Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6728/2019
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:Fővárosi Törvényszék
Teljesítés helye:A nyertes ajánlattevő által Budapest közigazgatási területén belül biztosított vizsgálati helyszín.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Doktor24 Medicina Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44880192
Postai cím: Markó Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veress Tibor
Telefon: +36 13546520
E-mail: veresst@fovarosit.birosag.hu
Fax: +36 13546860
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Emelt szintű egészségügyi szűrővizsgálat
Hivatkozási szám: EKR000474052018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Emelt szintű egészségügyi szűrővizsgálat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő által Budapest közigazgatási területén belül biztosított vizsgálati helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Emelt szintű egészségügyi szűrővizsgálat biztosítása bírák, igazságügyi alkalmazottak részére nettó 93.240.285 forint keretösszeg erejéig a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20774 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2018.El.XV.C.21/23. Rész száma: Elnevezés: Emelt szintű egészségügyi szűrővizsgálat
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Doktor24 Medicina Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18207327
Postai cím: Váci út 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@doktor24.hu
Telefon: +36 706358098
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 93240285
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő által Budapest közigazgatási területén belül biztosított vizsgálati helyszín.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Emelt szintű egészségügyi szűrővizsgálat biztosítása bírák, igazságügyi alkalmazottak részére nettó 93.240.285 forint keretösszeg erejéig a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 93240285
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Doktor24 Medicina Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18207327
Postai cím: Váci út 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@doktor24.hu
Telefon: +36 706358098
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek a Szerződést 2019. április 01-jei hatállyal, közös megegyezéssel
- a Szerződés VII. 2.3. pontjának második mondatában feltüntetett teljesítést igazoló személye, továbbá
- a Szerződés X.6.2. pontjában a Szerződés teljesítését érintő ügyintézésre, nyilatkozattételre jogosul kapcsolattartó adatai és elérhetősége vonatkozásában módosították.
Szerződő Felek egyidejűleg a Szerződés X.7. pontját akként módosították, hogy a Szerződés VII.2.3. pontjában megnevezett teljesítés igazolásra jogosult(ak) személyében vagy adataiban bekövetkezett változás sem minősül a Szerződés módosításának.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés fentiek szerinti módosítása a Szerződés VII.2.3. pontban nevesített teljesítés igazolására jogosult személy - aki egyúttal a X.6.2. pontban nevesített, a Szerződés teljesítését érintő ügyintézésre, nyilatkozattételre jogosult személy - igazságügyi alkalmazotti jogviszonyának megszűnésére figyelemmel vált szükségessé. A Szerződés fentiek szerinti módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti nem minősül lényeges szerződésmódosításnak, ezért a Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható. A szerződésmódosítás módosulást nem eredményez a szerződés eredeti feltételeihez képest, a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg; illetve a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 93240285 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 93240285 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben