Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10063/2019
CPV Kód:45221119-9
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kádár Marcell
Telefon: +36 18199171
E-mail: kadar.marcell@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://internet.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hidak karbantartása 2019
Hivatkozási szám: EKR000503112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221119-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Hidak karbantartása 2019.” – vállalkozási keretszerződés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 8564 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 093 - 223938
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó családi név
A következő helyett:
Kádár
Helyesen:
Falucskai
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó utónév 1
A következő helyett:
Marcell
Helyesen:
Zoltán
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő e-mail
A következő helyett:
kadar.marcell@kozut.hu
Helyesen:
falucskai.zoltan@kozut.hu
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő telefon
A következő helyett:
+36 18199171
Helyesen:
+36 18199112
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Aj-ban csat:
— ajánlati nyil. a Kbt. 66.§ (2) szerint (EKR úrlap),
— felolvasólap a Kbt. 68.§ (4) szerint (EKR úrlap),
— árazott költségvetés cégszerűen aláírva nyomtatott és szerkeszthető (xls) form,
— Kbt. 65.§ (7)-ben foglaltak (adott esetben),
— képviseleti jogosultságot igazoló iratok,
— nyil. a Kbt. 134.§ (5) szerint.
2. Kieg. táj a Kbt. 56.§-a alapján. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart
3. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint.
4. Kbt. 73.§ (5) szerinti tájékoztatás a dok-ban.
5. Részajánlattétel kizárás indoka: AK beszerzési igénye a kezelésében lévő, vagy kezelésébe kerülő bármelyik hidat, átereszt érintheti. A ténylegesen szükségessé váló javítások mennyisége, nagyságrendje – a keretszerződési jellegből adódóan – előzetesen nem ismert, ennek hiányában részek sem területi, sem mennyiségi alapon nem tervezhetők pontosan. A területi, vagy mennyiségi alapon meghatározott részek esetén a részenként meghatározott keretösszeg egyes részek esetében alultervezettnek, más részek esetében felültervezettnek bizonyulhatna a tényleges javítási igények felmerülésének függvényében, a rendelkezésre álló teljes keretösszeg részekre bontása akadályozná keretösszeg szükség szerinti, teljes (részek szerint nem bekorlátozott) lehívhatóságát.
6. Szerz. bizt.-ok: késedelmi, meghiúsulási, szakmai ajánlati kötbér, jótállás, jótállási bizt.
7. A nyertes AT(k) által gazd. szervezet (proj.társaság) létrehozása nem megengedett.
8. Ajánlati biztosíték: 15.000.000 Ft, a Kbt. 35.§ (5), 47. § (2) alkalmazandó, számlaszám: 10300002-10460102-49020027, átutalási bizonylat/gar.okmány/kötelezvény csatolandó.
9. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76.§ (2) c). Az 1. „Ár” értékelési részszempont (rsz.) alatt „Egyösszegű összehasonlító vállalkozási díj (nettó, HUF)” értendő. Pontszámok alsó és felső határa: 0-10. Résszempontok és módszerek:
1. rsz: fordított arányosítás, 2. rsz: egyenes arányosítás, 3., 4. és 5. rsz: pontkiosztás.
2. rsz: Meg kell jelölni, hogy az M2.1 és M2.2. szerinti, összesen 2 fő szakember az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hó-n belül együttesen hány darab (40-40 db, max. 80 db) olyan – szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt – kivitelezési projektet irányított annak teljes időtartama alatt műszaki vezetőként, amely gépjármű által használt közúti híd felújítását tartalmazta, és amely munkák az M2.1/ M2.2 szerinti alk. igazolása, valamint a 3., 4., 5. rsz-re tett megajánlás körében nem kerültek bemutatásra. Ajánlatkérő egy kivitelezési projektet egyszer értékel (átfedés a szakemberek között nem megengedett), az adott projekt az M2.1 vagy M2.2 szerinti szakember részéről mutatható be, szakemberenként max. 40 projekt kerül értékelésre.
3., 4. és 5. rsz: meg kell jelölni, hogy az M2.1 vagy M2.2 szerinti szakembernek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hó-n belül van-e szakmai tapasztalata olyan, gépjármű által használt közúti híd, a 3. szempont esetén min. 10 m hosszú szőnyegdilatációs szerkezet beépítést és/vagy teljes/részleges cserét, az 5. szempont esetén min. 10 m hosszú modifikált bitumen kötőanyagú rugalmas dilatációs szerkezet beépítést és/vagy teljes/részleges cserét magában foglaló, szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt felújítás műszaki vezetőként történő irányításában az adott felújítási munka teljes megvalósítása alatt, amely az M2.1/ M2.2 szerinti alkalmasság igazolása, valamint a 2. sz. rsz-re tett megajánlás körében nem került bemutatásra.
A további részletes információk az ajánlati dokumentációban.
10. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dok-okban nem szabályozottak vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei (különösen a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet) irányadóak.
11. AK a Kbt. 75.§ (2)e) pontot alkalmazza.
12. A III.1.2)P.1. valamint III.1.3)M.1.-M.2.pontokban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
Helyesen:
1. Aj-ban csat:
— ajánlati nyil. a Kbt. 66.§ (2) szerint (EKR úrlap),
— felolvasólap a Kbt. 68.§ (4) szerint (EKR úrlap),
— árazott költségvetés cégszerűen aláírva nyomtatott és szerkeszthető (xls) form,
— Kbt. 65.§ (7)-ben foglaltak (adott esetben),
— képviseleti jogosultságot igazoló iratok,
— nyil. a Kbt. 134.§ (5) szerint.
2. Kieg. táj a Kbt. 56.§-a alapján. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart
3. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint.
4. Kbt. 73.§ (5) szerinti tájékoztatás a dok-ban.
5. Részajánlattétel kizárás indoka: AK beszerzési igénye a kezelésében lévő, vagy kezelésébe kerülő bármelyik hidat, átereszt érintheti. A ténylegesen szükségessé váló javítások mennyisége, nagyságrendje – a keretszerződési jellegből adódóan – előzetesen nem ismert, ennek hiányában részek sem területi, sem mennyiségi alapon nem tervezhetők pontosan. A területi, vagy mennyiségi alapon meghatározott részek esetén a részenként meghatározott keretösszeg egyes részek esetében alultervezettnek, más részek esetében felültervezettnek bizonyulhatna a tényleges javítási igények felmerülésének függvényében, a rendelkezésre álló teljes keretösszeg részekre bontása akadályozná keretösszeg szükség szerinti, teljes (részek szerint nem bekorlátozott) lehívhatóságát.
6. Szerz. bizt.-ok: késedelmi, meghiúsulási, szakmai ajánlati kötbér, jótállás, jótállási bizt.
7. A nyertes AT(k) által gazd. szervezet (proj.társaság) létrehozása nem megengedett.
8. Ajánlati biztosíték: 15.000.000 Ft, a Kbt. 35.§ (5), 47. § (2) alkalmazandó, számlaszám: 10300002-10460102-49020027, átutalási bizonylat/gar.okmány/kötelezvény csatolandó.
9. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76.§ (2) c). Az 1. „Ár” értékelési részszempont (rsz.) alatt „Egyösszegű összehasonlító vállalkozási díj (nettó, HUF)” értendő. Pontszámok alsó és felső határa: 0-10. Résszempontok és módszerek:
1. rsz: fordított arányosítás, 2. rsz: egyenes arányosítás, 3., 4. és 5. rsz: pontkiosztás.
2. rsz: Meg kell jelölni, hogy az M2.1 és M2.2. szerinti, összesen 2 fő szakember az ajánlati felhívás feladásának napját megelőzően együttesen hány darab (40-40 db, max. 80 db) olyan – szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt – kivitelezési projektet irányított annak teljes időtartama alatt műszaki vezetőként, amely gépjármű által használt közúti híd felújítását tartalmazta, és amely munkák az M2.1/ M2.2 szerinti alk. igazolása, valamint a 3., 4., 5. rsz-re tett megajánlás körében nem kerültek bemutatásra. Ajánlatkérő egy kivitelezési projektet egyszer értékel (átfedés a szakemberek között nem megengedett), az adott projekt az M2.1 vagy M2.2 szerinti szakember részéről mutatható be, szakemberenként max. 40 projekt kerül értékelésre.
3., 4. és 5. rsz: meg kell jelölni, hogy az M2.1 vagy M2.2 szerinti szakembernek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőzően van-e szakmai tapasztalata olyan, gépjármű által használt közúti híd, a 3. szempont esetén min. 10 m hosszú szőnyegdilatációs szerkezet beépítést és/vagy teljes/részleges cserét, az 5. szempont esetén min. 10 m hosszú modifikált bitumen kötőanyagú rugalmas dilatációs szerkezet beépítést és/vagy teljes/részleges cserét magában foglaló, szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt felújítás műszaki vezetőként történő irányításában az adott felújítási munka teljes megvalósítása alatt, amely az M2.1/ M2.2 szerinti alkalmasság igazolása, valamint a 2. sz. rsz-re tett megajánlás körében nem került bemutatásra.
A további részletes információk az ajánlati dokumentációban.
10. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dok-okban nem szabályozottak vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei (különösen a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet) irányadóak.
11. AK a Kbt. 75.§ (2)e) pontot alkalmazza.
12. A III.1.2)P.1. valamint III.1.3)M.1.-M.2.pontokban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján módosítja amiről hirdetményt ad fel. A közbeszerzési dokumentumok ennek megfelelően módosulnak. A fentieknek megfelelően módosított közbeszerzési dokumentumokat ajánlatkérő a módosító hirdetmény megjelenésével egyidejűleg az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ