Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10073/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Teljesítés helye:HU-4200 Hajdúszoboszló, Tessedik Sámuel utca (Hrsz.: 3264)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nyír-Contingo Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94836266
Postai cím: Böszörményi Út 46-56.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bendik Tamás
Telefon: +36 703716328
E-mail: bendiktamas.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 52521923
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hajdu.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: CROSSRISKS ROHU-84 projektben építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000885362018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
CROSSRISKS ROHU-84 projektben építési beruházás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45262100-2
45262210-6
45262300-4
45262500-6
44230000-1
45410000-4
45260000-7
45261310-0
45261400-8
44112100-9
45247110-4
44221000-5
45315000-8
45332000-3
45310000-3
44482000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: HU-4200 Hajdúszoboszló, Tessedik Sámuel utca (Hrsz.: 3264)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére Hajdúszoboszló,Tessedik Sámuel utca belterület 3264 helyrajzi számú ingatlanon az „eMS Code ROHU-84 Interreg Román-Magyar projekt” keretében új szálláshely épület építése, kivitelezése, abban 10 szoba kialakítása, egyenként 3 férőhellyel, zuhanyzós fürdőszobával.A munkálatok az új épület építéséhez szükséges valamennyi,a műszaki dokumentumban lévő munkálatok elvégzését jelenti.Egyes mennyiségi adatok,különösen:Tervezett épület beépített alapterülete:384,66 m2. Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával.(48,627 m3).Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban.Parkettafektetés (szegélyléccel együtt), laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül 160,2 m2. Hőszigetelések épületlábazaton vagy koszorún,foltonként ragasztva vagy megtámasztva(rögzítés külön tételben), egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel,extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x140 mm 109,42 m2.
A tárgyi közbeszerzési eljárás keretében továbbá feladat az ingatlanon található meglévő oktató központ épületének felújítása,átalakítása.Az épületben többek között új szociális helyiségek kialakítására van szükség,a belső,elavult vizesblokkok helyett, továbbá egy akadálymentes WC kialakítására is szükség van az épület funkciójából fakadóan.Az épület jelenleg monolit vasbeton pillérvázas szerkezetű, előregyártott vasbeton födémes kialakítású, földszintes szintszámú lapostetős épület.Az építési munkák során az épület külső falai nemesvakolattal lesznek ellátva, a homlokzati nyílászárók cseréjével együtt. Az épület telken belüli elhelyezése, homlokzatmagassága nem fog megváltozni.Egyes mennyiségi adatok,különösen: Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel. (238,488 m2). Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével.Parkettafektetés (szegélyléccel együtt), laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül 137,45 m2.Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték (714,26 m2). Szigetelés Hő- és hangszigetelésekFödém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá,úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x120 mm R3 rétegrend 29,45 m2.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő
feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra,hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§(3) bekezdésében
foglaltak alapján,a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre,típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű,pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 260
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Interreg CROSSRISKS ROHU-84

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04637 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: CROSSRISKS ROHU-84 projektben építési beruházás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyír-Contingo Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36628993
Postai cím: Debreceni Utca 35.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: nyircontingo@gmail.com
Telefon: +36 302027774
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 348533
Pénznem: EUR

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45262100-2
45262210-6
45262300-4
45262500-6
44230000-1
45410000-4
45260000-7
45261310-0
45261400-8
44112100-9
45247110-4
44221000-5
45315000-8
45332000-3
45310000-3
44482000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: HU-4200 Hajdúszoboszló, Tessedik Sámuel utca (Hrsz.: 3264)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére Hajdúszoboszló,Tessedik Sámuel utca belterület 3264 helyrajzi számú ingatlanon az „eMS Code ROHU-84 Interreg Román-Magyar projekt” keretében új szálláshely épület építése, kivitelezése, abban 10 szoba kialakítása, egyenként 3 férőhellyel, zuhanyzós fürdőszobával.A munkálatok az új épület építéséhez szükséges valamennyi,a műszaki dokumentumban lévő munkálatok elvégzését jelenti.Egyes mennyiségi adatok,különösen:Tervezett épület beépített alapterülete:384,66 m2. Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával.(48,627 m3).Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban.Parkettafektetés (szegélyléccel együtt), laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül 160,2 m2. Hőszigetelések épületlábazaton vagy koszorún,foltonként ragasztva vagy megtámasztva(rögzítés külön tételben), egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel,extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x140 mm 109,42 m2.
A tárgyi közbeszerzési eljárás keretében továbbá feladat az ingatlanon található meglévő oktató központ épületének felújítása,átalakítása.Az épületben többek között új szociális helyiségek kialakítására van szükség,a belső,elavult vizesblokkok helyett, továbbá egy akadálymentes WC kialakítására is szükség van az épület funkciójából fakadóan.Az épület jelenleg monolit vasbeton pillérvázas szerkezetű, előregyártott vasbeton födémes kialakítású, földszintes szintszámú lapostetős épület.Az építési munkák során az épület külső falai nemesvakolattal lesznek ellátva, a homlokzati nyílászárók cseréjével együtt. Az épület telken belüli elhelyezése, homlokzatmagassága nem fog megváltozni.Egyes mennyiségi adatok,különösen: Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel. (238,488 m2). Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével.Parkettafektetés (szegélyléccel együtt), laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül 137,45 m2.Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték (714,26 m2). Szigetelés Hő- és hangszigetelésekFödém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá,úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x120 mm R3 rétegrend 29,45 m2.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő
feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra,hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§(3) bekezdésében
foglaltak alapján,a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre,típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű,pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 260
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 348533
Pénznem: EUR
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyír-Contingo Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36628993
Postai cím: Debreceni Utca 35.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: nyircontingo@gmail.com
Telefon: +36 302027774
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A SZERZŐDÉS módosítása adminisztratív jellegű, de módosítani szükséges a SZERZŐDÉS III. 12.) pontját arra vonatkozóan, hogy a ROHU-84 projekt során az elszámolhatóság, a pályázati forrás zökkenőmentes lehívhatósága érdekében azon szerződéses rendelkezés, mely a Vállalkozó által végzett kivitelezési feladatok ellátását követő számlázás általános forgalmi adó (ÁFA) fizetéséhez kapcsolódik.
Erre tekintettel, Felek, a SZERZŐDÉS III. 12.) pont azon rendelkezése helyébe, mely szerint „A tárgyi munka tartalmaz engedélyköteles építési tevékenységet is, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályainak megfelelően történik.” HELYETT az alábbi rendelkezés lép, azaz az alábbira módosul:
A tárgyi munka tartalmaz engedélyköteles építési tevékenységet is, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, engedélyköteles tevékenység vonatkozásában a "fordított ÁFA" szabályainak megfelelően, egyéb esetben az egyenes adózás szabályai szerint történik. Amennyiben az elvégzett munkák úgy kívánják, a részszámlákat meg kell bontani egyenes adózású és fordított adózású tevékenység számlájára.
Ezen szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti szerződés-módosítási jogalap.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az 1. számú szerződésmódosítás szükségessé vált a VI.2.1) pontban írtakra figyelemmel, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre. Kbt. 141. § (6) bekezdés: a módosítás nem lényeges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 348533 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 348533 Pénznem: EUR

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1.) A 2019. május 24. napi szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti szerződés-módosítási jogalap.
A szerződés módosítása nem tekinthető lényeges módosításnak, mert az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg. Azért sem határoz meg érdemi feltételeket, mert:
a) a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé nem tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
2.) A szerződésmódosítás eredményeképpen az ajánlati ár nem módosult.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben