Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10100/2019
CPV Kód:45220000-5
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Colas Út Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524/116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 számú projekthez tartozó kivitelezési és egyéb munkák 3 részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45220000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, Nyíregyháza, Tünde utca útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak elvégzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
További tárgyak:45233142-6
45233228-3
45232450-1
45233161-5
45233162-2
45232453-2
45316100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyháza, Derkovits, Legyező és Dugonics utcák
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
AK a jelen közbeszerzési elj. eredményeképpen vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési elj. nyertes AT-jével. A nyertes AT-nek generálkivitelezőként kell vállalnia a szerz. tárgya szerinti kivitelezési feladatok elvégzését, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalommal.
Főbb mennyiségek és építési munkák:
Derkovits utca:
- A tervezett út meglévő nyomvonal, mely a Dugonics utca csomópont környezetétől indul és a Bottyán János utcáig tart.
- Az út besorolása: B.V.C., amely tervezési besorolást a Közutak tervezése (KTSZ) megnevezésű e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírás rögzíti. A B.V.C., tervezési besorolás alatt Belterületi Mellékút, Gyűjtőút „C” környezeti körülmény értendő.
- A felújítás tervezett hossza 798,92 m főpálya és a csatlakozó utak/bejárók átépítése és/vagy visszavezetése.
- Főpálya főbb mennyiségek: Szegélyépítés: 1692,70 m, Út főpálya Aszfalt: 426,63 m3.
- A korona szélessége: 9,00 m, a burkolattal ellátott szélesség: 7,00 m.
- A felújítási munka tartalma a meglévő szegélyek elbontása, és új szegélysor építése, a meglévő burkolat aszfalttal történő megerősítése a meglévő burkolati szélesség megtartásával.
- A felújítás részeként felújításra és akadálymentesítésre kerül a szelvényezés szerinti baloldali kerékpárút és járda is a teljes hosszban.
- A meglévő zárt rendszerű csapadékcsatorna esetén kismértékű rekonstrukció történik, illetve a víznyelők átépítése/szintre emelése szükséges, a következő főbb mennyiségek szerint: Tervezett gerinc rekonstrukció: 59 fm. Tervezett bekötések: 89 fm; Víznyelő rácsok cseréje:64 db; Tervezett résfolyóka építés: 1232 fm; Tervezett folyókaépítés: 457 fm; Tisztítóakna átépítés, építés, szintbehelyezés: 60 db
- Az autóbusz-megállóhelyek esetén bazaltburkolat létesül és megtörténik a peronok átépítése, akadálymentesítése, a következő főbb mennyiségek szerint: Vasalt betonburkolat készítése: 99,04 m3; Akadálymentes szegélyelem: 72m; Térkőburkolat építése: 5,18 m2;
Legyező-Dugonics utca:
- A tervezett út meglévő nyomvonal, mely a Szélsőbokori utca csomóponttól indul és a Derkovits utcáig tart.
- Az út besorolása: B.V.C., amely tervezési besorolást a Közutak tervezése (KTSZ) megnevezésű e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírás rögzíti. A B.V.C. tervezési besorolás alatt Belterületi Mellékút, Gyűjtőút „C” környezeti körülmény értendő.
- A felújítás tervezett hossza 1501,94 m főpálya és a csatlakozó utak/bejárók átépítése és/vagy visszavezetése.
- Főpálya főbb mennyiségek: Szegélyépítés: 2999,82 m, Út főpálya Aszfalt: 1230,69 m3.
- A korona szélessége: 9,50 m, a burkolattal ellátott szélesség: 7,5 m.
- A felújítási munka tartalma a meglévő szegélyek elbontása, a burkolat szélesítése és új szegélysor építése, a meglévő burkolat aszfalttal történő megerősítése a burkolati szélesség 7,50 m-re történő kiépítésével.
- A felújítás részeként felújításra és akadálymentesítésre kerül a járda is a teljes hosszban.
- A meglévő zárt rendszerű csapadékcsatorna esetén kismértékű rekonstrukció történik, illetve a víznyelők átépítése/szintre emelése/áthelyezése szükséges, a következő főbb mennyiségek szerint: Új gyűjtővezeték építése 21 db tisztítóaknával: 878 m; víznyelőakna átépítés, építés, szintbehelyezés: 44 db; Tervezett bekötések: 166 m;
- Az autóbusz-megállóhelyek esetén bazaltburkolat létesül és megtörténik a peronok átépítése, akadálymentesítése a következő főbb mennyiségek szerint: Vasalt betonburkolat építése: 201,06 m3; Térkőburkolat építése: 162,92 m2; Akadálymentes szegélyelem: 142,5 m
- A gyalogátkelőhelyek esetén a közvilágítás átépítésre kerül.
Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A további részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/11/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/06 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 228 - 520851

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés, Nyíregyháza, Derkovits, Legyező és Dugonics utcák útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak elvégzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/11/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 648213431 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A VII.2.1 pont folytatása:
"A Vállalkozási szerződés módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése vonatkozásában nem lényeges módosításnak minősül, tekintettel arra, hogy a (6) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt feltételek egyike sem teljesül, különös tekintettel azon tényre is, hogy a Vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozói díj összege változatlan maradt, csak nettó jellegének egyértelműsítésére, továbbá az építési hatósági engedélyhez kötött, valamint az építési hatósági engedélyhez nem kötött kivitelezési munkák ajánlat szerinti ellenértékének a Vállalkozási szerződésben történő rögzítésére került sor. Szerződő felek kijelentik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen okirat II. pontja szerinti változásával összefüggésben pénzügyi érdeksérelmük nem keletkezett."
A szerződés módosítás dátuma: 2019. május 10.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45220000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
További tárgyak:45233142-6
45233228-3
45232450-1
45233161-5
45233162-2
45232453-2
45316100-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyháza, Derkovits, Legyező és Dugonics utcák
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK a jelen közbeszerzési elj. eredményeképpen vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési elj. nyertes AT-jével. A nyertes AT-nek generálkivitelezőként kell vállalnia a szerz. tárgya szerinti kivitelezési feladatok elvégzését, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalommal.
Főbb mennyiségek és építési munkák:
Derkovits utca:
- A tervezett út meglévő nyomvonal, mely a Dugonics utca csomópont környezetétől indul és a Bottyán János utcáig tart.
- Az út besorolása: B.V.C., amely tervezési besorolást a Közutak tervezése (KTSZ) megnevezésű e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírás rögzíti. A B.V.C., tervezési besorolás alatt Belterületi Mellékút, Gyűjtőút „C” környezeti körülmény értendő.
- A felújítás tervezett hossza 798,92 m főpálya és a csatlakozó utak/bejárók átépítése és/vagy visszavezetése.
- Főpálya főbb mennyiségek: Szegélyépítés: 1692,70 m, Út főpálya Aszfalt: 426,63 m3.
- A korona szélessége: 9,00 m, a burkolattal ellátott szélesség: 7,00 m.
- A felújítási munka tartalma a meglévő szegélyek elbontása, és új szegélysor építése, a meglévő burkolat aszfalttal történő megerősítése a meglévő burkolati szélesség megtartásával.
- A felújítás részeként felújításra és akadálymentesítésre kerül a szelvényezés szerinti baloldali kerékpárút és járda is a teljes hosszban.
- A meglévő zárt rendszerű csapadékcsatorna esetén kismértékű rekonstrukció történik, illetve a víznyelők átépítése/szintre emelése szükséges, a következő főbb mennyiségek szerint: Tervezett gerinc rekonstrukció: 59 fm. Tervezett bekötések: 89 fm; Víznyelő rácsok cseréje:64 db; Tervezett résfolyóka építés: 1232 fm; Tervezett folyókaépítés: 457 fm; Tisztítóakna átépítés, építés, szintbehelyezés: 60 db
- Az autóbusz-megállóhelyek esetén bazaltburkolat létesül és megtörténik a peronok átépítése, akadálymentesítése, a következő főbb mennyiségek szerint: Vasalt betonburkolat készítése: 99,04 m3; Akadálymentes szegélyelem: 72m; Térkőburkolat építése: 5,18 m2;
Legyező-Dugonics utca:
- A tervezett út meglévő nyomvonal, mely a Szélsőbokori utca csomóponttól indul és a Derkovits utcáig tart.
- Az út besorolása: B.V.C., amely tervezési besorolást a Közutak tervezése (KTSZ) megnevezésű e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírás rögzíti. A B.V.C. tervezési besorolás alatt Belterületi Mellékút, Gyűjtőút „C” környezeti körülmény értendő.
- A felújítás tervezett hossza 1501,94 m főpálya és a csatlakozó utak/bejárók átépítése és/vagy visszavezetése.
- Főpálya főbb mennyiségek: Szegélyépítés: 2999,82 m, Út főpálya Aszfalt: 1230,69 m3.
- A korona szélessége: 9,50 m, a burkolattal ellátott szélesség: 7,5 m.
- A felújítási munka tartalma a meglévő szegélyek elbontása, a burkolat szélesítése és új szegélysor építése, a meglévő burkolat aszfalttal történő megerősítése a burkolati szélesség 7,50 m-re történő kiépítésével.
- A felújítás részeként felújításra és akadálymentesítésre kerül a járda is a teljes hosszban.
- A meglévő zárt rendszerű csapadékcsatorna esetén kismértékű rekonstrukció történik, illetve a víznyelők átépítése/szintre emelése/áthelyezése szükséges, a következő főbb mennyiségek szerint: Új gyűjtővezeték építése 21 db tisztítóaknával: 878 m; víznyelőakna átépítés, építés, szintbehelyezés: 44 db; Tervezett bekötések: 166 m;
- Az autóbusz-megállóhelyek esetén bazaltburkolat létesül és megtörténik a peronok átépítése, akadálymentesítése a következő főbb mennyiségek szerint: Vasalt betonburkolat építése: 201,06 m3; Térkőburkolat építése: 162,92 m2; Akadálymentes szegélyelem: 142,5 m
- A gyalogátkelőhelyek esetén a közvilágítás átépítésre kerül.
Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A további részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/11/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/06 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 648213431
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti
„III.1. A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként 648.213.431 HUF azaz nettó hatszáznegyvennyolcmillió-kettőszáztizenháromezer-négyszázharmincegy forint [a Vállalkozónak a I.1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy a többletmunkák ellenértéknek megtérítésére nincs lehetőség, a pótmunkák tekintetében pedig a felek a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó szabályai szerint járnak el. A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz.”
Módosított
„III.1. A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként nettó 648.213.431 HUF azaz nettó hatszáznegyvennyolcmillió-kettőszáztizenháromezer-négyszázharmincegy forint [a Vállalkozónak a I.1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy a többletmunkák ellenértéknek megtérítésére nincs lehetőség, a pótmunkák tekintetében pedig a felek a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó szabályai szerint járnak el. A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz.”
Eredeti:
„III.2. Legyező utca - Dugonics utca: nettó 429 220 989 HUF, azaz nettó négyszázhuszonkilencmillió-kettőszázhúszezer-kilencszáznyolcvankilenc forint;
Derkovits utca: nettó 218 992 442 HUF, azaz nettó kettőszáztizennyolcmillió-kilencszázkilencvenkettőezer-négyszáznegyvenkét forint”
Módosított:
„III.2. Építési hatósági engedélyhez kötött kivitelezési munkák Vállalkozó ajánlata szerinti ellenértéke:
Legyező utca - Dugonics utca: nettó 429 220 989 HUF, azaz nettó négyszázhuszonkilencmillió-kettőszázhúszezer-kilencszáznyolcvankilenc forint;
Építési hatósági engedélyhez nem kötött kivitelezési munkák Vállalkozó ajánlata szerinti ellenértéke:
Derkovits utca: nettó 218 992 442 HUF, azaz nettó kettőszáztizennyolcmillió-kilencszázkilencvenkettőezer-négyszáznegyvenkét forint;
azaz mindösszesen nettó 648.213.431 HUF azaz nettó hatszáznegyvennyolcmillió-kettőszáztizenháromezer-négyszázharmincegy forint”
A szerződés módosítás dátuma: 2019. május 10.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján:
a támogatást nyújtó szervezet az elszámolhatóság biztosítása érdekében előírta, hogy a Vállalkozási szerződés III.1. pontjában rögzített átalányár elé a „nettó” kifejezést fel kell tüntetni, továbbá a III.2. pontban az ott írt engedélyköteles és nem engedély köteles munkák esetében az érintett utcánkénti bontásban szükséges feltüntetni az adott kivitelezési munkák ellenértékét.
(Folytatás a VI.3. pontban)
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 648213431 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 648213431 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben