Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6696/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Mezőtúri Református Egyházközség
Teljesítés helye:5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos utca 2. Hrsz.: 171.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hód 2000 Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőtúri Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19108014
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 2.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mezotur.reformatus.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://mezotur.reformatus.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000302962018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tornaterem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos utca 2. Hrsz.: 171.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészet:
Az átalakítással, felújítással érintett emeleti alapterület 680 m2
A földszinten csak padlóburkolat csere (öntött terrazzo) 175 m2
Az 1889-ben elkészült épület 1990-óta műemlék. Műemléki törzsszáma: 10455.
A kivitelezési feladat az épület terveken meghatározott emeleti helyiségeinek átalakítása és műemléki szempontú felújítása. A tervezett munkák az épület homlokzatát, tetőszerkezetét, beépítési adatait nem érintik.
A tervezéshez rendelkezésre álltak az alábbi, a kivitelezés során is figyelembe veendő kutatási anyagok:
- Építéstörténeti kutatási dokumentáció,
- Szondázó festő-restaurátori kutatási dokumentáció és helyreállítási-restaurálási terv,
- Farestaurátori kutatási dokumentáció és helyreállítási javaslat
A könyvtár másik épületbe költözött, a tanári szoba férőhelyeinek számát pedig növelni kell, ezért az Ókönyvtár, olvasó, tanári és igazgatói, igazgatóhelyettesi helyiségcsoport alaprajzát módosítottuk, új vécécsoporttal egészítjük ki. A díszterem burkolatai, festése felújítandó. A program része továbbá a földszinti és az emeleti öntött terrazzo burkolatok cseréje, felújítása, valamint a lépcsőházi színes üveg ablak restaurálása, felújítása.
Belsőépítészet:
Földszint:
Folyosói burkolat
Összesen: 179,58 m2
Első emelet meglévő helyiségei:
Lépcsőház, folyosó, díszterem, irattárak, könyvtár-olvasóterem, Ó-könyvtár, tanári szoba, tanári szobához kapcsolódó iroda és irattár, igazgatói iroda, titkárság, igazgató helyettesi iroda.
Összesen: 662,95 m2
A bővítendő könyvtári helyiség kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.
Felújítandó részek: földszint, főlépcsőház, folyosó, díszterem, irattárak, mosdócsoportok, tanári, igazgató-helyettesi iroda, nagy tanácsterem, titkárság, Gazdasági igazgató-helyettesi iroda, igazgatói iroda, ó-könyvtár bővítése.
Épületgépészet:
Vízelvezetés, szennyvízelvezetés, fűtés, hűtés, szellőztetés, bontásimunkálatok, szerelés.
Elektromosság:
Energiaellátás, szerelés, világításiéserőátvitelihálózat, gyengeáram, villámvédelem, áramütésellenivédelem.
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás, tervek és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14143 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: Tornaterem
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hód 2000 Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87505304
Postai cím: Kertész Utca 22. Fszt. 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
E-mail: vekonyferenc@hod2000.hu
Telefon: +36 20/9442274
Internetcím(ek): (URL) http://hod2000.5mp.eu/web.php?a=hod2000
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 98269350
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos utca 2. Hrsz.: 171.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészet:
Az átalakítással, felújítással érintett emeleti alapterület 680 m2
A földszinten csak padlóburkolat csere (öntött terrazzo) 175 m2
Az 1889-ben elkészült épület 1990-óta műemlék. Műemléki törzsszáma: 10455.
A kivitelezési feladat az épület terveken meghatározott emeleti helyiségeinek átalakítása és műemléki szempontú felújítása. A tervezett munkák az épület homlokzatát, tetőszerkezetét, beépítési adatait nem érintik.
A tervezéshez rendelkezésre álltak az alábbi, a kivitelezés során is figyelembe veendő kutatási anyagok:
- Építéstörténeti kutatási dokumentáció,
- Szondázó festő-restaurátori kutatási dokumentáció és helyreállítási-restaurálási terv,
- Farestaurátori kutatási dokumentáció és helyreállítási javaslat
A könyvtár másik épületbe költözött, a tanári szoba férőhelyeinek számát pedig növelni kell, ezért az Ókönyvtár, olvasó, tanári és igazgatói, igazgatóhelyettesi helyiségcsoport alaprajzát módosítottuk, új vécécsoporttal egészítjük ki. A díszterem burkolatai, festése felújítandó. A program része továbbá a földszinti és az emeleti öntött terrazzo burkolatok cseréje, felújítása, valamint a lépcsőházi színes üveg ablak restaurálása, felújítása.
Belsőépítészet:
Földszint:
Folyosói burkolat
Összesen: 179,58 m2
Első emelet meglévő helyiségei:
Lépcsőház, folyosó, díszterem, irattárak, könyvtár-olvasóterem, Ó-könyvtár, tanári szoba, tanári szobához kapcsolódó iroda és irattár, igazgatói iroda, titkárság, igazgató helyettesi iroda.
Összesen: 662,95 m2
A bővítendő könyvtári helyiség kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.
Felújítandó részek: földszint, főlépcsőház, folyosó, díszterem, irattárak, mosdócsoportok, tanári, igazgató-helyettesi iroda, nagy tanácsterem, titkárság, Gazdasági igazgató-helyettesi iroda, igazgatói iroda, ó-könyvtár bővítése.
Épületgépészet:
Vízelvezetés, szennyvízelvezetés, fűtés, hűtés, szellőztetés, bontásimunkálatok, szerelés.
Elektromosság:
Energiaellátás, szerelés, világításiéserőátvitelihálózat, gyengeáram, villámvédelem, áramütésellenivédelem.
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás, tervek és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 98269350
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hód 2000 Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87505304
Postai cím: Kertész Utca 22. Fszt. 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
E-mail: vekonyferenc@hod2000.hu
Telefon: +36 20/9442274
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés III. fejezetének 2. pontjában meghatározott (kötbérterhes) teljesítési véghatáridő 2019. április 30-ra módosul. Ennek megfelelően Felek a szerződés 5. sz. mellékletét képező számlázási ütemtervet is módosítják és jelen szerződésmódosítással egyidejűleg aláírt 5/M/II. sz. módosított számlázási ütemtervet léptetik hatályba.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Díszterem felújítása során, a mennyezeti díszítő sávok vonalazását követően esztétikai hibák jelentkeztek. Ezek a hibák a meglévő fagerendás födém vízszintes síkjainak eltéréséből adódtak, amiket előre nem lehetett látni. A vakolat vastagság csökkentésével van lehetőség a hibák megszüntetésére. Jelentős időt fog igénybe venni a mennyezet javítása és újbóli restaurálása.
Tekintettel a fenti előre nem látható körülményekre, a vállalt teljesítési határidő nem tartható, amelyet egyik fél sem láthatott előre a legnagyobb fokú gondosság tanúsítása mellett sem, Felek a szerződésmódosítást kezdeményezték.
Felek megvizsgálták a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. §-rendelkezéseit, megállapították, hogy a módosítás a szerződés nettó ellenértékét nem érinti és a módosítás nem lényeges, ezért a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontja alapján.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 98269350 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 98269350 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben