Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10049/2019
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Littmann Éva Teodóra
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tesztelést támogató rendszer
Hivatkozási szám: EKR000608082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés, a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő alkalmazásfejlesztés tesztelési folyamatait támogató, automatikus tesztelést és tesztkiértékelést elvégző, modell alapú tesztelési technikát alkalmazó, a modell létrehozását automatizmusokkal támogató, akár több, egymással integrált alkalmazással végrehajtható tesztesetek automatikus ellenőrzését megvalósító, a különböző fejlesztési projektekhez kapcsolódó tesztautomatizálási feladatokat egységesen és párhuzamosan kezelő eszköz beszerzésére és a hozzá szorosan kapcsolódó tesztelési módszertan bevezetésére.Az eljárás teljes elnevezése"Az MNB automatikus tesztelést támogató rendszerének bevezetése(KBF/42/2019)"

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 8829 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 098 - 237554
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
GP1. Alkalmas az ajánlattevő, ha a jelen eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte összesen a 100 millió Ft-ot.(Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19.§ (1) bekezdés c) pontja).
Alkalmas az az ajánlattevő, amely az ajánlatkérő által vizsgált időponthoz képest később jött létre, illetve később kezdte meg a tevékenységét, ha a működése, tevékenységének végzése alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó -azaz általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte összesen a 100 millió Ft-ot.
Közbeszerzés tárgyából származó árbevételnek minősül az automatikus rendszer értékesítéséből és/vagy bevezetéséből származó árbevétel.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlatevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§ (6) bekezdés).
Alkalmazandók a Kbt. 65. § (7), (8), (11) bekezdésében,valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (7) bekezdéseiben foglaltak.
Helyesen:
GP1. Alkalmas az ajánlattevő, ha a jelen eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte összesen a 100 millió Ft-ot.(Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19.§ (1) bekezdés c) pontja).
Alkalmas az az ajánlattevő, amely az ajánlatkérő által vizsgált időponthoz képest később jött létre, illetve később kezdte meg a tevékenységét, ha a működése, tevékenységének végzése alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó -azaz általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte összesen a 100 millió Ft-ot.
Közbeszerzés tárgyából származó árbevételnek minősül az automatikus rendszer értékesítéséből és/vagy bevezetéséből származó árbevétel.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlatevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§ (6) bekezdés).
Alkalmazandók a Kbt. 65. § (7), (8), (11) bekezdésében,valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (7) bekezdéseiben foglaltak.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ