Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10179/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Cserkúti Generál Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK17304
Postai cím: Mindszenty hercegprímás tér 2.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyarmati Krisztina
Telefon: +36 122 52590
E-mail: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu
Fax: +36 12025458
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.esztergomi-ersekseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése új szárnnyal
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése új szárnnyal
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45214220-8
45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 3. HRSZ. 7591
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Beruházási program:
A beruházással érintett telken jelenleg három épület áll: a főé pület, a tornaterem és a köztük lévő összekötő szárny. A főépület
1897-ben épült, pince + fsz. + 2 emelet + magastetős kialakítású, teljes mértékben alápincézett, üres padlástérrel rendelkező,
kerületi helyi védettség alatt álló épület. A tornaterem és az összekötő szárny feltételezhetően egyszerre épült, 1930 körül.
Mindkettő földszintes, kisméretű tégla falazatú, kívülről látszó felülettel.
Megbízó célja a meglévő iskolaépületek korszerűsítése és bővítése a kor szerű pedagógiai igényeknek megfelelően. Jelen
beruházás keretében a meglévő főépület korszerűsítése (gépészetileg, elektromosan, szükséges belső átalakítások,
felületképzés, padlás hőszigetelés), a meglévő tornaterem korszerűsítése (gépészetileg, elektromosan) és bővítése új földszintes
tornaszertárolóval, és a bontandó összekötő szárny helyén új pince+fsz+emelet kialakítású, lapostetős épületszárny építése
valósul meg, az ehhez szorosan kapcsolódó egyéb bontási-építési munkákkal, tereprendezéssel.
Az épületnek vannak meglévő közmű csatlakozásai, amelyek jelenleg ellátják az iskola épületet. Az épületben egy korábbi
átalakítás során a gázbekötést megszűntették. Az épület felújítása és
bővítése során a meglévő víz és szennyvíz bekötések megmaradnak, és egy új víz-, valamint egy új gázbekötés kerül
kialakításra.
A beruházás műszaki tartalma és adatai:
- meglévő, kerületi helyi védettség alatt á lló épület korszerűsítése: bruttó 3100 m2
- meglévő, nem védett épület korszerűsítése: bruttó 300 m2
- meglévő, nem védett épület bontása: bruttó 200 m2
- új épületszárny kialakítása: bruttó 600 m2
- meglévő pincefalak szivárgórendszerrel is e llátott utólagos talajnedvesség elleni lemezes szigetelése: 246 m2
- cserélt talajon fekvő padlószerkezetek talajnedvesség elleni lemezes szigetelése: 626 m2
- talajnedvesség elleni injektált szigetelés: 170 keresztmetszeti m2
- talajnedvesség elleni injektált tömbszigetelés: 91 felületi m2
- padlásfödém hőszigetelés kialakítása meglévő épületben: 880 m2
- vakolatjavítás, 50-75% vakolatpótlás meglévő, kerületi helyi véde ttség alatt álló homlokzaton:
353 m2
- új tégl a homlokzatburkolat kialakítása: 326 m2
- meglévő nyílászáró esztétikai felújítása: 174 db
- új nyílászáró beépítése: 77 db
- beltéri padló- és falburkolat-cs ere meglévő épületben: 3200 m2
- kültéri burkolatok kialakítása: 59 m2
- új fali gázkazán telepítése füstgáz-elv ezető rendszerrel kompletten: 3 db
Konkrét típus meghatározása esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés minden esetben odaértendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 085 - 191104

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése új szárnnyal
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Cserkúti Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 38. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 777 962 841 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Indokolás folytatása:
• XI. Bitumenes szigetelés eltávolítása homokszórással
A pinceszinten és a nyugati „hátsó félköríves” lépcsőházban a vakolat leverése után a téglafelületeken kent bitumenes vízszigetelést találtunk, mely a tervezett felújító-szárító vakolat elkészítését meggátolja, ezért eltávolítása a tervezett további munkák megvalósításának előfeltétele.
• XII. Belső festés kaparása, mélyalapozása
A bontások és feltárások elvégzése után megállapítottuk, hogy a belső diszperziós festéssel festett felületek alatt több réteg enyves festés található, ami nem alkalmas a tervezett diszperziós festés elkészítésére, ezért a teljes festendő felületet le kell kaparni és mélyalapozás után új gletteléssel kell ellátni.
• XV. Informatika
A számítógépes technológia rohamos fejlődése okán a kiviteli tervekben szereplő műszaki tartalom helyébe új, magasabb műszaki színvonalú rendszer kivitelezését szükséges.
• XVI. Erősáramú munkák
A tűzjelző rendszer módosulása az erősáramú kivitelezésben is számos változást generált. Megváltozott a kijáratjelzők és lámpatestek száma és kialakítása, valamint a szellőző rendszer kialakítása is megváltozott. Pontosításra kerül a beépítésre váró konyhatechnológiai egységek elektromos igénye, ami a betáp és elosztórendszerben változást okozott. A légópince építészeti átalakítása pedig erősáramú rendszer kiépítést is szükségessé tette.
• XX. Utcai párkány javítás
A tetőfedési munkák során -bontást követően- azt tapasztaltuk, hogy az utcai homlokzaton lévő párkány bádogos és fa szerkezete elkorhadt, tönkrement. A fa és bádogos szerkezetek megerősítése, cseréje elkerülhetetlen.
Elmaradó tételek a műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák és további megrendelt munkák okán nem kerülnek megvalósításra.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti módosítás összege nettó 20 592 280 Ft+ÁFA
XVIII. Fafödém pótmunkák
Az épületben végzett bontások és feltárások után a statikus tervező és a faanyagvédelmi szakértő átvizsgálta a padlásfödémet és felújításokat, megerősítéseket írt elő. Az új tervek szerint acél és fagerendás felfüggesztéseket, megerősítéseket kell készíteni több födémmezőben.
A födém állapota csak a feltárások után volt látható, így azt ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre. A pótmunka ugyanazon az épületen valósul meg, födémet érintő munkákat az eredeti költségvetés is tartalmazott. A szerződésmódosítással érintett érték nem éri el az eredeti szerződéses érték 50%-át.
Indoklás:
A pótmunkákat felsoroló akadályközlő levél két hónapos állásidőt javasol figyelembe venni a pótmunkák miatt. Ez, a kivitelezési feladatok egymásra épülését és a szükséges technológiai időket figyelembe véve csak részben indokolt, mindösszesen 45 nap határidő hosszabbítást tartott elfogadhatónak a műszaki ellenőr.
A szerződés módosítás időpontja: 2019.05.10.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214200-2
További tárgyak:45214220-8
45262690-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 3. HRSZ. 7591
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beruházási program:
A beruházással érintett telken jelenleg három épület áll: a főé pület, a tornaterem és a köztük lévő összekötő szárny. A főépület
1897-ben épült, pince + fsz. + 2 emelet + magastetős kialakítású, teljes mértékben alápincézett, üres padlástérrel rendelkező,
kerületi helyi védettség alatt álló épület. A tornaterem és az összekötő szárny feltételezhetően egyszerre épült, 1930 körül.
Mindkettő földszintes, kisméretű tégla falazatú, kívülről látszó felülettel.
Megbízó célja a meglévő iskolaépületek korszerűsítése és bővítése a kor szerű pedagógiai igényeknek megfelelően. Jelen
beruházás keretében a meglévő főépület korszerűsítése (gépészetileg, elektromosan, szükséges belső átalakítások,
felületképzés, padlás hőszigetelés), a meglévő tornaterem korszerűsítése (gépészetileg, elektromosan) és bővítése új földszintes
tornaszertárolóval, és a bontandó összekötő szárny helyén új pince+fsz+emelet kialakítású, lapostetős épületszárny építése
valósul meg, az ehhez szorosan kapcsolódó egyéb bontási-építési munkákkal, tereprendezéssel.
Az épületnek vannak meglévő közmű csatlakozásai, amelyek jelenleg ellátják az iskola épületet. Az épületben egy korábbi
átalakítás során a gázbekötést megszűntették. Az épület felújítása és
bővítése során a meglévő víz és szennyvíz bekötések megmaradnak, és egy új víz-, valamint egy új gázbekötés kerül
kialakításra.
A beruházás műszaki tartalma és adatai:
- meglévő, kerületi helyi védettség alatt á lló épület korszerűsítése: bruttó 3100 m2
- meglévő, nem védett épület korszerűsítése: bruttó 300 m2
- meglévő, nem védett épület bontása: bruttó 200 m2
- új épületszárny kialakítása: bruttó 600 m2
- meglévő pincefalak szivárgórendszerrel is e llátott utólagos talajnedvesség elleni lemezes szigetelése: 246 m2
- cserélt talajon fekvő padlószerkezetek talajnedvesség elleni lemezes szigetelése: 626 m2
- talajnedvesség elleni injektált szigetelés: 170 keresztmetszeti m2
- talajnedvesség elleni injektált tömbszigetelés: 91 felületi m2
- padlásfödém hőszigetelés kialakítása meglévő épületben: 880 m2
- vakolatjavítás, 50-75% vakolatpótlás meglévő, kerületi helyi véde ttség alatt álló homlokzaton:
353 m2
- új tégl a homlokzatburkolat kialakítása: 326 m2
- meglévő nyílászáró esztétikai felújítása: 174 db
- új nyílászáró beépítése: 77 db
- beltéri padló- és falburkolat-cs ere meglévő épületben: 3200 m2
- kültéri burkolatok kialakítása: 59 m2
- új fali gázkazán telepítése füstgáz-elv ezető rendszerrel kompletten: 3 db
Konkrét típus meghatározása esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés minden esetben odaértendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 460
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 912 850 921‬
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Cserkúti Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 38. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. sz. módosítás: 17689/2018
Eredeti:
1.4. Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként az árajánlatában, valamint a tételes kiegészítő árajánlatában összességében meghatározott 836 991 281 Ft + ÁFA azaz nyolcszázharminchatmillió-kilencszázkilencvenegyezer-kettőszáznyolcanegy forint + ÁFA vállalkozói díjra jogosult.
Módosított:
1.4. Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként az árajánlatában, valamint a tételes kiegészítő árajánlatában összességében meghatározott 875 805 071 Ft + ÁFA azaz nyolcszázhetvenötmillió-nyolcszázötezer-hetvenegy forint + ÁFA vállalkozói díjra jogosult.
Eredeti:
1.3.Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységet teljeskörűen és hiánytalanul köteles elvégezni és jelen szerződésben részletezett műszaki átadás-átvételi eljárás keretében az elvégzett kivitelezési munkát, a lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv egyidejű átadásával átadni a szerződés hatályba lépésétől számított 415 napon belül, azaz 2019. május 15-ig.
Módosított:
1.3.Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységet teljeskörűen és hiánytalanul köteles elvégezni és jelen szerződésben részletezett műszaki átadás-átvételi eljárás keretében az elvégzett kivitelezési munkát, a lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv egyidejű átadásával átadni a szerződés hatályba lépésétől számított 460 napon belül.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Indoklás:
A Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti módosítás összege:
további munkák: nettó 24 099 031 Ft + ÁFA
elmaradó tételek: 5 877 521 Ft + ÁFA
azaz: 18 221 510 Ft + ÁFA
A szerződésmódosítás értéke az 1. szerződésmódosítással együtt nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, mivel az alábbi munkákat foglalja magában:
• IX. Meglévő, megmaradó aljzatok felületi megerősítése
A bontások és feltárások levégzése után szembesültünk azzal, hogy a termekben meglévő és megmaradónak tervezett betonaljzatok fűrészporos esztrich-chel készültek. Ezen aljzatok felületi szilárdsága nem megfelelő, kéregerősítés nélkül a tervezett további felületi kiegyenlítő rétegek fogadására nem alkalmasak, ezért speciális műgyanta felületi kéregerősítő réteggel kell a tervezett továbbépítést biztosítani.
Folytatás a VI.3) pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 862 944 601 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 912 850 921‬ Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben