Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/109
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
Közzététel dátuma: 2019.06.07.
Iktatószám: 10541/2019
CPV Kód: 72260000-5
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest, Magyarország, 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2. I. emelet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PEGACONSULT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga
Telefon: +36 305000175
E-mail: kinga.kovacs@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TOBI felhasználási jogainak kiterjesztése
Hivatkozási szám: EKR000623432019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Jelen közbeszerzési eljárás keretében Felhasználási Jogot Átengedő (Ajánlattevő) a TOBI szoftver tekintetében egyrészt biztosítja Felhasználó (Ajánlatkérő) részére a közbeszerzési dokumentáció részét képező Szerződéstervezet 3. pontja szerinti felhasználási engedélyeket az ott rögzített terjedelemben, másrészt vállalja, hogy a Szerződés megkötését követő 15. napon belül a TOBI szoftver üzemeltetéséhez és átdolgozásához szükséges forráskódokat Felhasználó részére átadja.
Felhasználási Jogot Átengedő biztosítja a TOBI szoftver vonatkozásában a verziókezelő rendszer teljes értékű exportját (SVN repository), valamint együttműködik Felhasználóval a betöltési folyamat során.
FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY
Felhasználási Jogot Átengedő kijelenti, hogy Felhasználó jelen Szerződés aláírásával a TOBI szoftver tekintetében
-Magyarország területére korlátozott,
-időben és felhasználó számban korlátlan
-nem kizárólagos
-harmadik személyre átruházható
-visszavonhatatlan felhasználási jogot szerez (Felhasználási Jogok)
A jelen Szerződés alapján Felhasználó jogosult különösen a TOBI szoftver
-felhasználására,
-többszörözésére
-átdolgozására,
- fordítására,
- bármilyen módosítására
-felhasználásra vonatkozó engedély harmadik személyre történő átruházására, illetve harmadik személynek további engedély adása a mű felhasználására
-továbbfejlesztésére és
-üzemeltetésére
- az átadott verziókezelő rendszer tartalmának használatára.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 19900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: TOBI felhasználási jogainak kiterjesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Budapest, Magyarország, 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2. I. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás keretében Felhasználási Jogot Átengedő (Ajánlattevő) a TOBI szoftver tekintetében egyrészt biztosítja Felhasználó (Ajánlatkérő) részére a közbeszerzési dokumentáció részét képező Szerződéstervezet 3. pontja szerinti felhasználási engedélyeket az ott rögzített terjedelemben, másrészt vállalja, hogy a Szerződés megkötését követő 15. napon belül a TOBI szoftver üzemeltetéséhez és átdolgozásához szükséges forráskódokat Felhasználó részére átadja.
Felhasználási Jogot Átengedő biztosítja a TOBI szoftver vonatkozásában a verziókezelő rendszer teljes értékű exportját (SVN repository), valamint együttműködik Felhasználóval a betöltési folyamat során.
FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY
Felhasználási Jogot Átengedő kijelenti, hogy Felhasználó jelen Szerződés aláírásával a TOBI szoftver tekintetében
-Magyarország területére korlátozott,
-időben és felhasználó számban korlátlan
-nem kizárólagos
-harmadik személyre átruházható
-visszavonhatatlan felhasználási jogot szerez (Felhasználási Jogok)
A jelen Szerződés alapján Felhasználó jogosult különösen a TOBI szoftver
-felhasználására,
-többszörözésére
-átdolgozására,
- fordítására,
- bármilyen módosítására
-felhasználásra vonatkozó engedély harmadik személyre történő átruházására, illetve harmadik személynek további engedély adása a mű felhasználására
-továbbfejlesztésére és
-üzemeltetésére
- az átadott verziókezelő rendszer tartalmának használatára.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
Kiegészítés a felhívás : II.1.5 és II. 2.7 pontjához
A szerződés időtartama: a szerződés aláírásától számított 15 naptári nap.
Kiegészítés a II.2.5 ponthoz:
Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
x Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PEGACONSULT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: orsolya.ebner@pega.hu
Telefon: +36 17881022
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12903412242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20000000
A szerződés/rész végleges összértéke: 19900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges