Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/190
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
Közzététel dátuma:2019.10.02.
Iktatószám:19028/2019
CPV Kód:72422000-4
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Karámos Ákos
Telefon: +36 704569387
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SCALA licensz vásárlás és létesítmény-integráció
Hivatkozási szám: EKR001108312019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72422000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: 1. Létesítmény integráció
A Budapest Közút ”PIR szerverére” érkeztetett adatok Scala központba integrálása és egyéb funkciókhoz való felhasználhatósága érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni:
• A központ integrációhoz kapcsolódó parkolási létesítmény licenc biztosítása;
• Az adott parkolási létesítmény definiálása és programozása a Scala rendszerben;
• Az IKSZR rendszerből a parkolóhely foglaltsági adatok Scala központ felé történő továbbításának programozása és az adatküldés megvalósítása;
A jelen beszerzési eljárás tárgyát képező feladatok megvalósítása során Ajánlattevőnek együtt kell működnie az Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer (IKSZR) központ érintett elemeire vonatkozó kizárólagos jogokkal rendelkező GVSX Szolgáltató Kft-vel.
2. PIR tábla integráció
Az adott létesítményekhez kapcsolódó, Sitfaffic Scala rendszer Guide moduljából közvetlenül vezérelhető PIR táblákon valós idejű szabad kapacitás megjelenítése érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni:
• A központ integrációhoz kapcsolódó parkolási tábla Scala licenc biztosítása.
• Az adott Sitraffic Scala rendszer Guide moduljából közvetlenül vezérelhető PIR tábla definiálása és programozása a Scala rendszerben;
• Az adott Sitraffic Scala rendszer Guide moduljából közvetlenül vezérelhető PIR tábla hozzárendelése létesítményhez, vagy több létesítmény összegzett adatához
A Sitraffic Scala rendszerben olyan PIR tábla licencelhető és rendelhető hozzá a parkolási létesítményhez, amely a Sitraffic Scala rendszer Guide moduljából közvetlenül vezérelhető.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 40000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SCALA licensz vásárlás és létesítmény-integráció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72422000-4
További tárgyak:48218000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Létesítmény integráció
A Budapest Közút ”PIR szerverére” érkeztetett adatok Scala központba integrálása és egyéb funkciókhoz való felhasználhatósága érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni:
• A központ integrációhoz kapcsolódó parkolási létesítmény licenc biztosítása;
• Az adott parkolási létesítmény definiálása és programozása a Scala rendszerben;
• Az IKSZR rendszerből a parkolóhely foglaltsági adatok Scala központ felé történő továbbításának programozása és az adatküldés megvalósítása;
A jelen beszerzési eljárás tárgyát képező feladatok megvalósítása során Ajánlattevőnek együtt kell működnie az Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer (IKSZR) központ érintett elemeire vonatkozó kizárólagos jogokkal rendelkező GVSX Szolgáltató Kft-vel.
2. PIR tábla integráció
Az adott létesítményekhez kapcsolódó, Sitfaffic Scala rendszer Guide moduljából közvetlenül vezérelhető PIR táblákon valós idejű szabad kapacitás megjelenítése érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni:
• A központ integrációhoz kapcsolódó parkolási tábla Scala licenc biztosítása.
• Az adott Sitraffic Scala rendszer Guide moduljából közvetlenül vezérelhető PIR tábla definiálása és programozása a Scala rendszerben;
• Az adott Sitraffic Scala rendszer Guide moduljából közvetlenül vezérelhető PIR tábla hozzárendelése létesítményhez, vagy több létesítmény összegzett adatához
A Sitraffic Scala rendszerben olyan PIR tábla licencelhető és rendelhető hozzá a parkolási létesítményhez, amely a Sitraffic Scala rendszer Guide moduljából közvetlenül vezérelhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár -részletes tartalma a II.2.8) pontban / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
A II.2.5) pontban meghatározott ár szempontra adott ajánlatot az alábbiakra tekintettel kell meghatározni:
I. A Műszaki leírás szerinti feladatok megvalósítása 1 db parkolási létesítmény esetében (létesítmény integráció egységár):
1. A központ integrációhoz kapcsolódó parkolási létesítmény licenc biztosítása.
2. Az adott parkolási létesítmény definiálása és programozása a Scala központi rendszerben.
3. Az IKSZR rendszerből a parkolóhely foglaltsági adatok Scala központ felé történő továbbításának programozása és az adatküldés megvalósítása.
II. Megvalósítandó PIR tábla integrációs feladatok (1 db PIR táblára):
1. A központ integrációhoz kapcsolódó parkolási tábla licenc biztosítása.
2. Az adott PIR tábla definiálása és programozása a Scala központi rendszerben.
3. Az adott PIR tábla hozzárendelése létesítményhez, vagy több létesítmény összegzett adatához.
A fentebbi két részfeladat egységárainak összesített értékét szükséges a felolvasólapon az ajánlati ár tekintetében feltüntetni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
x Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SCALA licensz vásárlás és létesítmény-integráció
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gizella Út 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: gotthilfne.sik@siemens.com
Telefon: +36 302011945
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26209618242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40000000
A szerződés/rész végleges összértéke: 40000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges