Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10192/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Balatonberényért Egyesület
Teljesítés helye:A rendezvények helyszíneként a konzorciumi tagok által lefedett területen található intézmények szolgálnak, de az ajánlatkérő igényeit figyelembe véve az ajánlattevő más javaslatokat is tehet.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zöld Logika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99871305
Postai cím: Ady Endre Utca 8.
Város: Somogyzsitfa
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8734
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Krisztina
Telefon: +36 304719838
E-mail: szechenyiszki@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szechenyiszki.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Balatonberényért Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89714333
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Balatonberény
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8649
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Toronyi Zsolt
Telefon: +36 209351008
E-mail: balatonberenyertegyesulet@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.balatonberenyertegyesulet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvények megvalósítása: Ifjúsági motivációk
Hivatkozási szám: EKR000381842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
EFOP-1.3.9-17-2017-00044 azonosítószámmal ellátott projekt, a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, mint konzorcium vezető és a vele együttműködő konzorciumi tag - Balatonberényért Egyesület - szervezésében megvalósításra kerülő projekt keretein belül rendezvények teljes körű szervezése az alábbiak szerint:
- Művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok működtetése tevékenységi kategóriában workshop, műhelymunka típusú színházművészeti előadások szervezése 14 alkalommal, alkalmanként 15 fő bevonásával, alkalmaként 120 perc időtartamban. (rendszeres, kiscsoportos keretben megvalósuló programsorozat, témavezetővel. A résztvevők aktív munkájával egy témakör részletes feldolgozása valósul meg)
- Sporttevékenységek előkészítése és megvalósítása tevékenységi kategóriában sportesemények szervezése 14 alkalommal, alkalmanként 30 fő bevonásával, alkalmaként 120 perc időtartamban.(A sportesemények témái a következők: Sporttörténeti előadás, küzdősportok - előadás, küzdősportok - gyakorlati bemutató, kerékpáros sport - előadás, vízisportok - előadás, vízisportok - gyakorlati bemutató, sportolás a természetben - előadás, kölökparádé - sportról fiataloknak, előadás - sport, testépítés)
- Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása tevékenységi kategóriában találkozó, rendezvény szervezése 14 alkalommal, alkalmanként 50 fő bevonásával, alkalmaként 180 perc időtartamban (- ismeretterjesztő előadás - állóképesség fejlesztés, - lelki egészség, - elsősegélynyújtás, - egészséges táplálkozás, erdő élettani hatása, - egészségnevelés, - egészségtudatosság, - szélsőségek és tévhitek a táplálkozásban, - állóképesség fejlesztés)
- Jó gyakorlat műhelytalálkozók tevékenységi kategóriában rendezvények szervezése 4 alkalommal, alkalmanként 5 fő bevonásával, alkalmaként 90 perc időtartamban.(a helyi-, térségi szereplőkkel folytatott közös munka eredményeinek, tapasztalatainak megosztását segítő, a projekt során szerzett tapasztalatok, elért szakmai eredmények megosztását célzó, a szervezetek és vezetőik, irányítóik és pedagógusai számára szakmai tapasztalatcserék, műhelyek, illetve egyéb szakmai rendezvények biztosítása)
- Konzorciumi partnerek felkészítése tevékenységi kategóriában rendezvények szervezése 6 alkalommal, alkalmanként 20 fő bevonásával, alkalmaként 60 perc időtartamban (a befogadó iskolákban szerepet vállaló helyi- térségi szereplők (ifjúsági szervezetek gazdasági szereplők stb.) felkészítése a nevelési folyamatokba való belépéshez)
A dokumentáció minden elemének meg kell felelni a Széchenyi 2020 Kedvezményezetti Arculati Kézikönyv útmutatójának. (meghívó, jelenléti ív, szakmai beszámoló (legalább fél A/4-es oldal terjedelmű) és fotódokumentáció (6-8 db, legalább 8 megapixeles (2448x3264 felbontású) kép készítése és digitális formában történő átadása)
A rendezvények teljes ideje alatt az ajánlattevő feladata vendéglátás biztosítása a programon résztvevők számára. A 180 perces vagy 180 perc időtartamnál rövidebb rendezvények esetében minden alkalommal büfé bekészítés biztosítása elvárt, egész napos képzések esetében büfé bekészítés mellett meleg ebéd biztosítása elvárt a résztvevők számára
A résztvevők biztosítása a rendezvényeken az ajánlatkérő feladata.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 25165000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvények megvalósítása: Ifjúsági motivációk
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: A rendezvények helyszíneként a konzorciumi tagok által lefedett területen található intézmények szolgálnak, de az ajánlatkérő igényeit figyelembe véve az ajánlattevő más javaslatokat is tehet.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
EFOP-1.3.9-17-2017-00044 azonosítószámmal ellátott projekt, a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, mint konzorcium vezető és a vele együttműködő konzorciumi tag - Balatonberényért Egyesület - szervezésében megvalósításra kerülő projekt keretein belül rendezvények teljes körű szervezése az alábbiak szerint:
- Művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok működtetése tevékenységi kategóriában workshop, műhelymunka típusú színházművészeti előadások szervezése 14 alkalommal, alkalmanként 15 fő bevonásával, alkalmaként 120 perc időtartamban. (rendszeres, kiscsoportos keretben megvalósuló programsorozat, témavezetővel. A résztvevők aktív munkájával egy témakör részletes feldolgozása valósul meg)
- Sporttevékenységek előkészítése és megvalósítása tevékenységi kategóriában sportesemények szervezése 14 alkalommal, alkalmanként 30 fő bevonásával, alkalmaként 120 perc időtartamban. (A sportesemények témái a következők: Sporttörténeti előadás, küzdősportok - előadás, küzdősportok - gyakorlati bemutató, kerékpáros sport - előadás, vízisportok - előadás, vízisportok - gyakorlati bemutató, sportolás a természetben - előadás, kölökparádé - sportról fiataloknak, előadás - sport, testépítés)
- Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása tevékenységi kategóriában találkozó, rendezvény szervezése 14 alkalommal, alkalmanként 50 fő bevonásával, alkalmaként 180 perc időtartamban (- ismeretterjesztő előadás - állóképesség fejlesztés, - lelki egészség, - elsősegélynyújtás, - egészséges táplálkozás, erdő élettani hatása, - egészségnevelés, - egészségtudatosság, - szélsőségek és tévhitek a táplálkozásban, - állóképesség fejlesztés)
- Jó gyakorlat műhelytalálkozók tevékenységi kategóriában rendezvények szervezése 4 alkalommal, alkalmanként 5 fő bevonásával, alkalmaként 90 perc időtartamban.(a helyi-, térségi szereplőkkel folytatott közös munka eredményeinek, tapasztalatainak megosztását segítő, a projekt során szerzett tapasztalatok, elért szakmai eredmények megosztását célzó, a szervezetek és vezetőik, irányítóik és pedagógusai számára szakmai tapasztalatcserék, műhelyek, illetve egyéb szakmai rendezvények biztosítása)
- Konzorciumi partnerek felkészítése tevékenységi kategóriában rendezvények szervezése 6 alkalommal, alkalmanként 20 fő bevonásával, alkalmaként 60 perc időtartamban (a befogadó iskolákban szerepet vállaló helyi- térségi szereplők (ifjúsági szervezetek gazdasági szereplők stb.) felkészítése a nevelési folyamatokba való belépéshez)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Adminisztratív feladatok ellátásához újrahasznosított papír használata (igen/nem 15
2 Catering biztosítása során ételérzékenység figyelembevétele – a megvalósítandó rendezvényeken felszolgált ételek mennyiségének legalább 5%-a fogyasztható laktóz,-gluténérzékenyek által is.(igen/nem 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 1.3.9-17-2017-00044
II.2.9) További információ:
Akérő a Kbt.114.§ (11) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Rendezvények megvalósítása: Ifjúsági motivációk
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zöld Logika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39933735
Postai cím: Honvéd utca 8. 1/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: nfo@zoldlogika.hu
Telefon: +36 203380978
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24804750241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26250000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25165000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: vendéglátás biztosítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Zöld Logika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39933735
Postai cím: Honvéd utca 8. 1/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24804750241

Hivatalos név: Edu-Cate Rendezvényszervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25867783
Postai cím: Vágóhíd Utca 40. fszt. 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26251471243

Hivatalos név: Red Eight Creative Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95235080
Postai cím: Erdősor Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13406341243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges