Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10182/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gödöllő Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2100 Gödöllő, Szabadság út 2., hrsz,: 5870
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gödöllő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83929537
Postai cím: Szabadság Tér 6
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vári Enikő
Telefon: +36 28529141
E-mail: vari.eniko@godollo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.godollo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gödöllő, Várkapitányi lak belső felújítása
Hivatkozási szám: EKR000774572018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gödöllő, Várkapitányi lak belső felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262650-2
További tárgyak:45300000-0
45421100-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Szabadság út 2., hrsz,: 5870
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület belső helyreállítása során elkészülnek a belső nyílászárók, padlószerkezetek, elektromos- és gépészeti rendszerek, mosdóhelyiségek, valamint a helyiségek falainak és mennyezeteinek felújítása. A későbbi ütemben beépítésre kerülő lifthez kialakításra kerül a födémáttörés, illetve restaurálásra kerül a falépcső is.
Nyílászárók
Az előző ütemben az összes homlokzati ablak és ajtó restaurálása vagy újragyártása megtörtént.
Jelen kivitelezési munkát a legnagyobb körültekintéssel, a külső nyílászárók védelme mellett kell végezni. Az épületben jelenleg többféle korszakból származnak a belső ajtók, egy részük restaurálásra, más részük valamely meglévő ajtó alapján újragyártásra kerül. A meglévő nyílászárók szerkezeteit fa restaurátor közreműködésével kell felújítani. Az újragyártandó nyílászárók esetében a pontos formát gyártás előtt letisztított mintáról pontos mintavétel alapján kell meghatározni restaurátor közreműködésével.
Fal- és mennyezetfelületek
A belső vakolatok nagy része elpusztult, ezért kiterjedt felületen kell új vakolatot készíteni, melyre mészhomok vakolatot kell használni. Az újravakolandó felületeket külön megbízás alapján bekapcsolódó festő-restaurátor művezetésével kell végezni. Meglévő megmaradó vakolatok glettelését meszes glettanyaggal kell kivitelezni, a kiegészítendő mennyezeti stukatúr vakolatot úgy kell készíteni, hogy az új nádazást - ahol lehetőség van rá - a régivel össze kell fűzni.
Gépészet
A helyreállítása során elkészülnek az épült belső épületgépészeti munkái, akadálymentes/férfi és női mosdóhelyiség kerül kialakításra, valamint elkészülnek az ingatlan területén belül tervezett közmű-munkák:
- vízellátás, csatornázás,
- gázellátás, égéstermék elvezetés,
- fűtés,
- szellőzés,
- tűzvédelem, környezetvédelem, akusztika.
Elektromos
A helyreállítás során elkészülnek az épült belső épületelektromossági munkái, valamint az ingatlan területén belül tervezett elektromos munkák.
Környezetrendezés
A belső helyreállításhoz kapcsolódóan elkészül az épület körüli járda téglakő burkolattal, bazalt nagykocka szegéllyel, fémszegéllyel, blokklépcsővel.
A földszinti helyiségek összes nettó alapterülete 301,53 m2.
Emeleti helyiségek összes nettó alapterülete: 308.77 m2
Opcionális tételek:
Opciós tétel 1.: lámpatestek alapvilágítás
Opciós tétel 2.: lámpatestek extra világítás
Opciós tétel 3.: mészkő burkolat beszerzése
(árazatlan költségvetés alapján)
Jogerős építési engedély: Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala PE-06D/OR/460-6/2014 sz. határozata
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00163 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gödöllő, Várkapitányi lak belső felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93370886
Postai cím: Szentlászlói Út 160/2.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@belvarosiepito.hu
Telefon: +36 706384198
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 212512002
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 140000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262650-2
További tárgyak:45300000-0
45421100-5
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Szabadság út 2., hrsz,: 5870
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület belső helyreállítása során elkészülnek a belső nyílászárók, padlószerkezetek, elektromos- és gépészeti rendszerek, mosdóhelyiségek, valamint a helyiségek falainak és mennyezeteinek felújítása. A későbbi ütemben beépítésre kerülő lifthez kialakításra kerül a födémáttörés, illetve restaurálásra kerül a falépcső is.
Nyílászárók
Az előző ütemben az összes homlokzati ablak és ajtó restaurálása vagy újragyártása megtörtént.
Jelen kivitelezési munkát a legnagyobb körültekintéssel, a külső nyílászárók védelme mellett kell végezni. Az épületben jelenleg többféle korszakból származnak a belső ajtók, egy részük restaurálásra, más részük valamely meglévő ajtó alapján újragyártásra kerül. A meglévő nyílászárók szerkezeteit fa restaurátor közreműködésével kell felújítani. Az újragyártandó nyílászárók esetében a pontos formát gyártás előtt letisztított mintáról pontos mintavétel alapján kell meghatározni restaurátor közreműködésével.
Fal- és mennyezetfelületek
A belső vakolatok nagy része elpusztult, ezért kiterjedt felületen kell új vakolatot készíteni, melyre mészhomok vakolatot kell használni. Az újravakolandó felületeket külön megbízás alapján bekapcsolódó festő-restaurátor művezetésével kell végezni. Meglévő megmaradó vakolatok glettelését meszes glettanyaggal kell kivitelezni, a kiegészítendő mennyezeti stukatúr vakolatot úgy kell készíteni, hogy az új nádazást - ahol lehetőség van rá - a régivel össze kell fűzni.
Gépészet
A helyreállítása során elkészülnek az épült belső épületgépészeti munkái, akadálymentes/férfi és női mosdóhelyiség kerül kialakításra, valamint elkészülnek az ingatlan területén belül tervezett közmű-munkák:
- vízellátás, csatornázás,
- gázellátás, égéstermék elvezetés,
- fűtés,
- szellőzés,
- tűzvédelem, környezetvédelem, akusztika.
Elektromos
A helyreállítás során elkészülnek az épült belső épületelektromossági munkái, valamint az ingatlan területén belül tervezett elektromos munkák.
Környezetrendezés
A belső helyreállításhoz kapcsolódóan elkészül az épület körüli járda téglakő burkolattal, bazalt nagykocka szegéllyel, fémszegéllyel, blokklépcsővel.
A földszinti helyiségek összes nettó alapterülete 301,53 m2.
Emeleti helyiségek összes nettó alapterülete: 308.77 m2
Opcionális tételek:
Opciós tétel 1.: lámpatestek alapvilágítás
Opciós tétel 2.: lámpatestek extra világítás
Opciós tétel 3.: mészkő burkolat beszerzése
(árazatlan költségvetés alapján)
Jogerős építési engedély: Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala PE-06D/OR/460-6/2014 sz. határozata
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 140000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93370886
Postai cím: Szentlászlói Út 160/2.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@belvarosiepito.hu
Telefon: +36 706384198
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 212512002
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Tárgyi beruházás során a munkaterület átadás-átvétele 2019. január 23. napján megtörtént, a kivitelezési munkák a szerződésnek megfelelően folyamatban vannak. A kivitelezés során újonnan felmerült feladatként jelentkezett a belső falfelületek restaurálása meghatározott földszinti és emeleti helyiségekben, erre tekintettel a Vállalkozási szerződés 2019. 03. 12. napján a Felek által módosításra került.
A módosított szerződés alapján megkezdődtek az épület belső falfelületeinek festőrestaurátori munkái. Az E08 jelű helyiség esetében a Vállalkozási szerződés módosítása (melynek alapja a Vállalkozó ajánlata) a nyugati és északi falak, illetve ablakbéletek teljes feltárását, konzerválását, tömítését, semleges színnel történő helyreállítását tartalmazta. A festőrestaurátorok a Restaurátori Terv szerint a terem déli és keleti falfelületein, illetve ablakbéleteknél kutatóablakokat nyitottak a vakolaton, melynek eredményeként újabb, barokk falfestések kerültek elő. Az újonnan előkerült barokk falfestés bemutathatósága érdekében - Megrendelő kérésére - Vállalkozó 2019. április 23-án ajánlatot adott a terem déli és keleti falfelületein, illetve ablakbéleteknél történő feltárásra, konzerválásra, tömítésre és alapszínnel történő helyreállításra, illetve dokumentálására, az ajánlatot Megrendelő elfogadta.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A falrestaurálási munkák Vállalkozó általi végzése közben derült fény az újabb barokk falfestésekre, melyek szintén restaurálásra szorulnak. A munkák szakmailag összekapcsolódnak, a restaurálási munkák végzése egy helyszínen történik, szakmailag meghatározható ütemezés szerint.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 140000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 159500000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Jelen módosítás értéke: nettó 3 000 000 Ft. A megelőző módosítással számított nettó összértéke: 19 500 000 Ft. A növekedés aránya 13,9 %, azaz nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás - a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában megfelelően - nem változtatja meg a Vállalkozási szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez (építési kivitelezési tevékenységre irányuló vállalkozási szerződés), valamint a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át. A Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződésmódosítás a szerződés értékének - Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelő - változásával jár, ezen kívül a szerződéses jogviszonynak kizárólag olyan elemeit érinti, melyek az érték változásával összefüggenek (szerződés tárgya, számlázás rendje). A szerződésmódosítást követő érték alapján továbbra is fennáll a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás szabályainak alkalmazhatósága, jogszerűsége.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben