Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10103/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bikácsi Agrár Kft.
Teljesítés helye:Bikács hrsz 033/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BÁTÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bikácsi Agrár Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92967881
Postai cím: Kossuth L. Utca 83
Város: Nagydorog
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7044
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nestorovic Anica
Telefon: +36 305185165
E-mail: hahokontakt@freemail.hu
Fax: +36 75532015
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bujdosoiroda.com
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000126542018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45310000-3
45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Bikács hrsz 033/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő épületek: A helyszínrajzon 1, 2, 3 számmal jelölt meglévő épületek a múlt század közepén épült hagyományos szerkezetű, földszintes, magastetős épületek Ezekben jelenleg is mélyalmos szarvasmarha állattartás történik, de az épületek nem rendelkeznek fedett kifutóval.
A tervezés során mindhárom épület hosszanti homlokzatához teljes hosszon acél vázszerkezetű fedett kifutó épül 6,50 – 7,25 m szélességgel. A konzolos kialakítású acél vázszerkezetek a meglévő épületek fa tetőszerkezetéhez csatlakozik, így a tetőfedés után egyöntetű képet mutat majd a bővített épület. Ez a szerkezeti kialakítás lehetővé teszi, hogy a meglévő épületek állattartásra kialakított belső tereit változatlan formában lehessen használni a jövőben.
Állatpihenő épület: A telephelyen szabadtartásos állatok pihenését téli elhelyezését szolgáló acél vázszerkezetű, földszintes, magastetős épület a nyugati illetve déli telekhatáról 6-6 m távolságra kerülnek elhelyezésre. A két oldalról zárt, 2 oldalról nyitott épület az állatok szabad átjárását biztosítja.
Etetőutas épület: A zárt térben történő állatok tartását, etetését, valamint a szabadban tartott állatok etetését biztosító acél vázszerkezetű, földszintes, magastetős épület kelet- nyugati hossztengellyel, a helyszínrajzon feltüntetett módon kerül elhelyezésre. Az etetőúton az etetőkocsiról két oldalra leszórt takarmányt az állatok az udvar és az etetőfolyosó irányából érik el. Az etetőútról az állatok a pihenőtérbe kerülnek visszaterelésre.
Az állatok tartása (etetés, almolás, trágyakezelés ) a tartástechnológiai és környezetvédelmi leírásban foglaltak szerint történik.
A részben közművesített /víz, villany/ ingatlan a település szilárd burkolatú Felszabadulás utcájáról közelíthető meg a meglévő kapubejárón keresztül.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a napelemrendszer kiépítése.
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles. Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1782353683

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11729 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÁTÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13310970
Postai cím: Orbánhegyi Út 6.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
E-mail: batepker@sugolan.hu
Telefon: +36209443573
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 178068978
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45310000-3
45330000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Bikács hrsz 033/1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő épületek: A helyszínrajzon 1, 2, 3 számmal jelölt meglévő épületek a múlt század közepén épült hagyományos szerkezetű, földszintes, magastetős épületek Ezekben jelenleg is mélyalmos szarvasmarha állattartás történik, de az épületek nem rendelkeznek fedett kifutóval.
A tervezés során mindhárom épület hosszanti homlokzatához teljes hosszon acél vázszerkezetű fedett kifutó épül 6,50 – 7,25 m szélességgel. A konzolos kialakítású acél vázszerkezetek a meglévő épületek fa tetőszerkezetéhez csatlakozik, így a tetőfedés után egyöntetű képet mutat majd a bővített épület. Ez a szerkezeti kialakítás lehetővé teszi, hogy a meglévő épületek állattartásra kialakított belső tereit változatlan formában lehessen használni a jövőben.
Állatpihenő épület: A telephelyen szabadtartásos állatok pihenését téli elhelyezését szolgáló acél vázszerkezetű, földszintes, magastetős épület a nyugati illetve déli telekhatáról 6-6 m távolságra kerülnek elhelyezésre. A két oldalról zárt, 2 oldalról nyitott épület az állatok szabad átjárását biztosítja.
Etetőutas épület: A zárt térben történő állatok tartását, etetését, valamint a szabadban tartott állatok etetését biztosító acél vázszerkezetű, földszintes, magastetős épület kelet- nyugati hossztengellyel, a helyszínrajzon feltüntetett módon kerül elhelyezésre. Az etetőúton az etetőkocsiról két oldalra leszórt takarmányt az állatok az udvar és az etetőfolyosó irányából érik el. Az etetőútról az állatok a pihenőtérbe kerülnek visszaterelésre.
Az állatok tartása (etetés, almolás, trágyakezelés ) a tartástechnológiai és környezetvédelmi leírásban foglaltak szerint történik.
A részben közművesített /víz, villany/ ingatlan a település szilárd burkolatú Felszabadulás utcájáról közelíthető meg a meglévő kapubejárón keresztül.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a napelemrendszer kiépítése.
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles. Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/16 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 178068978
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÁTÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13310970
Postai cím: Orbánhegyi Út 6.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
E-mail: batepker@sugolan.hu
Telefon: +36 209443573
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási szerződés 2.1. pontját a felek az alábbiak szerint módosítják:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2019. július 16. napja. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2019. április 15. napján megkezdte a munkaterületen a III. számú épület kiviteli tervek szerinti alapozását. A tereprendezést és az alappontok kitűzését követően Vállalkozó megkezdte azok földkiemelését. A földkiemelés közben Vállalkozó észlelte, hogy a meglévő épület alapozása gyenge, így az épület állékonysága a tervek szerinti alapozás kivitelezésével veszélybe kerülhet, melyet statikus szakember is alátámasztott. Felek rögzítik, hogy az acélszerkezet keretállásainak áttervezése javasolt a szélső pillérek és azok alapozásának megerősítésével. Ez a munka nem szerepelt az eredeti műszaki tartalomban, ezért időkiesést okoz. A Vállalkozó a meglévő épület alapozásának gyengesége miatt akadályt közölt – 2019. május 2. napján, melyben jelezte, az akadály észlelésének időpontját, mely 2019. április 15. napja.[...] Az ismertetett körülmények hatásának következményeként szükséges változtatások a kivitelezési véghatáridőt 46 nappal meghosszabbítják.Továbbiak a szerződésmódosításban!
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 178068978 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 178068978 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben