Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10117/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Teljesítés helye:Budapest VII. kerület, Peterdy utca 16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÉP-DEAL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Humán szolgáltató központ
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59855303
Postai cím: Nyár Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Göndör Gábor
Telefon: +36 309794658
E-mail: gesztorhaz@gesztorhaz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Humán szolgáltató központ
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Időskorúak ellátását szolgáló otthon kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000604752019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Funkcionálisan az épület a felújítás következtében nem változik Az épületek felújítása, az ezzel járó kellemetlenségek, az idős, beteg ellátottak akár többszöri költöztetése nagyon alapos körültekintést kíván a kivitelezésben. Az ellátottak szükségleteinek elsődlegessége miatt szoros együttműködés, folyamatos és részletes kommunikáció és tájékoztatás szükséges.
SZERKEZETEK KIALAKÍTÁSA, GYÁRTMÁNYOK KÖVETELMÉNYEI
Új belső falak, gipszkarton falak:
Gipszkarton szerkezetű válaszfalak.
Rigips 10 cm vastag válaszfal rendszer (R-CW 75 Rigiprofil, R-UW 75 profil,)
A helyiségcsoporton belül a válaszfalakra vonatkozó tűzvédelmi követelmény nincs.
Bontott ajtó helyén maradt nyílás befalazása, esetleges nyílásszűkítése szintén gipszkarton szerkezettel történik. A falvastagságot a vakolt síkokhoz kell meghatározni. A meglévő vakolat és gipszkarton felületek összedolgozása hálós alapvakolattal történik.
Padlóburkolat:
A felújítással érintett területeken a meglévő padlóburkolat egységesen javítandó.
Aljzatbetont szükség szerint pótolni-javítani kell, majd aljzatkiegyenlítést készíteni.
A tervezett burkolat:
Gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vastag ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel. Ahol nincs falburkolat csatlakozás a lábazat a padlóburkolat anyagából készül 10 cm magasságig.
A meglévő greslap burkolatok bontásra kerülnek, ezt követően az aljzatbeton szükségszerűen javítani kell, és aljzatkiegyenlítés után új gres burkolat készül, a falburkolat nélküli helyeken lábazattal.
Falburkolat:
A felújítással érintett területeken lévő csempe burkolata egységesen elbontásra kerül.
A vizes helyiségekben kenhető szigetelés alkalmazása szükséges sarkokban háló erősítéssel.
Oldalfalak mázas csempeburkolatot kapnak. Új szaniterek (mosdó, WC, mosogató stb.), valamint hozzá kapcsolódó elzárók, csaptelepek, bűzelzárók kerülnek felszerelésre.
(Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel).

Festés-javítás:
A felújítás során az épületben a módosításokkal nem érintett részeken tisztasági festés készül. A szükséges helyeken a régi festést kaparással el kell távolítani, majd glettelés után új festés készül. A helyiségkönyv részletezése szerint rögzítve lettek azok a helyiségek, ahol a festés mosható kivitelben készül.
(Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen)
Mennyezet:
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen.
Belső nyílászárók:
A felújítással érintett részeken valamennyi belső nyílászárója cserélve lesz, az alábbi nyílászáró megrendelési terv, konszignáció szerint.
Részletek a műszaki leírásban és a költségvetésben. A műszaki dokumentációban esetlegesen megjelenő konkrét gyártmányok a minőség megjelölésére szolgálnak. Ajánlatkérő az azzal egyenértékű anyagok beépítését elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 234210016 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: bentlakásos idősek otthona felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: Budapest VII. kerület, Peterdy utca 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Funkcionálisan az épület a felújítás következtében nem változik Az épületek felújítása, az ezzel járó kellemetlenségek, az idős, beteg ellátottak akár többszöri költöztetése nagyon alapos körültekintést kíván a kivitelezésben. Az ellátottak szükségleteinek elsődlegessége miatt szoros együttműködés, folyamatos és részletes kommunikáció és tájékoztatás szükséges.
SZERKEZETEK KIALAKÍTÁSA, GYÁRTMÁNYOK KÖVETELMÉNYEI
Új belső falak, gipszkarton falak:
Gipszkarton szerkezetű válaszfalak.
Rigips 10 cm vastag válaszfal rendszer (R-CW 75 Rigiprofil, R-UW 75 profil,)
A helyiségcsoporton belül a válaszfalakra vonatkozó tűzvédelmi követelmény nincs.
Bontott ajtó helyén maradt nyílás befalazása, esetleges nyílásszűkítése szintén gipszkarton szerkezettel történik. A falvastagságot a vakolt síkokhoz kell meghatározni. A meglévő vakolat és gipszkarton felületek összedolgozása hálós alapvakolattal történik.
Padlóburkolat:
A felújítással érintett területeken a meglévő padlóburkolat egységesen javítandó.
Aljzatbetont szükség szerint pótolni-javítani kell, majd aljzatkiegyenlítést készíteni.
A tervezett burkolat:
Gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vastag ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel. Ahol nincs falburkolat csatlakozás a lábazat a padlóburkolat anyagából készül 10 cm magasságig.
A meglévő greslap burkolatok bontásra kerülnek, ezt követően az aljzatbeton szükségszerűen javítani kell, és aljzatkiegyenlítés után új gres burkolat készül, a falburkolat nélküli helyeken lábazattal.
Falburkolat:
A felújítással érintett területeken lévő csempe burkolata egységesen elbontásra kerül.
A vizes helyiségekben kenhető szigetelés alkalmazása szükséges sarkokban háló erősítéssel.
Oldalfalak mázas csempeburkolatot kapnak. Új szaniterek (mosdó, WC, mosogató stb.), valamint hozzá kapcsolódó elzárók, csaptelepek, bűzelzárók kerülnek felszerelésre.
(Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel).

Festés-javítás:
A felújítás során az épületben a módosításokkal nem érintett részeken tisztasági festés készül. A szükséges helyeken a régi festést kaparással el kell távolítani, majd glettelés után új festés készül. A helyiségkönyv részletezése szerint rögzítve lettek azok a helyiségek, ahol a festés mosható kivitelben készül.
(Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen)
Mennyezet:
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen.
Belső nyílászárók:
A felújítással érintett részeken valamennyi belső nyílászárója cserélve lesz, az alábbi nyílászáró megrendelési terv, konszignáció szerint.
Részletek a műszaki leírásban és a költségvetésben. A műszaki dokumentációban esetlegesen megjelenő konkrét gyártmányok a minőség megjelölésére szolgálnak. Ajánlatkérő az azzal egyenértékű anyagok beépítését elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljes körű jótállás (min 12 hónap max 36 hónap) 10
2 Ajánlattevő a környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja-e, hogy a beépítésre kerülő építőanyagok legalább 50%-a 50 km-nél rövidebb közúti szállítással történik akivitelezéshelyszínére?igen/nem 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó átalányár (FT) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: bentlakásos idősek otthona felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉP-DEAL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19412034
Postai cím: Simonffy Utca 33. fszt. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: epdeal@epdeal.hu
Telefon: +36 302787191
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14334115209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 234210016
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ÉP-DEAL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19412034
Postai cím: Simonffy Utca 33. fszt. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14334115209

Hivatalos név: Oppidum Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51659464
Postai cím: Pesti Út 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10542011242

Hivatalos név: PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80376732
Postai cím: Sági Út 8
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10795549213

Hivatalos név: EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63760785
Postai cím: József Körút 69.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13473279242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges