Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10101/2019
CPV Kód:79821000-5
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pénzjegynyomda Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szigeti Szilvia
Telefon: +36 30 4195462
E-mail: szigeti.szilvia@mav-start.hu
Fax: +36 1 5111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav-start.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vasúti utazási- és kedvezménykártyák gyártása, megszemélyesítése és leszállítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vasúti utazási- és kedvezménykártyák gyártása, megszemélyesítése és leszállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Budaörs
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási keretszerződés
Vasúti utazási-és kedvezménykártyák gyártása, megszemélyesítése és leszállítása
Keretösszeg: nettó 100 000 000 HUF + 100 %.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 40 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 032 - 052146

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vasúti utazási- és kedvezménykártyák gyártása, megszemélyesítése és leszállítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pénzjegynyomda Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Markó utca 13-17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
E-mail: toth.zsolt@penzjegynyomda.hu
Telefon: +36 1 332 6900
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 200000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1 882 8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 1 882 8593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79821000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Budaörs
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés
Vasúti utazási-és kedvezménykártyák gyártása, megszemélyesítése és leszállítása
Keretösszeg: nettó 100 000 000 HUF + 100 %.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 43 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 200000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pénzjegynyomda Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Markó utca 13-17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
E-mail: toth.zsolt@penzjegynyomda.hu
Telefon: +36 1 332 6900
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítás dátuma: 2019.05.23.
A szerződés alábbi pontjai módosultak:
A szerződés 15.1. pontjának első bekezdése:
„15.1. Jelen Szerződés a mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba szól, azzal, hogy a Szerződés a 4. pont szerinti teljes szerződéses mennyiség kimerítésével, de legfeljebb 40 hónap elteltével megszűnik.”
a következőre:
A szerződés 15.1. pontjának első bekezdése:
„15.1. Jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba, azzal, hogy a Szerződés a 4. pont szerinti teljes szerződéses mennyiség kimerítésével, de legfeljebb 43 hónap elteltével megszűnik.”
A VII.2.2. pont folytatása, a módosítás szükségességét indokoló körülmények teljes ismertetése:
2015. év során, amikor a jelenleg hatályos szerződést megelőző közbeszerzési eljárás előkészítésére és a műszaki tartalom meghatározására került sor, a MÁV Zrt. kezdeményezésére az NFM/ITM megkezdte az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009 (X. 20.) KHEM rendelet módosításának előkészítését és az akkori elképzelések alapján a vasúti utazási kedvezményre jogosító kártyákra jogosult személyek (MÁV Csoport tagok) körét bővíteni kívánták. Ezen elképzelések alapján került meghatározásra a keretszerződés értéke, a szerződés időtartama és a fentiek szerinti elképzelésekkel számolva a nettó 100 mFt mértékéig a keretösszegen belül a MÁV-START Zrt. lehívási kötelezettséget vállalt, amelyre 2019. május 31-ig sor került volna, ha a rendelet módosítás alapján a kedvezményre jogosultak körét bővítették volna. Azonban a fenti rendelet módosítása a mai napig nem történt meg és a kártyára jogosultak száma nem növekedett meg olyan mértékben, amely az előzetes tervekkel összhangban lett volna. Így a szerződés időtartama alatt a MÁV-START Zrt.-nek nincs lehetősége arra, hogy a kötelezettségvállalás mértékéig lehívásokat teljesítsen.
Közpénzekkel felelősen gazdálkodó állami vállalatként a fenti, előre nem látható körülmény bekövetkezése miatt a kötelezettségvállalás mértékéig történő lehívások teljesítésének érdekében a szerződés 3 hónappal történő meghosszabbítása jelent megoldást, mely hosszabbított időtartam alatt a jelenleg hatályos szerződés keretösszegéből (alapösszeg) fennmaradó nettó 15 mFt-os keretre szolgáltatás lehívása megtörténhet.
A fentiekben vázoltak alapján az ajánlatkérő érdekkörén kívül eső körülmények befolyásolták a keretösszeg lehívásának ütemezését, mindamellett ajánlatkérő kellő gondossággal járt el az eljárás előkészítésekor, hiszen a teljes keretösszeg felére vállalt lehívási kötelezettséget, azonban az indokolás alapján a kötelezettség vállalás mértékét sem tudja teljesíteni a szerződés időtartama alatt. A szerződés módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, arra semmilyen befolyással nem bír, továbbá a szerződés módosítás a szerződés keretösszegén nem módosít.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás szükségességét indokoló körülmények teljes ismertetése a karakterkorlát miatt a VII.2.1. pontban kerül feltüntetésre.
Közpénzekkel felelősen gazdálkodó állami vállalatként a fenti (előző pontban részletezett), előre nem látható körülmény bekövetkezése miatt a kötelezettségvállalás mértékéig történő lehívások teljesítésének érdekében a szerződés 3 hónappal történő meghosszabbítása jelent megoldást, mely hosszabbított időtartam alatt a jelenleg hatályos szerződés keretösszegéből (alapösszeg) fennmaradó nettó 15 mFt-os keretre szolgáltatás lehívása megtörténhet.
AK érdekkörén kívül eső körülmények befolyásolták a keretösszeg lehívásának ütemezését, AK kellő gondossággal járt el az eljárás előkészítésekor, hiszen a teljes keretösszeg felére vállalt lehívási kötelezettséget, azonban a kötelezettség vállalás mértékét sem tudja teljesíteni a szerződés időtartama alatt.A szerződés módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és a szerződés keretösszegén sem módosít.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 200000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 200000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben