású tartóbetétes vasbeton lemezhíddá, a régi vasúti hídszerkezet bontásával és új hídszerkezet építésével.
2. Tápiógyörgye, Tápió-patak híd (120a. sz. Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal, Nagykáta – Újszász vonalszakasz, 646+57 hmsz.):
3x6,0 m támaszközű, összesen 18 m nyílású,ágyazat-átvezetéses vasbeton teknőhíd átépítése, 3x6,0 m támaszközű, összesen 18 m nyílású tartóbetétes vasbeton lemezhíddá, a régi felszerkezet bontásával és új felszerkezet építésével
3. Tápiógyörgye, Ilike-ér híd (120a sz. Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal, Nagykáta – Újszász vonalszakasz, 691+37 hmsz.):
5,0 m nyílású ágyazat-átvezetéses, kéttámaszú monolit vasbeton teknőhíd bal oldalán egy, kábelek átvezetésére is alkalmas, acélszerkezetű üzemi járda építése.
A nyertes Ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges minden hiányzó terv, dokumentáció elkészítése, hiányzó hozzájárulások beszerzése, valamint szükség esetén a rendelkezésre álló engedélyek meghosszabbítása,(lásd még III. kötet. I. fejezet). A nyertes Ajánlattevőnek többek között ki kell dolgoznia építéstechnológiát (mely alapján készül a kiviteli terv), gondoskodnia kell a munkaterület kialakításáról, valamint ennek érdekében a szükséges ideiglenes terület-igénybevételről, vágányzárat kell igényelnie, el kell végeznie a hidak rekonstrukcióját, le kell folytatnia minden kormányhivatali, hatósági és üzemeltetői egyeztetést és meg kell szereznie e szervezetektől a szükséges, de esetenként még hiányzó jóváhagyásokat.
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/02/15
Helyesen:
2019/02/28
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
előzmény hirdetmény iktatószáma a Közbeszerzési Értesítőben: 1222/2019
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben