Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/23
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.01.
Iktatószám:1772/2019
CPV Kód:48326000-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Teljesítés helye:Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GDi Magyarország Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Agrár szakigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15602086
Postai cím: Keleti Károly Utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bagó Dániel
Telefon: +36 203481828
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://portal.nebih.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://portal.nebih.gov.hu/
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Agrár szakigazgatás
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ArcGIS desktop és szerver licencek
Hivatkozási szám: EKR001156162018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48326000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: 1 db ArcGIS Server Enterprise Advanced Staging licence 10.5 + 1 év követés - Meglévő ArcGIS for Server Enterprise Advanced éles környezet bővítése további környezettel + 1 év követés 1 db ArcGIS for Server Enterprise Standard 10.5 + 1 év követés - Éves alapszoftver követés és frissítés a már meglévő ArcGIS for Server Enterprise Standard alapszoftver licenchez, + 1 év követés 1 db ArcGIS Server Enterprise Advanced additional licence (2 core) 10.5 - Meglévő ArcGIS for Server Enterprise Advanced éles környezet bővítése két core licenccel 1 db ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use licence 10.5 + 1 év követés - Éves alapszoftver követés és frissítés a már meglévő ArcGIS Desktop Standard felhasználói alapszoftver licenchez + 1 év követés
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 98 (2) c) pontja alapján folytatja le. A szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, hiszen ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta volna meg. Ajánlatkérő jogi, műszaki és pénzügyi szempontból is megvizsgálta az eljárás típusának és tárgyának megválasztását megalapozó tényeket és arra a következtetésre jutott, hogy nem létezik sem jogi, sem műszaki, sem pénzügyi szempontból reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére.
Mindezek alapján, amennyiben a téradattárház fejlesztéséhez az ESRi ArcGIS szoftvertől eltérő térinformatikai szoftver kerülne beszerzésre, annak beszerzési, integrálási és fenntartási költségei a választott megoldáshoz képest olyan többletköltséget jelentene, melyre Ajánlatkérő forrásokkal nem rendelkezik és mely összeegyeztethetetlen lenne a hatékony és eredményes gazdálkodás elvével.
Ajánlatkérő tehát részletesen és alapos vizsgálat után arra jutott, hogy nincs reális alternatívája annak, hogy a beszerzési igényét más módon elégítse ki, azaz, hogy a meglévő ESRI ArcGIS térinformatikai alapszoftver környezettől eltérő megoldás keretében kerüljön követésre és bővítésre, és ezzel összefüggésben a közbeszerzés tárgya nem a versenyt indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra, így a verseny hiánya nem ennek következménye.
A beszerezni kívánt ESRI ArcGIS licenckomponensek forgalmazására, szállítására kapcsán Ajánlatkérőnél kialakított rendszer más licencekkel nem kompatibilis, így kizárólag a GDi Magyarország Kft. tudja egyedüli reális alternatívaként Ajánlatkérő beszerzési igényét kielégíteni. kizárólagos joggal az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő, azaz a GDi Magyarország Kft. (1134 Budapest, Váci út 33.) rendelkezik
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24763770 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ArcGIS desktop és szerver licencek követése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48326000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db ArcGIS Server Enterprise Advanced Staging licence 10.5 + 1 év követés - Meglévő ArcGIS for Server Enterprise Advanced éles környezet bővítése további környezettel + 1 év követés 1 db ArcGIS for Server Enterprise Standard 10.5 + 1 év követés - Éves alapszoftver követés és frissítés a már meglévő ArcGIS for Server Enterprise Standard alapszoftver licenchez, + 1 év követés 1 db ArcGIS Server Enterprise Advanced additional licence (2 core) 10.5 - Meglévő ArcGIS for Server Enterprise Advanced éles környezet bővítése két core licenccel 1 db ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use licence 10.5 + 1 év követés - Éves alapszoftver követés és frissítés a már meglévő ArcGIS Desktop Standard felhasználói alapszoftver licenchez + 1 év követés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.1.0-15-2016-00003
II.2.8) További információ
Teljesítési határidő: a térinformatikai licenckomponensek átadása a szerződés hatályba lépésétől számított 30 nap + 1 éves licenc
követés.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2019/01/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GDi Magyarország Kft
Nemzeti azonosítószám: HU110
Postai cím: Váci Út 33. 9. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: krisztina.szabo@gdihu.hu
Telefon: +36 204913008
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10255043241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24763770
A szerződés/rész végleges összértéke: 24763770
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Kbt. 98 (2) c) pontja alapján műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy
meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, és nem létezik sem jogi, sem
műszaki, sem pénzügyi szempontból reális alternatíva beszerzési igényének
kielégítésére.
A szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott
gazdasági szereplővel köthető meg, hiszen ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a
verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta volna
meg. Ajánlatkérő jogi, műszaki és pénzügyi szempontból is megvizsgálta az eljárás típusának és tárgyának megválasztását megalapozó
tényeket és arra a következtetésre jutott, hogy nem létezik sem jogi, sem műszaki, sem pénzügyi szempontból reális alternatíva
beszerzési igényének kielégítésére. Mindezek alapján, amennyiben a téradattárház fejlesztéséhez az ESRi ArcGIS szoftvertől eltérő
térinformatikai szoftver kerülne beszerzésre, annak beszerzési, integrálási és fenntartási költségei a választott megoldáshoz képest
olyan többletköltséget jelentene, melyre Ajánlatkérő forrásokkal nem rendelkezik és mely összeegyeztethetetlen lenne a hatékony és
eredményes gazdálkodás elvével. Ajánlatkérő tehát részletesen és alapos vizsgálat után arra jutott, hogy nincs reális alternatívája
annak, hogy a beszerzési igényét más módon elégítse ki, azaz, hogy a meglévő ESRI ArcGIS térinformatikai alapszoftver környezettől
eltérő megoldás keretében kerüljön követésre és bővítésre, és ezzel összefüggésben a közbeszerzés tárgya nem a versenyt
indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra, így a verseny hiánya nem ennek következménye. A beszerezni kívánt ESRI
ArcGIS licenckomponensek forgalmazására, szállítására kapcsán Ajánlatkérőnél kialakított rendszer más licencekkel nem kompatibilis,
így kizárólag a GDi Magyarország Kft. tudja egyedüli reális alternatívaként Ajánlatkérő beszerzési igényét kielégíteni. kizárólagos
joggal az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő, azaz a GDi Magyarország Kft. (1134 Budapest, Váci út 33.) rendelkezik.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges