Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:0307/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagyrada Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Nagyrada helység: Helyrajzi számok: 26,47/7, 70, 71 78, 83,84, 85, 86, 121, 140, 141, 150, 151, 167, 173, 174, 175/1, 238, 244, 251.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagyrada Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39805225
Postai cím: Kossuth Út 51
Város: Nagyrada
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8746
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsiga Zsolt
Telefon: +36 304748580
E-mail: garaboncpmh@t-online.hu
Fax: +36 309501098
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagyrada.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nagyrada község belterületi vízrendezése
Hivatkozási szám: EKR000417602018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nagyrada község belterületi vízrendezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Nagyrada helység:
Helyrajzi számok: 26,47/7, 70, 71 78, 83,84, 85, 86, 121, 140, 141, 150, 151, 167, 173, 174, 175/1, 238, 244, 251.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VOR: AGL654
Objektum név: Nagyrada, belterületi vízrendezés (Radai patak 1+591-3+412 km. sz. között)
Objektum típus: Csapadékvízelvezető rendszer (kül- és belterület)
A vízilétesítmény rendeltetése
Az építés célja a Nagyrada település észak-nyugati külterületeire lehulló csapadékvíz károkozás nélküli átvezetése a településen a befogadóig. Befogadó a Radai patak (Radai malomárok) alsó szakasza, majd a Kis-Balaton. A mértékadó vízhozam Q3% = 3,97 m3/s. A kialakítandó meder legkisebb vízszállító képessége 5,2 m3/s.
A vízilétesítmény főbb műszaki jellemzői
Radai patak mederrendezése az 1+591 – 3+412 km szelvények között
Helye: Nagyrada belterülete
Hossza: 1.821 m
Fenékszélesség: 0,80 m 1+591 – 2+401 km szelvények között
0,60 m 2+401 – 3+412 km szelvények között
Rézsűhajlás: 1:1,5
Esés: 0,23 – 2,02 %
Burkolat: betonba rakott terméskő 1+692 – 1+913 km szelvények között
2+940 – 3+412 km szelvények között + a hidak környezetében gyepesített földmeder a többi szakaszon
Befogadó: Radai malomárok 1+591 km szelvénye
A megvalósuló részek, projektelemek műszaki paramétereit, mennyiségeit, anyagait és szerkezeteit részletesen és tételesen a műszaki dokumentáció műleírásai, tervlapjai, tételes, árazatlan költségvetési kiírásai és egyéb szakmai utasítások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15690 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nagyrada község belterületi vízrendezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43449855
Postai cím: Ady 50
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: bautercprizmakft@gmail.com
Telefon: +36303399478
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3693310281
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47613950
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Nagyrada helység:
Helyrajzi számok: 26,47/7, 70, 71 78, 83,84, 85, 86, 121, 140, 141, 150, 151, 167, 173, 174, 175/1, 238, 244, 251.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
VOR: AGL654
Objektum név: Nagyrada, belterületi vízrendezés (Radai patak 1+591-3+412 km. sz. között)
Objektum típus: Csapadékvízelvezető rendszer (kül- és belterület)
A vízilétesítmény rendeltetése
Az építés célja a Nagyrada település észak-nyugati külterületeire lehulló csapadékvíz károkozás nélküli átvezetése a településen a befogadóig. Befogadó a Radai patak (Radai malomárok) alsó szakasza, majd a Kis-Balaton. A mértékadó vízhozam Q3% = 3,97 m3/s. A kialakítandó meder legkisebb vízszállító képessége 5,2 m3/s.
A vízilétesítmény főbb műszaki jellemzői
Radai patak mederrendezése az 1+591 – 3+412 km szelvények között
Helye: Nagyrada belterülete
Hossza: 1.821 m
Fenékszélesség: 0,80 m 1+591 – 2+401 km szelvények között
0,60 m 2+401 – 3+412 km szelvények között
Rézsűhajlás: 1:1,5
Esés: 0,23 – 2,02 %
Burkolat: betonba rakott terméskő 1+692 – 1+913 km szelvények között
2+940 – 3+412 km szelvények között + a hidak környezetében gyepesített földmeder a többi szakaszon
Befogadó: Radai malomárok 1+591 km szelvénye
A megvalósuló részek, projektelemek műszaki paramétereit, mennyiségeit, anyagait és szerkezeteit részletesen és tételesen a műszaki dokumentáció műleírásai, tervlapjai, tételes, árazatlan költségvetési kiírásai és egyéb szakmai utasítások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47613950
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43449855
Postai cím: Ady 50
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: bautercprizmakft@gmail.com
Telefon: +36 303399478
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93310281
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás csak az 1. résszámlában foglalt tejesítés (50%) reális határidejét jelöli ki.
A munkaterület átadását követően a munkagépek részére szükséges ideiglenes területigénybevétel egyeztetése a tulajdonosokkal elhúzódott - amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre -. így a 3. mérföldkő és a további mérföldkövek módosítása vált szükségessé a Támogatóval. mely módosítások átvezetése a felek egyetértésével a Vállalkozási szerződésben az 1. számú szerződésmódosítás keretében történt.
Az 1. számú szerződésmódosítás új határidejéhez szükségessé vált a szakaszolás aktualizálása.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az 1. számú szerződésmódosítás új határidejéhez szükségessé vált a szakaszolás aktualizálása - amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre -, erre az 1. számú szerződésmódosítását követően egy hónap belátási időre volt szükség.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 47613950 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 47613950 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben