Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10046/2019
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.;Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Hermina Út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Muhari Attila
Telefon: +36 14714133
E-mail: amuhari@mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatások az NSK részére
Hivatkozási szám: EKR000484062018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Takarítási szolgáltatások a Nemzeti Sportközpontok részére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 437400000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: BOK egyes külső létesítményeinek takarítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak:90900000-6
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Tüskecsarnok, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 7.
Lágymányosi versenyuszoda (Tüske uszoda), 1118 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.
Nemzeti lőtér, 1106 Budapest, Fehér út 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tüskecsarnok:
Nettó hasznos alapterülete: 33620 m2; takarítási igény: napi, havi, éves és rendezvények alkalmával, továbbá meghatározott napokon takarítási ügyelet ellátása; helyiségek: irodák, csarnokok, mélygarázs szociális helyiségek, közlekedők, liftek
Lágymányosi versenyuszoda:
Nettó hasznos alapterülete: 8921 m2; takarítási igény: napi, havi, éves és rendezvények alkalmával, továbbá meghatározott napokon ügyelet ellátása; helyiségek: medencetér, szociális helyiségek, közlekedők, liftek
Nemzeti lőtér:
Nettó hasznos alapterülete: 6609 m2; takarítási igény: napi, havi, éves, továbbá meghatározott napokon ügyelet ellátása; helyiségek: fedett-nyitott lőtér, szociális helyiségek, közlekedők
A szolgáltatás végzésre vonatkozó részletes követelményeket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. részszempont:M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott tisztítás-technológiai szolgálatvezető szakember alkalmassági követelményen (6 hónap) felüli többlet szakmai tapasztalata 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5.pont Értékelési szempontok Ár–Súlyszám:
1.rsz:a napi,havi,éves takarítási feladatok ellátásának vállalkozói díja összesen(nettó Ft/hó),súlyszám: 50
2.rsz:takarítási feladatok ellátásának vállalkozói díja rendezvények során (nettó Ft/óra),súlyszám:30
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban 424/2017.Kr.rendelkezéseivel

II.2.1)
Elnevezés: BOK központi létesítményeinek takarítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
További tárgyak:90910000-9
90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíneit a II.2.4. pont részletesen tartalmazza
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész Budapesti Olimpiai Központ (BOK) központi létesítményeinek takarítás teljesítési helyei:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helyszínei:
Millenáris Velodrom, 1146 Budapest, Szabó József u. 3.
Kisstadion, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
Gyakorló Jégcsarnok, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
KSI uszoda, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
Magyar Olimpiai és Sportmúzeum irodák, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
Süllyesztett Tornacsarnok, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
Tornacsarnok, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
Jégszínház, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
Körcsarnok, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
BOK Sportcsarnok, 1146 Budapest, Dózsa György út 1.
BOK Üzemeltetési Épület, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
A közbeszerzés ismertetése:
Millenáris Velodrom:
Nettó hasznos alapterülete: 1896 m2; takarítási igény: napi, éves, továbbá meghatározott napokon ügyelet ellátása; helyiségek: szociális helyiségek, szolgálati lakások, közlekedők, csarnok
Kisstadion:
Nettó hasznos alapterülete: 950 m2; takarítási igény: napi, éves, továbbá meghatározott napokon ügyelet ellátása; helyiségek: szociális helyiségek, irodák, közlekedők, csarnok
Gyakorló Jégcsarnok:
Nettó hasznos alapterülete: 767 m2; takarítási igény: napi, havi, éves és rendezvények alkalmával, továbbá meghatározott napokon ügyelet ellátása; helyiségek: szociális helyiségek, irodák, edzőtermek, közlekedők, csarnok
Gerevich Aladár Nemzeti Spotcsarnok:
Nettó hasznos alapterülete: 21268 m2; takarítási igény: napi, havi, éves, továbbá meghatározott napokon ügyelet ellátása; helyiségek: küzdőtér, vívótermek, büfé, közlekedők
KSI uszoda:
Nettó hasznos alapterülete: 1531 m2; takarítási igény: napi, havi, éves, továbbá meghatározott napokon ügyelet ellátása; helyiségek: szociális helyiségek, uszoda, közlekedők
Magyar Olimpiai és Sportmúzeum irodák:
Nettó hasznos alapterülete: 850 m2; takarítási igény: napi, havi, éves, továbbá meghatározott napokon ügyelet ellátása; helyiségek: irodák, orvosi szoba, raktár
Süllyesztett Tornacsarnok:
Nettó hasznos alapterülete: 1280 m2; takarítási igény: napi, havi, éves, továbbá meghatározott napokon ügyelet ellátása; helyiségek: szociális helyiségek, csarnok, közlekedők
Tornacsarnok:
Nettó hasznos alapterülete: 6352 m2; takarítási igény: napi, havi, éves és rendezvények alkalmával, továbbá meghatározott napokon ügyelet ellátása; helyiségek: szociális helyiségek, csarnok, közlekedők
Jégszínház:
Nettó hasznos alapterülete: 5100 m2; takarítási igény: napi, havi, éves és rendezvények alkalmával, továbbá meghatározott napokon ügyelet ellátása; helyiségek: szociális helyiségek, csarnok, közlekedők, edzőtermek
Körcsarnok:
Nettó hasznos alapterülete: 5011 m2; takarítási igény: napi, havi, éves és rendezvények alkalmával, továbbá meghatározott napokon ügyelet ellátása; helyiségek: szociális helyiségek, csarnok, közlekedők
BOK Sportcsarnok:
Nettó hasznos alapterülete: 23249 m2; takarítási igény: napi (csarnokok hetente egyszer), havi, éves és rendezvények alkalmával, továbbá meghatározott napokon ügyelet ellátása; helyiségek: szociális helyiségek, közlekedők, liftek, irodák, csarnokok, mélygarázs
Üzemeltetési épület:
Nettó hasznos alapterülete: 356 m2; takarítási igény: hetente kétszer, ill. havi és éves; helyiségek: szociális helyiségek, irodák, közlekedők
A szolgáltatás végzésre vonatkozó részletes követelményeket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. részszempont: M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott tisztítás-technológiai szolgálatvezető szakember alkalmassági követelményen (6 hónap) felüli többlet szakmai tapasztalata 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5.pont Értékelé. szempontok Ár–Súlyszám:
1.rsz:a napi,havi,éves takarítási feladatok ellátásának vállalkozói díja összesen(nettó Ft/hó),súlyszám:50
2.rsz:takarítási feladatok ellátásának vállalkozói díja rendezvények során(nettó Ft/óra),súlyszám:30
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. Kr.rendelkezéseivel

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 153 - 351299
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: BOK egyes külső létesítményeinek takarítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62335760
Postai cím: Jászberényi Út 24-36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: f.peto@ppshungary.hu
Telefon: +36 12607385
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12607385
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 201600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Takarítási szolgáltatás.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 2 Elnevezés: BOK központi létesítményeinek takarítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62335760
Postai cím: Jászberényi Út 24-36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: f.peto@ppshungary.hu
Telefon: +36 12607385
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12607385
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 235800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Takarítási szolgáltatás.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I. ajánlati részre vonatkozóan:
Ajánlattevő neve, címe, adószáma: Perfect Protection Solutions Hungary Zrt. (Székhelye:1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. Adószáma : 24851862-2-42)
I. ajánlati részre vonatkozóan:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Perfect Protection Solutions Hungary Zrt. (Székhelye:1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. Adószáma : 24851862-2-42)
UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhelye:4025 Debrecen, Simonffy Utca 17-19.; Adószáma:13646231-2-09)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)