Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10012/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bayer Gábor
Telefon: +36 302238439
E-mail: bayer.gabor@pte.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ÁEEK - Nyugat (1) kivitelezési eljárások 4 részben
Hivatkozási szám: EKR000404392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési közbeszerzés eljárás lefolytatása az ÁEEK Projektirányítási Igazgatóság által megvalósítandó nyugat-magyarországi_1 kivitelezési eljárások tekintetében – 4 részben
VI.3) 6. alpont (helyszíni bejárás) folytatása:
Ajánlatkérő a fenti előírások figyelembevétele mellett a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében újbóli helyszíni bejárást tart, az alábbiak szerint:
1.rész: Székesfehérvár 2019.05.21. 14:00 óra – 8000 Székesfehérvár, Kikinda u. 1.
Találkozási pont: Épület bejárata előtt
2.rész: Győr 2019.05.20. 10:00 óra - 9023 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
Találkozási pont: C/2 épület mellett található Műszaki Osztály, tárgyaló
3.rész: Győr 2019.05.20. 12:00 óra - 9023 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
Találkozási pont: C/2 épület mellett található Műszaki Osztály, tárgyaló
4.rész: Pécs 2019.05.21. 10:00 óra - 7623 Pécs, József Attila út 7.
Találkozási pont: Bajnok utcai bejárat felőli porta

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 6649 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 075 - 176907
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont «benyújtási határidő dátuma», illetve IV.2.7) pont «bontás dátuma» tekintetében kívánja módosítani.
A felhívás II.1.2) pontjában szereplő CPV kód vonatkozásában (45000000-7) Ajánlatkérő nem kíván változtatni.
Ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokon jelen módosítás keretében nem változtat.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ