Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/108
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.06.
Iktatószám:10097/2019
CPV Kód:45000000-7;45212340-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye (Budapest VIII. kerület, Vas utca 10.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hansa Fővállalkozó és Mérnöki Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26556011
Postai cím: Vas Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy Nikoletta
Telefon: +36 706473073
E-mail: nikoletta.nagy@neb.hu
Fax: +36 13911130
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.neb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.neb.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belső átalakítási munkák ellátása
Hivatkozási szám: EKR001126992018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45212340-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Belső átalakítási munkák elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45212340-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (Budapest VIII. kerület, Vas utca 10.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata a NEB Hivatala székhelyéül szolgáló, Budapest VIII. kerület, Vas utca 10. szám alatti épület részleges belső átalakításának kivitelezési munkáinak elvégzése az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentumokban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően, az alábbi főbb adatok szerint:
Pinceszint:
- A pinceszinten egy új, reprezentatív konferencia terem kialakítása.
- A pinceszint utcáról történő megközelítési lehetőségének átalakítása a meglévő utcai lépcső helyén
- Vizesblokk kialakítás, valamint kapcsolódó gépészeti és villamos munkálatok elvégzése
Földszint:
- A jelenlegi könyvtárszoba átalakítása háromhelyiséges munka állomássá
- A meglévő földszinti fürdő és WC átalakítása, egy önálló zuhany helységgé, illetve egy konyha helységgé
Emelet:
- Az elnöki iroda ajtajának cseréje
Nyertes Ajánlattevő az előírt munkálatokat úgy köteles elvégezni, hogy a teljesítés helyszíne működő irodaépület.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlattételi felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül bocsátja rendelkezésre.
Az EKR által alkalmazott karakterkorlátozás miatt Ajánlatkérő a felhívás bizonyos pontjait jelen pontban egészíti ki az alábbiak szerint. A karakterkorlátozás nélküli, egységes szerkezetű felhívást Ajánlatkérő a "Közbeszerzési dokumentáció" fülön belül a "További közbeszerzési dokumentumok" menüpontban rendelkezésre bocsátja.
Kiegészítés a felhívás I.1) pontjához:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Kun Dávid
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajstromszáma: OO969
Kiegészítés a felhívás II.1.5) pontjához:
Munkaterület átadásának határideje:
Szerződés hatályba lépését követő 1. munkanap.
Teljesítési véghatáridő:
A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 100 naptári nap.
Ajánlatkérő az előteljesített naptári napok számát értékelési szempontként szerepelteti.
Kiegészítés a felhívás II.1.7) pontjához:
Ennek indoka, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés egyetlen épületet érint, továbbá az épület területéből, a szűk, belvárosi környezetből fakadó nehéz megközelíthetőségéből, a korlátozott parkolási lehetőségekből és magából az épület kialakításából fakadóan a rendelkezésre álló munkaterület rendkívül kis kiterjedésű, a kivitelezés pedig a fentiekből, valamint a kivitelezés volumenéből fakadóan egyetlen építési ütemben kerül megvalósításra. Ezen előbb felsorolt indokokon túl nagyon fontos kiemelni, hogy az épületben jelentős munkavállalói létszám mellett folyamatos munkavégzés zajlik, melynek teljesítési időtartam alatt történő fennállása Ajánlatkérő alaptevékenységének ellátása szempontjából kiemelt jelentőséggel bír.
A részekre történő ajánlattétel biztosításának lehetőségével, azaz adott esetben egynél több kivitelező párhuzamos felvonulására a fenti körülmények sincs lehetőség, továbbá Ajánlatkérőnek igénye a teljesítés folyamatossága és gördülékenysége, azaz maga az egységes teljesítés ténye.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02485 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Belső átalakítási munkák elvégzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hansa Fővállalkozó és Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81209491
Postai cím: Bazsalikom Utca 58
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: gvegvari@hansakft.hu
Telefon: +36 709461981
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12091149
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 103350663
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45212340-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45212340-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (Budapest VIII. kerület, Vas utca 10.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata a NEB Hivatala székhelyéül szolgáló, Budapest VIII. kerület, Vas utca 10. szám alatti épület részleges belső átalakításának kivitelezési munkáinak elvégzése az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentumokban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően, az alábbi főbb adatok szerint:
Pinceszint:
- A pinceszinten egy új, reprezentatív konferencia terem kialakítása.
- A pinceszint utcáról történő megközelítési lehetőségének átalakítása a meglévő utcai lépcső helyén
- Vizesblokk kialakítás, valamint kapcsolódó gépészeti és villamos munkálatok elvégzése
Földszint:
- A jelenlegi könyvtárszoba átalakítása háromhelyiséges munka állomássá
- A meglévő földszinti fürdő és WC átalakítása, egy önálló zuhany helységgé, illetve egy konyha helységgé
Emelet:
- Az elnöki iroda ajtajának cseréje
Nyertes Ajánlattevő az előírt munkálatokat úgy köteles elvégezni, hogy a teljesítés helyszíne működő irodaépület.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlattételi felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül bocsátja rendelkezésre.
Az EKR által alkalmazott karakterkorlátozás miatt Ajánlatkérő a felhívás bizonyos pontjait jelen pontban egészíti ki az alábbiak szerint. A karakterkorlátozás nélküli, egységes szerkezetű felhívást Ajánlatkérő a "Közbeszerzési dokumentáció" fülön belül a "További közbeszerzési dokumentumok" menüpontban rendelkezésre bocsátja.
Kiegészítés a felhívás I.1) pontjához:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Kun Dávid
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajstromszáma: OO969
Kiegészítés a felhívás II.1.5) pontjához:
Munkaterület átadásának határideje:
Szerződés hatályba lépését követő 1. munkanap.
Teljesítési véghatáridő:
A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 100 naptári nap.
Ajánlatkérő az előteljesített naptári napok számát értékelési szempontként szerepelteti.
Kiegészítés a felhívás II.1.7) pontjához:
Ennek indoka, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés egyetlen épületet érint, továbbá az épület területéből, a szűk, belvárosi környezetből fakadó nehéz megközelíthetőségéből, a korlátozott parkolási lehetőségekből és magából az épület kialakításából fakadóan a rendelkezésre álló munkaterület rendkívül kis kiterjedésű, a kivitelezés pedig a fentiekből, valamint a kivitelezés volumenéből fakadóan egyetlen építési ütemben kerül megvalósításra. Ezen előbb felsorolt indokokon túl nagyon fontos kiemelni, hogy az épületben jelentős munkavállalói létszám mellett folyamatos munkavégzés zajlik, melynek teljesítési időtartam alatt történő fennállása Ajánlatkérő alaptevékenységének ellátása szempontjából kiemelt jelentőséggel bír.
A részekre történő ajánlattétel biztosításának lehetőségével, azaz adott esetben egynél több kivitelező párhuzamos felvonulására a fenti körülmények sincs lehetőség, továbbá Ajánlatkérőnek igénye a teljesítés folyamatossága és gördülékenysége, azaz maga az egységes teljesítés ténye.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 103350663
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hansa Fővállalkozó és Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81209491
Postai cím: Bazsalikom Utca 58
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: gvegvari@hansakft.hu
Telefon: +36 709461981
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12091149
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek megállapodnak abban, hogy az alapszerződés részét képező műszaki leírást - egyik félnek sem felróható okból – módosítják, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során felmerült eredetileg ruhatárként funkcionáló helyiség felázása és a kapcsolódó későbbi beszerzések megvalósításához szükséges többletigények folytán a ruhatár szomszédos helyiségben történő elhelyezése szükséges. Ennek következtében a tervezett építészeti elrendezés megváltoztatására, és pótmunkák elvégzésére kerül sor úgy, hogy a megvalósítandó beruházás céljának megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen. Ennek érdekében a ruhatár átpozícionálásával kapcsolatosan felmerült fennmaradó szerződéses összeg az elrendezés megváltoztatása folytán az azt érintő helyiségek használhatóvá tételére kerül felhasználásra. A szerződésmódosítás mellékletét képezi a 2019.05.23-án kelt jegyzőkönyv a műszaki leírás változásáról.
2. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
3. Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak, figyelemmel arra, hogy a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
A tárgyi szerződésmódosítás műszaki változásának elhanyagolható mértékét, és a szerződéses ár változatlanságát tekintve más ajánlattevők részvételét a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban nem eredményezte volna, így e tekintetben a módosítás nem lényeges.
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg.
A tárgyi szerződésmódosítás a szerződéses ár és időtartam, valamint az elvégzendő feladatmennyiség változatlanságát tekintve a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg, így e tekintetben a módosítás nem lényeges.
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
A tárgyi szerződésmódosítás az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemet nem tartalmaz, így e tekintetben a módosítás nem lényeges.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Felek megállapodnak abban, hogy az alapszerződés részét képező műszaki leírást - egyik félnek sem felróható okból – módosítják, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során felmerült eredetileg ruhatárként funkcionáló helyiség felázása és a kapcsolódó későbbi beszerzések megvalósításához szükséges többletigények folytán a ruhatár szomszédos helyiségben történő elhelyezése szükséges. Ennek következtében a tervezett építészeti elrendezés megváltoztatására, és pótmunkák elvégzésére kerül sor úgy, hogy a megvalósítandó beruházás céljának megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen. Ennek érdekében a ruhatár átpozícionálásával kapcsolatosan felmerült fennmaradó szerződéses összeg az elrendezés megváltoztatása folytán az azt érintő helyiségek használhatóvá tételére kerül felhasználásra. A szerződésmódosítás mellékletét képezi a 2019.05.23-án kelt jegyzőkönyv a műszaki leírás változásáról.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 103350663 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 103350663 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben