Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10390/2019
CPV Kód:39713410-0
Ajánlatkérő:Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:1 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4. 1 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. 1 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62. 2 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. (Ajánlatkérő székhelye) 3 db, 50-70 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. (Ajánlatkérő székhelye) Kopóanyagok tekintetében egységesen: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. (Ajánlatkérő székhelye)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Greenway Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: AK08937
Postai cím: Szent István utca 68.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szszbmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mkkozpont.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Takarítógépek beszerzése bérleti szerződés keretében
Hivatkozási szám: 4.16.01.01.06.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39713410-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Takarítógépek beszerzése bérleti szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39713410-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 1 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.
1 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
1 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62.
2 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. (Ajánlatkérő székhelye)
3 db, 50-70 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. (Ajánlatkérő székhelye)
Kopóanyagok tekintetében egységesen: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. (Ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: Takarítógépek beszerzése bérleti szerződés keretében, valamint Ajánlatkérő szakemberei helyszíni betanítása a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező „műszaki leírás” megnevezésű dokumentum szerint.
A közbeszerzés mennyisége:
5 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép.
Nyertes Ajánlattevő kötelezettségét képezi a teljes bérleti időszakon keresztül az eszközökre vonatkozó jótállási feltételek biztosítása és az eszközök 24 havi üzemeltetéséhez szükséges kopóanyagok (összesen 500 db barna színkódolású súroló korong, valamint 6 db súrolókefe) biztosítása.
A megajánlott 5 db. eszköznek egyformának (azonos modell) kell lennie.
3 db, 50-70 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép.
Nyertes Ajánlattevő kötelezettségét képezi a teljes bérleti időszakon keresztül az eszközökre vonatkozó jótállási feltételek biztosítása és az eszközök 24 havi üzemeltetéséhez szükséges kopóanyagok (összesen 380 db barna színkódolású súroló korong, valamint 6 db súrolókefe biztosítása).
A megajánlott 3 db. eszköznek egyformának (azonos modell) kell lennie.
Ajánlatkérő a fenti súrolókorong és súrolókefe (kopóanyag) mennyiségektől a szerződés teljesítése során +30% mértékig eltérhet.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő kizárólag új, nem használt eszközt adhat bérbe Ajánlatkérő részére.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az eszközök birtokba és használatba adását megelőzően az eszközök használatára szükséges számú, de legfeljebb 15 fő felhasználót betanít, az oktatás költségeit a bérleti díj magában foglalja, azért külön költséget nyertes ajánlattevő nem számíthat fel.
Továbbá a szerződés 24 hónapos (2 éves) időtartama alatt a nyertes ajánlattevőnek évi 2 alkalommal (azaz összesen 4 alkalommal) biztosítania kell az eszközök használatához szükséges számú, de legfeljebb 10 fő felhasználó/alkalom, a gépek használatára vonatkozó oktatást az Ajánlatkérő által meghatározott időpontban.
A részletes specifikációt a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező „műszaki leírás” tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/02/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/08 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2993 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Takarítógépek beszerzése bérleti szerződés keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/02/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Greenway Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gát utca 21. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: greenwaykft@gmail.com
Telefon: +36 703845566
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13338890
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24561000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39713410-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39713410-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 1 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.
1 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
1 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62.
2 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. (Ajánlatkérő székhelye)
3 db, 50-70 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. (Ajánlatkérő székhelye)
Kopóanyagok tekintetében egységesen: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. (Ajánlatkérő székhelye)
1 db, 40-50cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép:4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.”
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: Takarítógépek beszerzése bérleti szerződés keretében, valamint Ajánlatkérő szakemberei helyszíni betanítása a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező „műszaki leírás” megnevezésű dokumentum szerint.
A közbeszerzés mennyisége:
5 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép.
Nyertes Ajánlattevő kötelezettségét képezi a teljes bérleti időszakon keresztül az eszközökre vonatkozó jótállási feltételek biztosítása és az eszközök 24 havi üzemeltetéséhez szükséges kopóanyagok (összesen 500 db barna színkódolású súroló korong, valamint 6 db súrolókefe) biztosítása.
A megajánlott 5 db. eszköznek egyformának (azonos modell) kell lennie.
3 db, 50-70 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép.
Nyertes Ajánlattevő kötelezettségét képezi a teljes bérleti időszakon keresztül az eszközökre vonatkozó jótállási feltételek biztosítása és az eszközök 24 havi üzemeltetéséhez szükséges kopóanyagok (összesen 380 db barna színkódolású súroló korong, valamint 6 db súrolókefe biztosítása).
A megajánlott 3 db. eszköznek egyformának (azonos modell) kell lennie.
Ajánlatkérő a fenti súrolókorong és súrolókefe (kopóanyag) mennyiségektől a szerződés teljesítése során +30% mértékig eltérhet.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő kizárólag új, nem használt eszközt adhat bérbe Ajánlatkérő részére.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az eszközök birtokba és használatba adását megelőzően az eszközök használatára szükséges számú, de legfeljebb 15 fő felhasználót betanít, az oktatás költségeit a bérleti díj magában foglalja, azért külön költséget nyertes ajánlattevő nem számíthat fel.
Továbbá a szerződés 24 hónapos (2 éves) időtartama alatt a nyertes ajánlattevőnek évi 2 alkalommal (azaz összesen 4 alkalommal) biztosítania kell az eszközök használatához szükséges számú, de legfeljebb 10 fő felhasználó/alkalom, a gépek használatára vonatkozó oktatást az Ajánlatkérő által meghatározott időpontban.
A részletes specifikációt a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező „műszaki leírás” tartalmazza.
Az Alapszerződés szerint bérleménybe adott takarítógépek mellett jelen szerződésmódosítás hatálybalépését követően az Alapszerződés szerinti - opcióval érvényesített és meghosszabbított - időre vonatkozóan a Bérbeadó további egy darab takarítógépet a Bérlőnek bérbe ad és ennek megfelelően az Alapszerződés 3. pontja az alábbi tétellel bővítésre kerül:1 db, 40-50cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/02/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/17 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25302000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Greenway Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gát utca 21. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: greenwaykft@gmail.com
Telefon: +36 703845566
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13338890
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az Alapszerződés időbeli hatálya alatt a Bérlőnek további beszerzési igénye merült fel takarítógépek bérleti jogviszonyban való használatára, tekintettel arra, hogy 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép alkalmazása vált szükségessé a Bérlő nagykállói (4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.) telephelyén.
Jelen szerződésmódosítás okául szolgál, hogy a Bérlő nagykállói telephelyén üzemelő takarítógép váratlanul meghibásodott, annak javíttatása - az eszköz állapotáról kiállított szakvélemény alapján - nem gazdaságos, tekintettel arra, hogy a javíttatás költsége aránytalanul magas egy újonnan beszerzendő takarítógép árához mérten, és a meghibásodott takarítógép selejtezése javasolt. A Bérlő - mint költségvetési szerv - nem rendelkezik azonban új eszközbeszeréshez elegendő pénzügyi fedezettel.
A forráshiányra is tekintettel a Bérlő az utólagosan felmerült igényét az Alapszerződés módosításával kívánja kielégíteni, figyelemmel különösen arra, hogy a műszaki szükségei megegyeznek az Alapszerződés szerint bérelt - szerződés közvetett tárgyát is jelentő - takarító gépek megkívánt műszaki adottságaival.
Jelen szerződésmódosítás keretében az Alapszerződés közvetett tárgya a Bérlő nagykállói telephelyére vonatkozóan bővül 1 db 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógéppel. Az takarítógép részletes műszaki specifikációját jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete határozza meg. A módosítással a kötelem részévé váló takarítógép típusa és specifikációja - és bérleti díja - egyezik a Vállalkozó Alapszerződés szerint megajánlott takarítógépével.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: lásd VI.2.1) pontban
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 24561000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 25 302 000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Bérlő az Alapszerződés 1.) pontjában meghatározott opciós jogával élve, Bérbeadónak címzett, 2019. január 23. kelt egyoldalú nyilatkozatával meghosszabbította az Alapszerződés időbeli hatályát további 12 hónappal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben