Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10022/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Városrehabilitáció18 Zrt. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városrehabilitáció18 Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28681326
Postai cím: Üllői Út 423.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila
Telefon: +36 202364592
E-mail: szabo.attila@electool.com
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55307253
Postai cím: Üllői Út 400
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila
Telefon: +36 202364592
E-mail: szabo.attila@electool.com
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fáy u. és környéke integrált. szoc. rehabilitáció_
Hivatkozási szám: EKR000090612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja (VEKOP-6.2.1-15-2016-00002) című projekt keretében építési beruházási munkák kivitelezése az alábbi 6 ajánlati rész szerint:
1. 1184 Budapest, Fáy utca 2. sz. alatt található 46 tervezett lakásos lakóépületek (A, B, C lépcsőház) felújítása 2 ütemben, továbbá kert és közterület felújítás
2. 1181 Budapest, Üllői út 317. sz. alatt található 11 lakásos lakóépület, továbbá kert és közterület felújítás
3. 1184 Budapest, Lenkei utca 7. sz. alatt található 7 lakásos lakóépület felújítási munkái, továbbá kert és közterület felújítás
4. 1184 Budapest, Üllői út 286. sz. alatt található 8 lakásos lakóépület felújítási munkái, továbbá közösségi helyiségek létrehozása
5. 1181 Budapest, Hengersor u. 69-71. meglévő fszt-es többlakásos lakóépület bontása
6. 1184 Budapest, Kiss Ernő u. 40-42. 11 lakásos lakóépület bontása.
Az építési beruházások műszaki dokumentációja a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerültek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04605 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés biztosítékai: A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A következő helyett:
Késedelmi kötbér: mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a minden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbér kumulált összegének felső határa a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: az általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói díj 25 %-a. Felelősségbiztosítás: a nettó vállalkozási díj összegének megfelelő értékű C.A.R. építési-szerelési biztosítási szerződés, legalább 500.000.000,- Ft éves és legalább 50.000.000,- Ft/káresemény értékű. Jótállás: a Vállalkozó által ajánlatában vállalt további többlet időtartam szerinti mértékben. Jótállási biztosíték: az ellenszolgáltatás 2%-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyesen:
Késedelmi kötbér: mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a minden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbér kumulált összegének felső határa a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: az általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói díj 25 %-a. Felelősségbiztosítás: a nettó vállalkozási díj összegének megfelelő értékű C.A.R. építési-szerelési biztosítási szerződés, az 1. ajánlati rész esetében legalább 100.000.000,- Ft éves és legalább 50.000.000,- Ft/káresemény, a 2-6. ajánlati részek esetében legalább 50.000.000,- Ft éves és legalább 25.000.000,- Ft/káresemény értékű. Jótállás: a Vállalkozó által ajánlatában vállalt további többlet időtartam szerinti mértékben. Jótállási biztosíték: az ellenszolgáltatás 2%-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A további közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerülnek.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben