Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10211/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:M1 aztópálya 47+992 km szelvény
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Duna Aszfalt Kft.;Reaszfalt Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Dániel felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 18199171
E-mail: juhasz.daniel@meditkonzult.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az M1 autópálya 48 km. szelvényében új forgalmi csomópont engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére, valamint az építésikivitelezési munkák elvégzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés az M1 autópálya 48 km. szelvényében új forgalmi csomópont engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére, valamint az építésikivitelezési munkák elvégzésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
További tárgyak:45233120-6
45233220-7
45233228-3
45233200-1
45231000-5
45247112-8
45111290-7
45111000-8
45111100-9
45233250-6
45232452-5
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: M1 aztópálya 47+992 km szelvény
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes mennyiség (az adatok tájékoztató jellegűek):
Engedélyezési tervdokumentáció: 1 db
Kiviteli tervdokumentáció: 1 db
A kivitelezés megkezdéséhez szükséges területszerzési és terület előkészítési feladatok teljes
körű lebonyolítása: 1 db
Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre: 118.340m3
Töltés építése: 15.400 m3
Telepen kevert cementes stabilizáció készítése: 2795 m3
AC-32 alap (mF) építése: 1580 m3
AC-22 kötő (mF) építése: 1110 m3
AC-11 kopó (mF) építése: 184 m3
SMA-11 kopó (mF) építése: 250 m3
Vezetőkorlát építése: 4000 m
A használatba vételi engedélyezési eljárás(ok)hoz kapcsolódó valamennyi szükséges
dokumentáció Ajánlatkérő részére történő átadása
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott
gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8555 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2017/0000420/001/00 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés az M1 autópálya 48 km. szelvényében új forgalmi csomópont engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére, valamint az építésikivitelezési munkák elvégzésére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Reaszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1550000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
További tárgyak:45233120-6
45233220-7
45233228-3
45233200-1
45231000-5
45247112-8
45111290-7
45111000-8
45111100-9
45233250-6
45232452-5
71356400-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: M1 autópálya 47+992 km szelvény
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Engedélyezési tervdokumentáció: 1 db
Kiviteli tervdokumentáció: 1 db
A kivitelezés megkezdéséhez szükséges területszerzési és terület előkészítési feladatok teljes körű lebonyolítása: 1 db
Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre: 118.340m3
Töltés építése: 15.400 m3
Telepen kevert cementes s tabilizáció készítése: 2795 m3
AC-32 alap (mF) építése: 1580 m3
AC-22 kötő (mF) építése: 1110 m3
AC-11 kopó (mF) építése: 184 m3
SMA-11 kopó (mF) építése: 250 m 3
Vezetőkorlát építése: 4000 m
A használatba vételi engedélyezési eljárás(ok)hoz kapcsolódó valamennyi szükséges dokumentáció Ajánlatkérő részére történő
átadása.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő
hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 2049567245
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Reaszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás részben a Kbt. 141 § (4) bekezdés b.) pontjának, részben pedig a 141 § (4) bekezdés c.) pontjában rögzített konjunktív feltételeken alapul:
1. Zárt csapadékcsa torna-hálózat kiépítésével kapcsolatos szerződésmódosítás a Kbt. 141 § (4) bekezdés c.) pont alapján
2. Útszélesítési kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos szerződésmódosítás m a Kbt. 141 § (4) bekezdés b.) pont alapján
A zárt csapadékcsatorna-hálózat kiépítésével összefüggő vállalkozói díjtöbblet összege nettó 240 949 075,- Ft, azaz nettó kettőszáznegyvenmillió-kilencszáznegyvenkilencezer-hetvenöt Ft.
Vállalkozó útszélesítéssel kapcsolatos vállalkozói díjtöbblet igénye: nettó 260.364.220, - Ft, azaz nettó Kétszázhatvanmillióháromszázhatvannégyezer-kétszázhúsz forint összeg.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2019. január 30. napján ún. változtatási kérelmet és egyben pótmunka igényt (vállalkozói díjtöbblet igényt) nyújtott
be Megrendelőhöz az M1 autópálya 48 km. szelvényében létesítendő új forgalmi csomópont A, B, C és D ágához, valamint a
magánúthoz tartozó zárt csapadékcsatorna kivitelezési munkáival kapcsolatban. A változtatási kérelem a jelen
szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi.
A változtatási kérelemben foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban kiadott közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban:
Közbeszerzési dokumentumok) részeként kiadott tenderdokumentációban a vízelvezetési koncepció nyílt árkos vízelvezetést
tartalmazott árkok, folyókák és út alatti átereszek megvalósításával. Erre vonatkozó irányadó mennyiségek szerepelnek a
Műszaki leírás „13. Tájékoztató Mennyiségek” pontja alatti táblázat tételei között.
A kiviteli terv készítése, és a vonatkozó engedélyek beszerzése során megkereset t Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Városüzemeltetési Iroda által 18-1556/1/2018 számon kiadott, 2018. július 7-én kelt Kezelői- és üzemeltetői
nyilatkozatban foglaltak szerint a „az összegyűjtött és elvezetett csapadékvizek befogadója a Csákány-patak, illetve a Gallapatak
lehet”.
A Pest Megyei Kormányhivatal által PE/KTFO/2171-51/2018 számon kiadott, 2018. július 31-én kelt Környezetvédelmi Engedély
VI. pont 1.1. alpontjában a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály FE/NEF/01586-2/2018 számú feljegyzése
alapján zárt csapadékcsatorna kivitelezése az előirányzott beavatkozás.
A fentiek szerinti változtatás a különböző méretű csatornagerincek fekte tését, akna-, és víznyelőépítéseket érint.
A Megrendelő által kiadott tenderdokumentációban nem szerepel a csapadékvizek zárt rendszerben történő elvezetése. Mivel a
Közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki megoldás a Felektől független okok miatt, az illetékes környezetvédelmi
hatóság, valamint a csatorna kezelője és üzemeltetője általi előírások miatt módosult; a Közbeszerzési dokumentumokban
szereplő műszaki megoldással ellentétben a csapadékvizeket nem (kizárólag) az út két oldalán vezetett talpárkokkal,
folyókákkal kell a befogadókba vezetni.
A hatóságok által kijelölt befogadó a cso mópont nyugati oldalán van. Az autópálya keleti oldaláról összegyűlő vizeket az
autópálya nyugati oldalára kell átvezetni, ami a helyi domborzati viszonyok, és a fenntartási szempontból reális műszaki
megoldások figyelembe vételével egyedül zárt, gravitációs csapadékvíz csatorna építésével oldható meg. A zárt csapadékvíz
csatorna megvalósítása a forgalom egyidejű fenntartásával jelentősen korlátozza a kivitelezés ütemezését, megnövelve ezzel a
megvalósítás átfutási idejét. A fentiek alapján szükségessé vált a Vállalkozási Szerződés 3.2.5. pontjában szereplő építésszerelési
munkákra vonatkozó részhatáridő módosítása, valamint az új műszaki megoldás okozta vállalkozói díjtöbblet igény
szerződésbe való beépítése. A szerződéses részhatáridőnek a munkaterület átadás-átvételétől számított 289 naptári napra
(259+30 nap) történő módosítása indokolt, amelynek alátámasztásaként a jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletét
képező ütemterv szolgál. (Az ütemterv egyúttal összehangolásra került a 2. pontban részletezendő útszélesítési munkálatok
okozta határidő módosítással is.)
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítése során a fent részletezett hatósági előírások okozta műszaki
diszpozíció változásával és az ezzel együtt járó vállalkozói díjtöbblettel, valamint határidő módosítással nem számolhatott, azt
kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, ebből kifolyólag a szerződésmódosítás jogszerű és megfelel a ca.) pontban
rögzítetteknek.
A Felek között 2018. február 5. napján megtartott egyeztetésről készült emlékeztetőben (4. sz. melléklet) rögzítésre került,
hogy a csomópont építése kapcsán elvégzendő útszélesítési feladatok (M1 autópályát érintő szélesítés, mely átépítés nem része
a szerződésben rögzített vállalkozói feladatoknak.) a Közbeszerzési dokumentumoknak nem képezték részét, azaz az nem
képezi Vállalkozó feladatát a közbeszerzési eljárás alapján. Az útszélesítési kivitelezési munkálatok elvégzése ugyanakkor a
forgalmi csomópont üzemszerű működésének megteremtése és a vonatkozó jogszabályoknak, valamint műszaki előírásoknak
való megfelelő kialakítása miatt feltétlenül szükséges.
A fentiekkel összefüggésben a Megrendelő által 2018. május 23-án összehívott, „A tervezéssel kapcsolatos feladatok
meghatározása az érintett útszakaszon, felmerülő problémák felmérése” témában tartott egyeztetésen elhangzottak alapján
(lásd május 23-án készült emlékeztető) a Flavus Mérnökiroda Kft., mint a Vállalkozó által megbízott tervező (alvállalkozó)
jelezte, hogy a Vállalkozási szerződésnek valóban nem része az M1 autópályát érintő szélesítési és átépítési munkálatok
kivitelezése. Továbbá a tervező tájékoztatást adott arról, hogy a szélesítések közműkiváltással és területszerzéssel járnak,
ezért azok engedélyezése is szükséges. Tekintettel arra, hogy a szélesítési és átépítési tervek elválaszthatatlan részét képezik a
csomópont kialakítására készítendő tervdokumentációnak, megtervezésük geometriailag szükséges, a Megrendelő kérte a
Vállalkozótól ezen tervfejezetek elkészítését is. Megállapítható tehát, hogy a szélesítési és átépítési tervfejezetek
elválaszthatatlan részét képezik a komplett és egységes, oszthatatlan tervdokumentációnak. Ebből kifolyólag ezen tervrészletek
más vállalkozótól való megrendelése szakmailag nem kivitelezhető, valamint gazdaságilag és műszaki értelemben sem
működőképes megoldás.
A fentieknek megfelelően Vállalkozó az engedélyezési tervdokumentációt komplett módon elkészítette és az engedélyező
hatóság(ok)hoz azt benyújtotta, továbbá az építési engedélyt megszerezte. Az engedélyezett tervek alapján elkészített kiviteli
tervdokumentáció 2018. december 17. napján került Megrendelő részére átadásra. Vállalkozó az útszélesítésekre vonatkozó
pontos vállalkozói díjtöbblet igényét, valamint az 1. pontban részletezett zárt csapadékcsatorna-hálózat kialakításával
összefüggésben előirányzott ütemtervét tehát kizárólag a kiviteli tervdokumentáció benyújtását követően tudta benyújtani
Megrendelő részére. A jelen szerződésmódosítás pontos tartalma tehát kizárólag ezt követően vált rögzíthetővé.
Vállalkozó útszélesítéssel kapcsolatos vállalkozói díjtöbblet igénye: nettó 260.364.220, - Ft, azaz nettó Kétszázhatvanmillióháromszázhatvannégyezer-
kétszázhúsz forint összeg. Az erre vonatkozó tételes költségvetés a jelen szerződésmódosítás 5. sz.
mellékletét képezi.
A fentiek alapján megállapítható, hogy az egységes terveztetés a terv további részeivel való szoros összehangoltság miatt
műszaki és gazdasági szempontból alapvető fundamentum, azaz a szerződésmódosítás a ba.) pontnak megfelel. Amennyiben továbbá Megrendelő az útszélesítésre vonatkozó, azaz a vállalkozói díjtöbblet alapját képező építési-kivitelezési munkálatokat
új közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés keretében rendelné meg, az számára:
- egyrészt jelentős időveszteséggel járna, mely veszélyeztetné a Támogatási Szerződésben meghatározott feladatok teljes
körű, határidőben történő megvalósíthatóságát
- másrészt amennyiben a vállalkozási szerződés ben eredetileg rögzített feladatok, valamint az 1. pontban részletezett díjtöbblet
alapját képező feladatok kivitelezőjének és a jelen pontban részletezett feladatok kivitelezőjének személye elválna egymástól,
valószínűsítené egyrészt a költségek növekedését, továbbá a lényegében egyazon munkaterületen dolgozó kivitelezők
organizációs zavaraiból következő további határidő módosításokat generálna, illetve az épülő pályaszerkezeti rétegek harmadik
fél általi használata minőségi romláshoz vezethetne, amely a későbbiekben esetlegesen felmerülő garanciális problémák
felelőseinek meghatározásában nehézségeket okozna
Mindebből következően a szerződésmódosítás a bb.) p ontnak szintén megfelel, különös tekintettel arra, hogy a vállalkozói
díjtöbblet igény nem éri el az eredeti szerződés összegének 50 %-át.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1550000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 2049567245 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.1.5) pontban szereplő 36 hónapon belül az építési-kivitelezési munkák elvégzésének határideje a munkaterület átadásától számított 259 nap+ 30 nap műszaki átadás-átvételi eljárás.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben