Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10130/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Nagykanizsa, Murakeresztúr, Belezna, Jankapuszta, Miklósfa
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mermaid Építőipari Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71174624
Postai cím: Erzsébet Tér 20
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cseke Bence
Telefon: +36 305816989
E-mail: cseke.bence@nagykanizsa.hu
Fax: +36 93510078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kanizsaifejlesztesek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nagykanizsa - kerékpárút és útvonal kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000592242018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nagykanizsa - kerékpárút és útvonal kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak:45233290-8
45233293-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Nagykanizsa, Murakeresztúr, Belezna, Jankapuszta, Miklósfa
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „HUHR1601” azonosító számú projekt megvalósítása során Nagykanizsa, Csónakázó-tó körüli kerékpárút, valamint a Murakeresztúr-Belezna-Nagykanizsa kerékpáros útvonal kialakítására
Nagykanizsa, Csónakázó-tó körüli kerékpárút kialakítása: 4279,87 m
Kerékpáros pihenő kialakítása: 3 db
Kültéri fitness park 5 db elemmel
Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz: 26 db
KRESZ táblák elhelyezése 62 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 80
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „HUHR1601”

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04811 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nagykanizsa - kerékpárút és útvonal kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mermaid Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62090023
Postai cím: Táncsics Utca 28
Város: Nagyrécse
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
E-mail: mermaidkft@gmail.com
Telefon: +36 706207620
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 146220030
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak:45233290-8
45233293-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Nagykanizsa, Murakeresztúr, Belezna, Jankapuszta, Miklósfa
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „HUHR1601” azonosító számú projekt megvalósítása során Nagykanizsa, Csónakázó-tó körüli kerékpárút, valamint a Murakeresztúr-Belezna-Nagykanizsa kerékpáros útvonal kialakítására
Nagykanizsa, Csónakázó-tó körüli kerékpárút kialakítása: 4279,87 m
Kerékpáros pihenő kialakítása: 3 db
Kültéri fitness park 5 db elemmel
Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz: 26 db
KRESZ táblák elhelyezése 62 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 168117030
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mermaid Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62090023
Postai cím: Táncsics Utca 28
Város: Nagyrécse
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
E-mail: mermaidkft@gmail.com
Telefon: +36 706207620
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: nettó 168.117.030 Ft, azaz nettó százhatvannyolcmillió-száztizenhétezer-harminc forint. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A vállalkozási díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás, az 1. számú szerződésmódosítás részét képző műszaki tartalom változásra vonatkozó költségszámítás az ajánlattételi dokumentáció, az árazott költségvetési kiírás a Vállalkozó ajánlatának részét képezi. A jelen szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja átalányár, mely tartalmazza a Vállalkozó összes munkavégzéssel, egyéb járulékos szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő költségét és fedezetét (így különösen anyag, felszerelés, munkaerő, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, felvonulási terület, mintavételezés és ellenőrzés költségei, hatósági eljárási költségek, stb.). A vállalkozási díj az ajánlatban, a szerződésben és a Műszaki dokumentációban foglalt mennyiségi és minőségi követelmények figyelembevételével került meghatározásra, és biztosítja a Létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, határidőre történő átadását Megrendelőnek. A Szerződés finanszírozása a „Cycle in a network 2.0 – Improved cycling connections of South-Zala and Medimurje across space and time” című, „HUHR1601” azonosító számú projektből történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 95 %-a, melyből 85% uniós támogatás, 10% hazai társfinanszírozás.”
2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 3.1. pontját az alábbiakkal egészítik ki:
A szerződés teljesítésének határideje a Nagykanizsa, Csónakázó tó körüli kerékpárút 0+770 – 0+950 km, valamint a 2+377,02 – 4+107,5 km és a technológiailag összefüggő szakaszai tekintetében 60 naptári nappal meghosszabbodik.
3. Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésének határidejét és a Vállalkozási szerződéses 5.4. pontját alábbiakkal egészítik ki:
Vállalkozó az 1. számú szerződésmódosítás hatályba lépésekor köteles a teljesítési biztosítékot tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes nettó vállalkozási díj öt (5) %-ára, azaz 1.094.850,- Ft-tal kiegészíteni.
4. A Vállalkozási szerződés szerinti műszaki tartalom az alábbiak szerint módosul:
A 0+770 – 0+950 km szakaszon, valamint a 2+377,02 – 4+107,5 km szakaszon, összesen 97 m3 mennyiségben elmarad az aszfaltburkolat bontása (311010 tétel), valamint a stabilizált út bontása (311052 tétel), valamint a 0+048,54 – 0+950 km szakaszon összesen 748,5 m3 meszes stabilizáció. A 0+770 – 0+950 km szakaszon, valamint a 2+377,02 – 4+107,5 km szakaszon talajcsere valósítandó meg földkiemeléssel, felrakással, szállítással, terítéssel 50 cm vtg-ig, összesen 1.206,5 m3 mennyiségben, valamint ezen szakaszokon megvalósítandó 0/200-as bazaltkő beépítése szállítással, tömörítéssel.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2019. április 17. napján kelt akadályközlésében előadta, hogy a kivitelezés során kisebb terhelés hatására az altalajon elváltozások jelentkeztek. Az altalaj feltárása során megállapítható, hogy 60 cm mélységig nagy víztartalmú, magas szerves anyag tartalmú iszapos talaj azonosítható, alatta homogén szerkezetű, közép kötött agyag talaj található, amelyben cca 1 m mélységben buzgárszerűén megjelent a talajvíz.
A fentiekre tekintettel a szerződés szerinti meszes talajstabilizáció a 0+770 – 0+950 km szakaszon, valamint a 2+377,02 – 4+107,5 km szakaszon nem megfelelő, a stabilizált altalajban mozgások jelentkeztek, melyre tekintettel ezen szakaszok vonatkozásában a talajstabilizáció helyett 50 cm vtg szórt-alapos talajcsere szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 146220030 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 168117030 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben