Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/249
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
Közzététel dátuma: 2019.12.30.
Iktatószám: 21980/2019
CPV Kód: 72262000-9
Ajánlatkérő: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamás Ditta
Telefon: +36 76513567
E-mail: tamas.ditta@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: POLISZ szülői modul fejlesztése és üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000987622019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: POLISZ Közétkeztetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul fejlesztése és üzemeltetése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeire vonatkozóan
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2009. óta a Magyar Közigazgatásfejlesztési és Tanácsadó Zrt. által fejlesztett POLISZ Integrált Önkormányzati Rendszert (Gazdálkodási rendszert) használja. Az önkormányzat a rendszer gyártói szoftvertámogatási és karbantartási szolgáltatás ellátására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 94.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti kizárólagos jogra alapított közbeszerzési eljárást folytatott le „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatánál bevezetett Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. POLISZ Integrált Önkormányzati Rendszer (Gazdálkodási rendszer – Pénzügyi és számviteli modulok tekintetében) gyártói szoftvertámogatási és karbantartási szolgáltatás” tárgyban. A szolgáltatás ellátására a Magyar Közigazgatásfejlesztési és Tanácsadó Zrt. került kiválasztásra. A vállalkozási szerződés 2014. december 30. napján került megkötésre.
Ezen rendszer szerves részeként kerül megvalósításra a Közétkeztetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: POLISZ szülői modul fejlesztése és üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331
A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
POLISZ Közétkeztetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul fejlesztése és üzemeltetése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeire vonatkozóan
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2009. óta a Magyar Közigazgatásfejlesztési és Tanácsadó Zrt. által fejlesztett POLISZ Integrált Önkormányzati Rendszert (Gazdálkodási rendszert) használja. Az önkormányzat a rendszer gyártói szoftvertámogatási és karbantartási szolgáltatás ellátására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 94.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti kizárólagos jogra alapított közbeszerzési eljárást folytatott le „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatánál bevezetett Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. POLISZ Integrált Önkormányzati Rendszer (Gazdálkodási rendszer – Pénzügyi és számviteli modulok tekintetében) gyártói szoftvertámogatási és karbantartási szolgáltatás” tárgyban. A szolgáltatás ellátására a Magyar Közigazgatásfejlesztési és Tanácsadó Zrt. került kiválasztásra. A vállalkozási szerződés 2014. december 30. napján került megkötésre.
Ezen rendszer szerves részeként kerül megvalósításra a Közétkeztetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul.
1. Fejlesztéssel, beüzemeléssel kapcsolatos feladatok:
• Szülői modul felület biztosítása: a konkrét fejlesztés elvégzése a műszaki leírásnak megfelelően, a fejlesztés integrálása a Polisz rendszerbe, a szükséges kapcsolódási pontok kialakítása, valamint a Megrendelő szerveire történő telepítés/szoftverfrissítés.
• Testreszabás, bevezetéshez kapcsolódó oktatás, tesztüzem: a Megrendelő hardver- és szoftverkörnyezetéhez való beállítások elvégzése, egyedi paraméterezések elvégzése, szükséges egyéb szoftverek, adatbázisok telepítése/beállítása, ügyintézők oktatása, a rendszer tesztelése.
• Éles indulás támogatás: a tesztelést követően az éles induláskor esetlegesen felmerülő egyéb hibák javítása, szükség esetén beállítások módosítása, valamint a rendszer működésének felügyelete a fejlesztés átvételéig.
2. Folyamatos üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok:
• karbantartás (hibajavítás): a program meghibásodásából adódó, esetlegesen felmerülő programhibák kijavítása,
• szoftvertámogatás/rendszerkövetés: programfrissítések, új funkciók telepítése,
• felügyelet/Help Desk szolgáltatás: hibabejelentések fogadása és kezelése, melynek keretében munkaidőben kompetens személyek elérhetők segítségkérés céljából,
• jogszabálykövető karbantartás: a program jogszabályváltozásból adódóan szükségessé váló módosítása,
• adaptációs és fejlesztési munkák: az ügyviteli tevékenység során felmerülő igényeknek a kivizsgálása, szükség esetén a rendszer módosítása, ajánlatkérő által kért kényelmi, praktikussági funkciót megvalósító program.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő részajánlat tételi lehetőséget nem biztosít, tekintettel arra, hogy a beszerezni kívánt modul, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás egységet képez, szakmai indokok alapján nem tanácsos szétválasztani az elvégzendő feladatokat, különös tekintettel arra is, hogy a szerződés tárgyát képező modul fejlesztését és üzemeltetését is csak a kizárólagos jog jogosultja végezheti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
x Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: POLISZ Közétkeztetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul fejlesztése és üzemeltetése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeire vonatkozóan
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23300000
A szerződés/rész végleges összértéke: 17900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A hirdetmény V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe rovata nem tölthető ki az EKR-ben, mert ehhez a ponthoz nincsenek kitölthető mezők rendelve. Erre tekintettel az V.1.3. pontra vonatkozó információkat itt adjuk meg:
Nyertes ajánlattevők neve és címe: Magyar Közigazgatásfejlesztési és Tanácsadó Zrt. (1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14. D ép. fsz. 2.)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges