Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10698/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Nyíradony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, 4254 Nyíradony, Kossuth utca érintett helyrajzi számok: 471/3; 471/2; 1288/13; 1289/2; 2170/1; 2170/2; 2228/4; 2228/5; 2228/7; 2228/9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Truck-Food Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíradony Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84928360
Postai cím: Árpád Tér 1
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kondásné Erdei Mária
Telefon: +36 52203692
E-mail: onkormanyzat@nyiradony.hu
Fax: +36 52203870
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiradony.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiradony.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyíradonyban
Hivatkozási szám: EKR000637222018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyíradonyban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34922100-7
További tárgyak:34992200-9
45100000-8
45111100-9
45112700-2
45232450-1
45233228-3
45233251-3
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, 4254 Nyíradony, Kossuth utca
érintett helyrajzi számok: 471/3; 471/2; 1288/13; 1289/2; 2170/1; 2170/2; 2228/4; 2228/5; 2228/7; 2228/9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés Nyíradonyban kerékpárút-hálózat fejlesztésére
A tervezett kerékpárút Nyíradony belterületén a Kossuth, a Jókai és Acsádi utca között épül, összesen 702,53 m hosszban.
A 0+007,16 – 0+053,25 km szelvények között a tervezett egyesített gyalog- és kerékpárút 2,75 m szélességű, két oldalán kerti szegéllyel lezárva. A burkolat mellett két oldalt 0,50 m széles stabilizált padka készül.
A 0+053,25 – 0+104,30 km szelvények között baloldalon 0,25 m széles, a jobb oldalon az épületek és kerítések mellett 0,35 m széles biztonsági sáv marad. Az épületek, kerítések mellett az ingatlanok határáig teljes szerkezetű burkolat építése szükséges. A baloldalon kerti szegély épül 5,0 cm magas kiemeléssel 51,0 m hosszban a vízelvezetés biztosítása miatt. Ezen a szakaszon a meglévő parkolók megszüntetésére kerülnek és új kiemelt szegély kerül beépítésre.
A 0+104,30 – 0+149,38 km szelvények között a meglévő parkolósáv kiemelt szegéllyel kerül lehatárolásra. Az ingatlanok és a kiemelt szegély között teljes felületű burkolatépítés történik.
A 0+149,38 – 0+218,18 km szelvények között baloldalon kerti szegély épül, mellette 0,50 m padka. Az egyesített gyalog- és kerékpárút szélét 12,0 cm széles sárgaszínű burkolati jel jelöli baloldalon, a kezdő szelvény és a 0+218,18 km szelvények között.
A 0+218,18 – 0+615,61 km szelvények között az egyesített gyalog- és kerékpárút 2,75 m széles, mindkét oldalán kerti szegéllyel és 0,50 m szélességű stabilizált padkával.
A 0+615,61 – 0+661,93 km szelvények között szűkített szakasz épül 2,55 m szélességben, jobb oldalon kerti szegéllyel és 0,35 m széles padkával.
A 0+615,61 – 0+634,84 km szelvények között baloldalon is kerti szegély épül, 0,35 m széles padkával, amelybe kerékpáros csőkorlát kerül beépítésre. A csőkorlátot a meglévő kapubejárókban meg kell szakítani.
A 0+634,84 – 0+684,68 km szelvények között a kerékpárút baloldalán padkafolyóka kerül beépítésre, valamint 0,25 m széles burkolt biztonsági sáv, így a burkolat szélessége 2,80 m.
A 0+661,93 km szelvénytől az egyesített gyalog- és kerékpárút folytatásában külön-külön járda és kerékpárút épül. A járda szélessége 1,50 m, amely meglévő járdahálózathoz kapcsolódik. A kerékpárút szélessége 2,00 m széles, két oldalt 0,50 m széles padkával.
A 0+466,24 – 0+474,24 km szelvények között 2,0 m széles és 8,0 m hosszú kerékpártároló felület épül.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes műszaki leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00009

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21025 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyíradonyban
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Truck-Food Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74266517
Postai cím: Kishegyesi Út 154/C. tetőtér 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: truckfoodkft@gmail.com
Telefon: +36 205652102
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68930932
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34922100-7
További tárgyak:34992200-9
45100000-8
45111100-9
45112700-2
45232450-1
45233228-3
45233251-3
45233290-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, 4254 Nyíradony, Kossuth utca
érintett helyrajzi számok: 471/3; 471/2; 1288/13; 1289/2; 2170/1; 2170/2; 2228/4; 2228/5; 2228/7; 2228/9.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés Nyíradonyban kerékpárút-hálózat fejlesztésére
A tervezett kerékpárút Nyíradony belterületén a Kossuth, a Jókai és Acsádi utca között épül, összesen 702,53 m hosszban.
A 0+007,16 – 0+053,25 km szelvények között a tervezett egyesített gyalog- és kerékpárút 2,75 m szélességű, két oldalán kerti szegéllyel lezárva. A burkolat mellett két oldalt 0,50 m széles stabilizált padka készül.
A 0+053,25 – 0+104,30 km szelvények között baloldalon 0,25 m széles, a jobb oldalon az épületek és kerítések mellett 0,35 m széles biztonsági sáv marad. Az épületek, kerítések mellett az ingatlanok határáig teljes szerkezetű burkolat építése szükséges. A baloldalon kerti szegély épül 5,0 cm magas kiemeléssel 51,0 m hosszban a vízelvezetés biztosítása miatt. Ezen a szakaszon a meglévő parkolók megszüntetésére kerülnek és új kiemelt szegély kerül beépítésre.
A 0+104,30 – 0+149,38 km szelvények között a meglévő parkolósáv kiemelt szegéllyel kerül lehatárolásra. Az ingatlanok és a kiemelt szegély között teljes felületű burkolatépítés történik.
A 0+149,38 – 0+218,18 km szelvények között baloldalon kerti szegély épül, mellette 0,50 m padka. Az egyesített gyalog- és kerékpárút szélét 12,0 cm széles sárgaszínű burkolati jel jelöli baloldalon, a kezdő szelvény és a 0+218,18 km szelvények között.
A 0+218,18 – 0+615,61 km szelvények között az egyesített gyalog- és kerékpárút 2,75 m széles, mindkét oldalán kerti szegéllyel és 0,50 m szélességű stabilizált padkával.
A 0+615,61 – 0+661,93 km szelvények között szűkített szakasz épül 2,55 m szélességben, jobb oldalon kerti szegéllyel és 0,35 m széles padkával.
A 0+615,61 – 0+634,84 km szelvények között baloldalon is kerti szegély épül, 0,35 m széles padkával, amelybe kerékpáros csőkorlát kerül beépítésre. A csőkorlátot a meglévő kapubejárókban meg kell szakítani.
A 0+634,84 – 0+684,68 km szelvények között a kerékpárút baloldalán padkafolyóka kerül beépítésre, valamint 0,25 m széles burkolt biztonsági sáv, így a burkolat szélessége 2,80 m.
A 0+661,93 km szelvénytől az egyesített gyalog- és kerékpárút folytatásában külön-külön járda és kerékpárút épül. A járda szélessége 1,50 m, amely meglévő járdahálózathoz kapcsolódik. A kerékpárút szélessége 2,00 m széles, két oldalt 0,50 m széles padkával.
A 0+466,24 – 0+474,24 km szelvények között 2,0 m széles és 8,0 m hosszú kerékpártároló felület épül.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes műszaki leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 69880493
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Truck-Food Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74266517
Postai cím: Kishegyesi Út 154/C. tetőtér 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: truckfoodkft@gmail.com
Telefon: +36 205652102
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés eredeti szövege:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkálatok teljesítésének határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 7 hónap. A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni.
A szerződés módosított szövege:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkálatok teljesítésének határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap. A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni.
A szerződés eredeti szövege:
3.1. A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 68.930.932,- Ft, azaz Hatvannyolcmillió-kilencszázharmincezer-kilencszázharminckettő forint összegben állapítják meg.
A szerződés módosított szövege:
3.1. A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 69.880.493,- Ft, azaz Hatvankilencmillió-nyolcszáznyolcvanezer-négyszázkilencvenhárom forint összegben állapítják meg.
A szerződés módosított szövege:
Felek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmát a mellékelt "Pótmunkák-távközlési aknafedlapok szintbeemelése" szerinti dokumentum tartalmával módosítják oly módon, hogy a pótmunkák munkatételek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának részévé válnak (és így azokat a Vállalkozónak el kell végeznie a jelen vállalkozási szerződés keretében).
Ennek megfelelően a Vállalkozónak el kell végeznie az alábbi munkarészeket a vállalkozási szerződés keretei között:
Vállalkozónak az előre nem látható akadályok elhárítás ügyében tett intézkedései alapján elvégzendő feladatai, melyek az eredeti költségvetésben nem szerepeltek:
- Szekrény / akna v. aljzat részleges javítása 10 m2
- Szekrény / akna födém részleges javítása 10 m2
- Szekrény / akna födém átépítse vasbeton födémre 10 m2
- Szekrény /akna belső felület simítása 10 m2
- Szekrény / akna fedlapcsere 10 db
- Fedlapkeret cseréje vagy szintbehelyezése 5 db
- Fedlapkeret emelés vagy süllyesztés 10 cm-ként járdában vagy úttestben 5 db
- Új fedlapok 10 db
A szerződés módosított szövege:
Felek a vállalkozási szerződés költségvetését a mellékelt "Pótmunkák-távközlési aknafedlapok szintbeemelése" szerinti dokumentum tartalmával módosítják oly módon, hogy a pótmunkák költségvetési tételei a vállalkozási szerződés költségvetésének részévé válnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: I) Műszaki tartalmú indokolás
1) Az építés kapcsán a nyomvonalba esik 5 db távközlési akna. Az aknafedlapok nem esnek egy magasságba a tervezett kerékpárút szintjével, ezért azokat szükséges szintbe emelni. Ezek szintbehelyezését csak az üzemeltető Magyar Telekom végezheti el. A szintbe emelésre vonatkozó munkák elvégzése a kivitelezésben egy hónap csúszást eredményeznek.
2) További probléma, hogy a lakossági csapadékvizek az építendő kerékpárúton folynak keresztül sok ingatlan esetében. Ezeket a vizeket baleset megelőzési szempontból (téli eljegesedés) a kerékpárút alatt szükséges elvezetni, mely szintén hátráltatja a kivitelezést.
II) Közbeszerzési-jogi indokolás
A Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor a vállalkozói díj változása tekintetében a vállalkozási szerződés módosítására, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 68930932 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 69880493 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben