Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/250
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.12.31.
Iktatószám: 24991/2019
CPV Kód: 45233162-2
Ajánlatkérő: Tát Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Tát 073/4,42/3,41,083/6,032,033,210/3,809,967,1036,1084,890 hrsz-ek; Mogyorósbánya 565/17,510,595,06,0136,0111,0100,0112,0108/2,0110,0108/6,0108/7,0108/8,0108/9,0108/10,0108/11,0108/12 hrsz-ek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mapex-Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tát Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46914246
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 15.
Város: Tát
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turi Lajos polgármester
Telefon: +36 33514510
E-mail: polghivatal@tat.hu
Fax: +36 33514520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tat.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tát kerékpárút TOP
Hivatkozási szám: EKR000618232019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tát kerékpárút TOP
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak: 45221250-9
45232451-8
45232452-5
45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tát 073/4,42/3,41,083/6,032,033,210/3,809,967,1036,1084,890 hrsz-ek; Mogyorósbánya 565/17,510,595,06,0136,0111,0100,0112,0108/2,0110,0108/6,0108/7,0108/8,0108/9,0108/10,0108/11,0108/12 hrsz-ek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tát – Mogyorósbánya – Péliföldszentkereszt kerékpárút létesítése című a TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00002 azonosító számú pályázat keretében
A tervezett kerékpárút a 117 sz. országos közút 14+132 km szelvényétől indul, Mogyorósbánya – Bajót (Péliföldszentkereszt) települések határáig tart.
A 0+000,00 – 0+255,13 km szelvények között vegyes funkciójú kerékpáros barát út épül. A 0+255,13 – 5+525 km szelvények között a meglévő burkolaton kerül továbbvezetésre a kerékpáros. Az 5+525 – 6+278 km szelvények között ismét vegyes funkciójú kerékpáros barát út, majd a 7+059 km szelvényig önálló kerékpárút épül.
Kerékpárút:
a) a kerékpárút tervezési osztálya: egyéb közút, kerékpárút, K.VII.C.
b) hossza: 781 m, koronaszélessége: 3,24 m.
c) a burkolat szélessége 2,24 m, oldalesése egyoldali, 2,5 %-os.
d) a padka szélessége 0,50 m, oldalesése 5,0 %.
e) Legkisebb hosszesés: 0,52%, legnagyobb hosszesés: 11%
Útépítés:
a) az út tervezési osztálya: egyéb közút, mezőgazdasági út, K.VI.C.
b) hossza 255, illetve 753 m, koronaszélessége: 5,76 m.
c) a burkolat szélessége 3,26 m oldalesése egyoldali, 2,5 %.
d) a padka szélessége 1,25 m, oldalesése 5,00 %.
e) Legkisebb hosszesés:0,23%, legnagyobb hosszesés: 15,8 %
A beruházás Mogyorósbánya Község Önkormányzatának meghatározott részeit is érinti, a műszaki dokumentációban foglaltak szerint.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14378 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Tát kerékpárút TOP
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mapex-Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85895296
Postai cím: Fekete Ferenc Utca 5.
Város: Nyergesújfalu
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2536
Ország: Magyarország
E-mail: mapexbau@mapexbau.hu
Telefon: +36 306319373
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 120011766
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak: 45221250-9
45232451-8
45232452-5
45233000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tát 073/4,42/3,41,083/6,032,033,210/3,809,967,1036,1084,890 hrsz-ek; Mogyorósbánya 565/17,510,595,06,0136,0111,0100,0112,0108/2,0110,0108/6,0108/7,0108/8,0108/9,0108/10,0108/11,0108/12 hrsz-ek
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tát – Mogyorósbánya – Péliföldszentkereszt kerékpárút létesítése című a TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00002 azonosító számú pályázat keretében
A tervezett kerékpárút a 117 sz. országos közút 14+132 km szelvényétől indul, Mogyorósbánya – Bajót (Péliföldszentkereszt) települések határáig tart.
A 0+000,00 – 0+255,13 km szelvények között vegyes funkciójú kerékpáros barát út épül. A 0+255,13 – 5+525 km szelvények között a meglévő burkolaton kerül továbbvezetésre a kerékpáros. Az 5+525 – 6+278 km szelvények között ismét vegyes funkciójú kerékpáros barát út, majd a 7+059 km szelvényig önálló kerékpárút épül.
Kerékpárút:
a) a kerékpárút tervezési osztálya: egyéb közút, kerékpárút, K.VII.C.
b) hossza: 781 m, koronaszélessége: 3,24 m.
c) a burkolat szélessége 2,24 m, oldalesése egyoldali, 2,5 %-os.
d) a padka szélessége 0,50 m, oldalesése 5,0 %.
e) Legkisebb hosszesés: 0,52%, legnagyobb hosszesés: 11%
Útépítés:
a) az út tervezési osztálya: egyéb közút, mezőgazdasági út, K.VI.C.
b) hossza 255, illetve 753 m, koronaszélessége: 5,76 m.
c) a burkolat szélessége 3,26 m oldalesése egyoldali, 2,5 %.
d) a padka szélessége 1,25 m, oldalesése 5,00 %.
e) Legkisebb hosszesés:0,23%, legnagyobb hosszesés: 15,8 %
A beruházás Mogyorósbánya Község Önkormányzatának meghatározott részeit is érinti, a műszaki dokumentációban foglaltak szerint.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/12/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 120011766
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mapex-Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85895296
Postai cím: Fekete Ferenc Utca 5.
Város: Nyergesújfalu
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2536
Ország: Magyarország
E-mail: mapexbau@mapexbau.hu
Telefon: +36 306319373
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosított szerződéses pont:
6.1 Műszaki átadás-átvétel
Vállalkozó Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 11129 j. út 1+400-4+020 km közötti útszakasz útburkolati felújítását követő 30 napon belül, de lekésőbb 2020. szeptember 30-ig köteles teljesíteni a kivitelezési Munkálatokat (ideértve a Megrendelő által jelzett esetleges hibás teljesítés miatti javításokat, hiánypótlásokat is). A Munkálatok szerződésszerű teljesítése esetén a Felek a műszaki átadás-átvételt lefolytatják és arról jegyzőkönyvet készítenek. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv nem minősül teljesítési igazolásnak. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Megrendelő előzetes értesítésével előtejestésre jogosult.
Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra az alábbi indokok miatt volt szükség.
Tát Város Önkormányzata és Mogyorósbánya Község Önkormányzata konzorciuma, a TOP-3.1.1-16 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú pályázati felhívás keretében a „Tát – Mogyorósbánya – Péliföldszentkereszt kerékpárút létesítése” című pályázatát valósítja meg.
A pályázat megvalósítása érinti a 11129 jelű országos közút Tát és Mogyorósbánya közötti szakaszát. A hivatkozott közút a magyar állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság kezelésében van.
A projekt keretében megrendelt, Hóz Erzsébet és Szabó Miklós által elkészített közútbiztonsági audit jelentés az alábbi megállapítást tette az érintett útszakasz vonatkozásában: „Tát és Mogyorósbánya között a kedvezőtlen, kátyús útburkolat csökkenti a sebességet, azonban a kerékpárosokat a kátyúkat kerülgetve a sáv közepére helyezi, ahol kissé jobb az útburkolat minősége, állapota. Javaslat a 11129 sz. út burkolatának felújítása.”
A projekt keretében a beruházás kivitelezési feladatainak megvalósítása folyamatban van. Az érintett szakaszon az alábbi kivitelezési feladatokat végzi a kivitelező (MAPEX-BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft., székhely: 2536 Nyergesújfalu, Fekete Ferenc utca 5.):
- „kerékpáros nyom” útburkolati jelek felfestése az alábbi közútszelvényekben mindkét forgalmi sávban (0+156; 0+192; 0+209; 0+242 3+322; 3+422; 3+522; 3+622; 3+722; 3+822; 3+900)
- KRESZ táblák kihelyezése az útpadkában, az alábbi szelvényekben: (0+176; 0+274; 0+453; 0+474, 0+585, 0+609; 0+700; 0+724; 0+810; 0+834; 0+931; 0+956; 1+275; 1+332; 1+800; 1+822; 2+468; 2+495; 2+805; 2+838
Az említett munkálatokat a kivitelező ütemezése szerint 2019. november végén végezte volna el.
Megrendelő 2019. november 20. napján megkereste Barbás Zsolt igazgatót (Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság), azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Közút Zrt. tervezi-e az érintett – kezelésében levő – útszakasz burkolat felújítását.
A Magyar Közút Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 2019. november 25. napján kelt és 2019. november 28. napján kézhez kapott válasz alapján igen, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2020. második felében tervezi az adott útszakasz burkolat felújítását (11129 j. út 1+400-4+020 km között).
Fentiek miatt a Szerződés keretében elvégzendő munkálatok egy része csak akkor valósulhat meg, amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hivatkozott útszakasz útburkolati felújítását elvégezte. A fennmaradó munkák reális kivitelezési határideje 30 naptári napban került meghatározásra, ezért a Felek a Szerződés 6.1 pontját a fentiek szerint kívánják módosítani.
A 2020. szeptember 30. napi határidő azért került meghatározásra, mert
- a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában megvalósuló felújítási munkák nem a Vállalkozó műszaki ütemezéséhez igazítottan kerültek elvégzésre, a Vállalkozó a Magyar Közút Nonprofit Zrt. általi felújítási munkákat az organizációja meghatározásakor nem tudta figyelembe venni. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. általi munkálatok akadályozták a Vállalkozó egyidejű munkavégzését, melyért sem Vállalkozó, sem Megrendelő nem felelős.
Folyt: VII.1. pontban
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: VII.1) pont folytatása: Mindezek alapján a Vállalkozó szerződéses határidőre történő teljesítése a szerződéskötéskor a Felek számára előre nem látható, Felelek ellenőrzési körén kívül eső akadályozó körülmények miatt nem lehetséges.
b) A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott második feltétel (cb) pont), azaz, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A teljesítési határidő módosítása a szerződés általános jellegére nincs befolyással.
c) A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott harmadik feltétel (cc) pont), azaz, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Jelen módosításban nem releváns, mert az ellenérték nem változik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 120011766 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 120011766 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.1) pont folytatása: Az e-ÚT 03.03.21:2018 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei Útügyi műszaki előírás 3.2.4 pontja szerint aszfaltrétegek csak száraz, csapadékmentes időben építhetők, ha a levegő hőmérséklete az előírt értéket eléri és a fogadófelület hőmérséklete 5 C fok felett van. Az e-ÚT 06.03.34 Útügyi Műszaki Előírások [Kompozit burkolatú (merev) útpályaszerkezetek építése] „+5 C-os léghőmérséklet alatti betonozásnál a frissbeton +5 Co-nál magasabb kezdeti hőmérsékletét a víz vagy adalékanyagok melegítésével, a betonkeverék összetételével (pl. nagyobb szilárdságú cement alkalmazásával, a cement mennyiségének növelésével) kell biztosítani, majd pedig a bedolgozást követően a bedolgozott réteg hőszigetelő takarásával elérni, hogy a beton hőmérséklete mindaddig +5Co felett maradjon, amíg az anyag megfelelően meg nem szilárdul.” A közutak vonatkozásában a téli üzemidőszakot a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendeletnek az Országos Közutak Kezelési Szabályzatáról szóló melléklete november 10. és március 15. napja közötti időszakban határozza meg (ld. hivatkozott jogszabály mellékletének 4.21 pontját).
A Vállalkozó felelősségi körén kívül eső akadályok hatásainak vizsgálata során figyelemmel kell lenni a szerződés szerinti munkák technológiai kötöttségeire.
- A beruházással érintett terület NATURA 2000 területet is érint. A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának elvárása, hogy a beavatkozás minél kisebb mértékben károsítsa a környezetet, ezért a munkálatok elvégzését alapvetően a vegetációs időszakon kívül (augusztustól márciusig terjedő időszakban) tartja lehetségesnek. Ezen elvárást az alábbi konkrét szempontok is indokolják:
Március 1. - április 30. közötti időszakban a Magyorósbányai-patak tágabb környezetében (főként a 3+500 és 4+500 km szelvények között kétéltűek (elsősorban barna varangy (Bufo bufo) és erdei béka (Rana dalmatina) tömeges szaporodóhelyre vándorlására kell számítani. Az elütésekből fakadó természetkárosítás megelőzése érdekében az érintett szakaszon a munkálatok időleges szüneteltetése szükséges. Szintén ilyen szempontból kritikus szakasz a tervezett kerékpárút 5+500 kmszelvényének tágabb környezete. Ez utóbbi helyszín az ott előforduló védett növényfajok (elsősorban az orchideákhoz sorolt madárfészek-békakonty (Neottina nidus-avis) előfordulása miatt főként május-június időszakban érzékeny, amely miatt nem javasolt az építési munkálatok végzése.
- Fentieken túlmenően a Komáros-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatbányai Járási Hivatala által 2018. március 7. napján kiadott környezetvédelmi engedélyben rendelkezik róla, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó fakitermelési és cserjeirtási munkálatokat szeptembertől március terjedő időszakban szükséges és lehetséges elvégezni, mert ezen időszak esik kívül a madarak fő költési és fiókanevelési időszakán. Az engedély alapján tehát ezek a munkálatok – amelyek szintén csak a Magyar Körút Nonprofit Zrt. által elvégzendő egyéb munkálatokat követően végezhetőek el a Vállalkozó részéről - szeptembertől lehetéses elvégezni. Így a Felek által meghatározott szeptember 30-i határidő a fenti indokok alapján reálisnak tekinthető.
- A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által lefolytatandó tervezési és kivitelezési munkálatok (a fentiekben meghatározott feladatok elvégzéséhez) értékhatára meghaladja a jelenleg, illetve 2020-as évben érvényes, uniós értékhatárt a közbeszerzési eljárások lefolytatása vonatkozásában. Ennek értelmében a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek uniós értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatnia, amely eljárások hosszabb időt vesznek igénybe, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csak 2020-as év II. felében tudja az adott útszakaszhoz tartozó kivitelezési munkálatokat elvégezni.
Vállalkozó műszaki ütemezését ajánlatadáskor fent meghatározott követelményekhez igazította, de tekintettel a kivitelezés korábban már részletesen bemutatott feladatok csúszására ezen követelményeket 2020. év során figyelembe kell venni.
A szerződés-módosítás jogalapjának vizsgálata.
a) A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott első feltétel (ca) pont), azaz, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
A Megrendelő a Pályázati kiírásnak megfelelően a tárgyi munkával kapcsolatban elkészíttette a közlekedésbiztonsági auditot, mely a kivitelezés közben, 2019. augusztus 29-én került átadásra. Az audit megállapításai között szerepel a 11129. jelű közút burkolati hibáiból adódó baleseti kockázat, mely problémát magas kockázatúnak ítélték az auditot készítő szakemberek. A közbeszerzési eljárás megindításakor tapasztalható állapothoz képest az útburkolat állapota jelentősen tovább romlott, ahogy azt az audit is megállapította. A jelenlegi állapot már olyan mértékben rossz, főleg a burkolatszéleken, hogy az oda felfestendő „kerékpáros nyom” burkolati jelek már nem helyezhetők el, a Szerződésben foglalt munkák teljes körű elvégzése így nem lehetséges. A szerződéses teljesítéshez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő út teljes felületű felújítása szükséges, ami nem tárgya a jelen eljárásnak.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. is csak ez év végén szerzett tudomást arról, hogy az érintett - kezelésében levő útszakasz - a Magyar Falu program keretében felújításra kerülhet. A tervezési és kivitelezési feladatokat ellátására közbeszerzési eljárásokat írnak ki, ezt követően kezdődhet meg a kivitelezési feladatok elvégzése.
A felújítással kapcsolatban a Megrendelő tájékoztatás kéréssel megkereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása alapján az érintett útszakaszt érintő felújítás miatt az érintett útszakaszon nincs lehetőség kivitelezési feladatok ellátására.
Továbbá a kivitelezés ütemezése során figyelembe kell venni a korábban már részletesen ismertetett környezetvédelmi követelményeket is.
Folyt.: VI.2.2) pontban
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben