Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10195/2019
CPV Kód:79341400-0
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Teljesítés helye:Budapest, XIX. kerület közigazgatási területén
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67952751
Postai cím: Városház tér 18-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uj.kispest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000525712019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000525712019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: médiafelület vásárlása 2019. évre
Hivatkozási szám: EKR000525712019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341400-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés Budapest XIX. Kerület közigazgatási területén elhelyezett hirdetőberendezések bérlésére, plakátok gyártására és kihelyezésére Önkormányzati tájékoztató kampány céljából.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 40000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: médiafelület vásárlása 2019. évre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341200-8
További tárgyak:79341400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XIX. kerület közigazgatási területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő Budapest XIX. kerület közigazgatási területén elhelyezett hirdetőberendezések bérlése, plakátok gyártása és kihelyezése tárgyában a Kispesten élők és Kispestet látogatók részére tájékoztató kampányt indít egyes kiemelt intézkedésekkel kapcsolatosan vállalkozási keretszerződés keretében nettó 20.000.000.- Ft keretösszeggel, továbbá a keretszerződés hatálya alatt további legfeljebb 20.000.000.- Ft opciós keretösszeggel.
Vállalkozó feladata a Megrendelőtől kapott grafikai tartalom alaki megfelelőségének, annak a kampányban való eredményes felhasználhatóságának ellenőrizése; az eseti Megrendelőben szereplő egyedi összegnek megfelelően az aktuálisan elérhető legtöbb közterületi reklámfelület biztosítása; az igénybe vehető reklámfelületekről tételes helyszínlista, illetve járatlista összeállítása és jóváhagyatása; a Megrendelőtől kapott grafikai tartalomból a hirdetési felületekre megfelelő számú plakát előállítása olyan darabszámmal, hogy azok megrongálása esetén az eseti Megrendelésben szereplő időszakra elégséges javítóplakát is rendelkezésre álljon; az előállított plakátokat a Megrendelő által jóváhagyott helyszínlista – járműreklámok esetén a járatlista - szerint a kampány kezdő napjától számított 4 napon belül hirdetéssel ellássa, amelyről Vállalkozó fotódokumentációt köteles készíteni; továbbá a kampány teljes ideje alatt a sérült, rongált reklámfelületek pótlása, javítása is Vállalkozó feladata, ameddig a legyártott javítóplakátok ezt lehetővé teszik.
Az alábbi reklámfelületek képezik a beszerzés tárgyát és becsült mennyiségét - a II.2.11 pontban meghatározott opcionális részt is figyelembe véve:
1. Óriásplakát:
becsült mennyiség: 38 db
Méret: 490 cm – 510 cm-ig × 230 cm - 250 cm-ig terjedő hasznos reklámfelület. Kültérre helyezhető Blueback papírplakát, mely egy oldalon nyomtatható. Hátoldala világoskék színű, nem átvilágítható.
2. Citylight:
Becsült mennyiség: 78 db
Méret: 110 cm – 125 cm-ig × 165 cm – 190 cm-ig terjedő hasznos reklámfelület. Anyaga: 110-130 g/m2, Kültérre helyezhető plakátpapír, mely egy oldalon nyomtatható. Hátoldala fehér színű, átvilágítás nélkül is élénk színeket biztosít.
3. Hirdetőoszlopok:
Becsült mennyiség: 16 db
Kültérre helyezhető Blueback papírplakát, mely egy oldalon nyomtatható. Hátoldala világoskék színű, nem átvilágítható.ezen belül:
--CLP (A0), 117x171cm látható méret, 118,5x175cm gyártási méret, 1:6 méretarány, 300dpi felbontás, 4+0 színek, CMYK mód.
--DCLP (Dupla A0), 117x350cm látható méret, 118,5x350cm gyártási méret, 1:10 méretarány, 560dpi felbontás, 4+0 színek, CMYK mód.
--BVL (Csík), 117x350cm x3db látható méret, 118,5x350cm gyártási méret, 1:10 méretarány, 560dpi felbontás, 4+0 színek, CMYK mód.
-RTO 168x280cm x2db látható méret, 175x280cm gyártási méret, 1:10 éretarány, 560dpifelbontás, 4+0 színek, CMYK mód.
4. Járműreklám (villamos, busz):
Becsült mennyiség: 16 db
TRAFFIC FILM 280 BLACK típusú öntapadós, vinyl matrica (visszaszedhető)
- csuklós és nem csuklós típusú autóbuszok esetében a Műszaki leírásban részletezett méretek szerint (normál fóliázáshoz és ablak alatti fóliázáshoz)
-Hannoveri típusú villamos esetén
a Műszaki leírásban részletezett méretek szerint.
A megadott becsült mennyiségek a nyertes ajánlati árak függvényében változhatnak, figyelembe véve, hogy a keretösszeg milyen tényleges mennyiséget enged meg a nyertes ajánlati árak ismeretében.
A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.
További részleteket a Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 40000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Megrendelő a Keretösszeg (20.000.000.- Ft + ÁFA) kimerülését követően – a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal – a keretszerződés hatálya alatt további legfeljebb 20.000.000.- Ft + ÁFA összegig egyedi megrendelésekre jogosult. A Megrendelő köteles a Keretösszeget teljes egészében kimeríteni, egyedi megrendeléseket kibocsátani kivéve, ha a keretszerződés megkötését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a keretszerződés teljesítésére többé nem lenne képes, vagy az ilyen körülmény miatt a keretszerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. A Megrendelő nem köteles az Opciós összeg terhére megrendelést kibocsátani.
Opcionális részben becsült mennyiségek:
1. Óriásplakát:
becsült mennyiség: 19 db
2. Citylight:
Becsült mennyiség: 39 db
3. Hirdetőoszlopok:
Becsült mennyiség: 8 db
4. Járműreklám (villamos, busz):
Becsült mennyiség: 8 db
Az opcionális részre fentiekben megadott becsült mennyiségek a nyertes ajánlati árak függvényében változhatnak, figyelembe véve, hogy az opcionális keretösszeg milyen mennyiségeket enged meg az ajánlati árak ismeretében.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2. A nettó ajánlati árat a Felolvasólapon az excel formátumban kiadott Ajánlati lap kitöltését követően, annak K30 számú cellájában szereplő összesen átlag ár szerint kell megadni, amely a Dokumentáció szerinti képzett érték.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (a továbbiakban: «ajánlattevő vagy AT»), alvállalkozó (a továbbiakban: «alvállalkozó vagy AV»), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő ((a továbbiakban: «kapacitást nyújtó szervezet, vagy GSZ»), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, kapacitást nyújtó szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában kizárólag az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: «EEKD») benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, valamint, hogy megfelel a Kbt. 65. §. alapján az AK által meghatározott alkalmassági feltételeknek. AT köteles az alkalmasság igazolásába bevont Gazdasági szervezet vonatkozásában EEKDt benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kr 1–16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (EKR űrlap kitöltésével)
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK az ajánlatok értékelésére alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdés rendelkezéseit.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Azon kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus űrlap formájában kell kitölteni és benyújtani, a dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek a Kbt. 67§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015.Kr.1.§(1)bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (a IV. rész A-D szakasz) kitöltése nélkül. AK felhívja AT-k figyelmét a 321/2015.Kr.1. §(7) bek-re. Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott AT-k az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. ATnek Kbt.65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. Kr. 21.§ (3) bek. a) alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb,a közbeszerzés tárgya szerinti (különféle közterületi médiafelület vásárlásra vonatkozó) referenciáinak igazolását a 321/2015.Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint.
Igazolásnak/nyilatkozatnak legalább tartalmaznia kell:
— szerződést kötő másik fél megnevezését(név, székhely)
— szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen) és helyét,
— konzorciumi teljesítés esetén az AT által teljesített szolgáltatás értékének %-os feltüntetését,
— teljesítés idejét(kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve),
— teljesítés mennyiségére utaló adatot,
— továbbá nyilatkozatot arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK 321/2015.Kr.21.§(3a)bek a) alapján ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot,amely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
AK rögzíti,hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni,melyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített,abban az esetben az AK csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel Kbt.140.§(9) meghatározottakra is.
Kbt.65.§(7) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kbt.65.§ (8) bek. foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,mely alátámasztja,hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
AK a 321/2015. Kr. 22.§ (1)-(2) bekezdés szerinti iratok benyújtására AT-t a Kbt.69.§ (4)-(7) bek. szerint hívja fel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: M.1) az ajánlati felhívás feladásának napját (VI.5. pont) megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett de legfeljebb hat éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített összesen
M.1.1. legalább 2 db, a közbeszerzés tárgyának megfelelő (közterületi médiafelület értékesítése) referencia igazolással vagy nyilatkozattal, amely szerint az értékesített közterületi médiafelületek száma elérte összesen a 110 darabot, amelyből legalább összesen 25 db óriásplakát kihelyezésére alkalmas felület értékesítését, legalább összesen 55 db Citylight reklámfelület értékesítését, legalább összesen 12 db járműreklám reklámfelület értékesítését, és legalább összesen 12 db hirdetőoszlop reklámfelület értékesítését igazolja. Ajánlatkérő elfogadja az előírt mennyiségeket 2 vagy több referenciából is igazolni.
M.1.2. legalább 1 db, a közbeszerzés tárgyának megfelelő (közterületi médiafelület értékesítésére vonatkozó) referencia igazolással vagy nyilatkozattal, amely szerint az értékesített villamos és/vagy busz járműreklám elérte az 1 darabot, és amely kampányidőszaka (médiafelület értékesítésének időintervalluma) minimum 3 hónapos ( 90 naptári napos) kampányra eladott közterületi médiafelület helyet igazol.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7), (9) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezettek szerint. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése az egyedi megrendelések teljesítésének elismerését követően, számla ellenében átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében foglaltak alapján a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A számla Megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén a Ptk. 6:155 (1) bekezdése irányadó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: az EKR-ben: http://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a jelen eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben bonyolítja le.AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a 424/2017Kr.6. § (1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
2. Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban, az ártáblázatot .excel formátumban is be kell nyújtani.
3. Ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia. AT a 424/2017 Kr.11.§(1)bek.alapján az AK által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
4. Ajánlatban benyújtott dokumentumokat Kbt.47.§(2)bek.alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
5. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK nem rendel el újabb hiánypótlást.
6. AK valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg.
7. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
8. Nem megengedett gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
9. A felhívás IV.2.6. pontjához: Ajánlati kötöttség 30 nap, az ajánlattételi határidő lejártától.
10. AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás megrendelése nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
11.Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni.
12. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ATt terhelik.
13. Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)
14. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bek. szerint AK számára a beszerzés tárgya olyan szolgáltatás, amelyek csak valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelménynek felel meg, melyekben AK eltérést nem enged és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
15. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint. A kiegészítő tájékoztatás iránti igényeket EKR felületén kell lejuttatniuk AKhoz. Az egyéb helyen benyújtott vagy megküldött kérdést AK nem veszi figyelembe!
16. ATnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a), b) pontjáról.
17. A nem magyarországi letelepedésű AT köteles táblázatos formában nyilatkozni arról, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az AT székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást.
18. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt.44.§ szerint.
19. A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm.
rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
20. AK aGDPR rendelet alapján tájékoztatja az ATket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.
21. FAKSZ: dr. Mohácsi Ildikó (00282)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák