Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10151/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98217353
Postai cím: PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
Város: HARKÁNY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7815
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Albrecht Ferenc
Telefon: +36 72480100
E-mail: albrecht.ferenc@harkany.hu
Fax: +36 72480518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.harkany.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000179272019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területén az alábbi fejlesztések építési kivitelezési munkái:
Harkányi Termál Gyógyfürdő II. számú strand épület átalakítása és bővítése medencecsarnokkal:
A legrégebbi épületrész a strandhoz tartozó II. sz épület (önálló rendeltetési egység és egy tűzszakasz) - öltöző- és pihenő szárny, amely az 1970-es években épült előgyártott vasbeton UNIVÁZAS technológiával. Az épületet bővítették 2000-ben. A műszakilag és funkcionális térrendszerét tekintve elavult épület 2018-ban teljes külső, részleges belső felújításon ment át, csak kisebb peremterületi részek elhagyásával.
A II. sz épülethez kapcsolódik a III. jelű medence, amely jelenleg nyitott és gyógyvízzel kevert melegített vízzel téli-nyári üzemmódban működik. Kivitelezés tárgya: II. sz. strandépülethez kapcsolódó, fedett medencecsarnok, a III. sz. medencébe beépített általános- és egy fiataloknak szóló kaland-élménymedencével, valamint kiúszócsatornával a csarnok-hoz kapcsolt külső élménymedencével.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 7235 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 082 - 194385
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Tárgyi eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, melyre Ajánlatkérő a válaszokat határidőben megadni nem tudja, továbbá a közbeszerzési dokumentumok módosítása is várható, ezért Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdésének a.) és b.) pontjaira tekintettel az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ