Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10095/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU312;HU312
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Urbán Zsolt
Telefon: +36 17691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00014 építés, felújítás Maklár
Hivatkozási szám: EKR001090202018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
EFOP-2.2.2-17-2017-00014 azonosítószámú projekt keretében 1 db támogatott lakhatást biztosító lakás építése Maklár területén és a kiváltandó szociális otthon egyes részlegeinek felújítása, átalakítása Andornaktálya területén.
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4)-(5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a beszerzés kettő (2)
részajánlati körben valósul meg jelen eljárásban.
1. rész: 1 db támogatott lakhatást biztosító lakás építése
2. rész: 1 db szociális otthon felújítás, átalakítás
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00014 - 1 db TL ház építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45210000-2
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3397 Maklár, Kölcsey F. u., hrsz: 281/2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 12 személy befogadására alkalmas támogatott lakhatást biztosító lakóépület építése, a kivitelei terveknek megfelelően. Az épület új építésként jön létre, 973 m2-es enyhén lejtős telken. Földszintes épület funkcionális elrendezésének kiinduló pontja a nappali tér, melyhez légtérben az étkező-konyha kapcsolódik, valamint a két folyosó, mely a 6 hálószobát, a 3 zuhanyzó+WC+mosdó egységet, akadálymentes mosdó+WC+zuhanyzó helyiséget tartalmazza fő funkcióként. A teljes körű háztartás vitelére kamra, háztartási helyiség, tároló, possibilis helyiség és padlásfeljáró van. Az épület függőleges terherhordó szerkezeti rendszere hosszfőfalas/közbülső főfallal/ az 1/3-2/3 hosszarányban merőleges merevítő harántfalakkal. Falazati anyag 30 cm-es üreges égetett agyagtégla. A földszinti padló vasalt betonlemez. A teherhordó falazat közötti távolság 3,60 m, 4,20 m és 5,40 m, üreges vasbeton födémpalló tervezett. A válaszfalak 10 cm-es lapfalak. A padlásfödém hőszigetelése táblás 2x12 cm közetgyapot. Valamennyi helyiség padlója hőszigetelt. A héjazat anyaga égetett agyagcserép. Szerelt drótkerítés készül.
Srsz. Helyiség Terület
001. Nappali-étkező-konyha 43,38 m²
002. Közlekedő 13,77 m²
003. Közlekedő 29,08 m²
004. Szoba 12,60 m²
005. Szoba 12,60 m²
006. Szoba 12,60 m²
007. Szoba 12,60 m²
008. Szoba 12,60 m²
009. Szoba 12,60 m²
010. Tároló-padlásfelj. 2,60 m²
011. Akm. WC-fürdő 5,52 m²
012. Zuhany 2,07 m²
013. Mosdó 3,68 m²
014. WC 1,17 m²
015. Kamra 2,07 m²
016. Háztartási helyiség + fűtés 4,71 m²
017. Zuhany 2,07 m²
018. Mosdó 3,68 m²
019. WC 1,17 m²
020. WC 1,17 m²
021. Mosdó 3,68 m²
022. Zuhany 2,07 m²
023. WC 2,07 m²
024. Előtér 1,17 m²
025. Possibilis helyiség 6,32 m²
Összesen 207,05 m2
Ha a közbeszerzési dokumentumokban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Az ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) 10
2 3.Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.1 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) 10
3 4.Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.2 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00014
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok 0-10. Módszer: 1. részszempont (Egyösszegű ajánlati ár tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás, 2- 4. részszempont: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00014 - szolg.kp felújítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc u. 289. sz. Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény és Otthon
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A fejlesztés az andornaktályai szociális otthon egyes részeinek belső felújítására irányul. A felújítandó épület kastélyépület, műemlék védelem alatt áll. Akadálymentes mosdó-zuhany-WC, megvalósítása (pótlását) legalább egy szinten szükséges. Összesen további 2 db WC jön létre. A vizesblokkokban az ablakok felújításra alkalmatlanok, bontás után az eredetivel tok- és szárnyprofilokban, ablakosztó fa borda keresztszelvénnyel azonos faablakok építendők be. A földszinti széntároló, majd hőközpont kapott helyet külső gazdasági, kétszárnyú, szellőzővel ellátott acéllemez ajtó megközelítéssel. Ennek többletterületét a hőközponti elosztó süllyeszték fedő lemezéhez csatlakozva, válaszfallal elválasztva új helyiség jön létre. Megközelítése a földszinti belső folyosóról történik az eredeti étellift akna bontásával. Az érintett helyiségek oldalfal burkolatai, az első lépésben leverendők. A válaszfalak 10 cm-es lapfal kétoldali vakolattal a hőközpont felé lábazattal, a fürdő felőli oldalon csempeburkolattal. A meglévő betonaljzat-padló csak az épületgépészeti vezetékek sávjaiban kerül felbontásra és helyreállításra. A válaszfalak hagyományos alapozása helyett a válaszfal a padlónál válaszfal acéláthidalóval indul alsó bitumenes vastaglemez szigetelő lemezről. Az alap-áthidaló kétoldali a szomszédos falakba bevésett fészekre támaszkodik. A válaszfalak minden sorában Ø 2 mm-es lágyhuzal építendő be. A válaszfal függőlege hézaga telifugával készítendő. A fal és a padló szigetelése kent szigetelés két rétegben. Alsó szellőzők a padlóvonal feletti második csempesorba, a felsők az álmennyezet alatti második csempesorba építendő. Az homlokzati nyílászárók cseréje műemléki értékében, homlokzati megjelenésében jelentős a homlokzati ablakok eredeti kialakítása. Ez a ki-benyiló réteg és nyitásrendszerben, méret és tagoltság (tok-keret-üvegezés-üvegosztó bordák) és anyagában is jelentkezik. Külső ablakrész teljes formájában, de időállóbb (vörösfenyő) anyagból, továbbra is egyrétegű üvegezéssel, a belső ablakrész arányaiban hasonló a meglévővel, de a kétrétegű üvegezésnek megfelelő szerkezeti csomóponttal készül. A belső szárny a fokozott páraigénybevétel miatt szintén vörösfenyőből készítendő. Az ablakcserével annak pereménél részleges bontás-helyreállítás szükséges.
Feladat részletezése (tételes, részletes kiírás mellékelt
Fa kültéri nyílászárók (120/223 cm) 15 db
a kültéri nyílászárók, 89/159 cm 26 db
F méretű műemléki jellegű fa ablak kialakítása 26 db
hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó, tömítés nélkül 4 db
Akm. nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, bejárati ajtó, acél tokkal. tömítés nélkül 1 db
nyílászáró szerkezet javítása szárnyak közötti rácsok javítása festése 12 db
nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 0,0038 m³-ig, faanyag pótlással 25 db
Wc fülke ajtó áthelyezése 2 db
Beépített konyhabútor 220m*60*90 mérettel, mosogató tálcával, felső szekrénnyel 220*45*35 cm mérettel 1 db
nyílászáró szerkezetek bontása 53 m2
Kert és parképítés 94 m2
Szigetelés 46 m2
Festés, mázolás 586 m2
Bádogozás 44 m
Hideg és melegburkolat készítése 135 m2
Vakolás, vakolatjavítás 1053 m2
Épületgépészeti csővezeték építés, bontás 8 m
Épületgépészeti csővezeték bontása, szerelése, építése 48 m
Csővezeték szigetelése 28 m
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Elektromos szerelési munkák
Szellőztetőberendezési beépítése, kialakítása
Kert és parképítési munkák
Folytatás a VI.4.3) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Az ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) 10
2 3.Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.1 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) 10
3 4.Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.2 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00014
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok 0-10. Módszer: 1. részszempont (Egyösszegű ajánlati ár tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás, 2- 4. részszempont: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 069 - 161373
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 1 Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00014 - 1 db TL ház építése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 589800 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00014 - szolg.kp felújítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 589800 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást visszavonta.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
Kiegészítés a III.2.2) ponthoz:
Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(3) (5) - (6) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31-32. és 32/A. és 32/B. §-a, Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009
(IX.15.) Korm. rendelet; és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet. Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Kiegészítés a III.1.1) ponthoz: Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban v.b eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani (KR. 13. §).
II.2.4) folytatása (2.rész)
Ha a közbeszerzési dokumentumokban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)