Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10214/2019
CPV Kód:33112200-0
Ajánlatkérő:Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Variotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54248155
Postai cím: Podmaniczky Utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pásztélyi Zsolt
Telefon: +36 18810191
E-mail: pap.laszlo@ptsys.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-203) EBP - ultrahang berendezés beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001124002018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: EBP - ultrahang berendezés beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesti Egészségügyi Központ, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1 db radiológiai vizsgálati célra alkalmas ultrahang diagnosztikai készülék beszerzése 1 db konvex, 1 db lineáris (lágyrész- és érvizsgálathoz alkalmas) és 1 db lineáris (mammográfiás és ízületi vizsgálatokra alkalmas) vizsgáló fejjel
Ajánlattevő kizárólag új készüléket ajánlhat meg új vizsgálófejekkel.
Az ajánlatkérőnek kiemelt szakmai és pénzügyi érdeke fűződik ahhoz, hogy a beszerzendő készüléket a már meglévő (a műszaki leírásban felsorolt) ultrahang vizsgálófejekkel együtt tudja használni, ezért az ajánlatkérő előnyként értékeli, ha a megajánlott vizsgálófejek alkalmasak azokkal való használatra.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a készülék telepítése, üzembe helyezése, használatának betanítása a felhasználók részére, garanciális ideje alatti kötelező karbantartások elvégzése.
A szerződés tárgyát képező berendezés(ek) részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 034 - 076400

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: PTS-203 Rész száma: Elnevezés: EBP - ultrahang berendezés beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Variotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46372482
Postai cím: Dráva Utca 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: tpetki@variotrade.hu
Telefon: +36 13599338
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13509816
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 52699 Pénznem: EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesti Egészségügyi Központ, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db radiológiai vizsgálati célra alkalmas ultrahang diagnosztikai készülék beszerzése 1 db konvex, 1 db lineáris (lágyrész- és érvizsgálathoz alkalmas) és 1 db lineáris (mammográfiás és ízületi vizsgálatokra alkalmas) vizsgáló fejjel
Ajánlattevő kizárólag új készüléket ajánlhat meg új vizsgálófejekkel.
Az ajánlatkérőnek kiemelt szakmai és pénzügyi érdeke fűződik ahhoz, hogy a beszerzendő készüléket a már meglévő (a műszaki leírásban felsorolt) ultrahang vizsgálófejekkel együtt tudja használni, ezért az ajánlatkérő előnyként értékeli, ha a megajánlott vizsgálófejek alkalmasak azokkal való használatra.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a készülék telepítése, üzembe helyezése, használatának betanítása a felhasználók részére, garanciális ideje alatti kötelező karbantartások elvégzése.
A szerződés tárgyát képező berendezés(ek) részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 52699
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Variotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46372482
Postai cím: Dráva Utca 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: tpetki@variotrade.hu
Telefon: +36 13599338
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13509816
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eladó 2019. május 2. napján tájékoztatta Vevőt arról, hogy a PTS-203 sz. közbeszerzési eljárásban megajánlott Canon gyártmányú Aplio 400 Platinum típusú ultrahang berendezés gyártását felfüggesztették, amelyről szóló gyártói igazolást mellékelte. Tájékoztatta továbbá Vevőt, hogy a megajánlott ultrahang berendezés helyett a Canon Aplio a450 típusú készüléket tudja szállítani. Eladó a tájékoztatásához csatolta a megajánlott és a ténylegesen szállítandó berendezése egyenértékűségét bemutató táblázatot, amely igazolja, hogy a szállítandó berendezés minden releváns műszaki paramétere vonatkozásában azonos vagy kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkezik, mint a megajánlott berendezés.
Vevő a szállítandó ultrahang berendezés egyenértékűségét bemutató táblázatot átvizsgálta, és megállapította, hogy az egyenértékűség fennáll.
Eladó elfogadja a Vevő módosítási kérelmét, elfogadja a Canon Aplio a450 típusú készülék szállítását.
A módosítás jogalapja: Kbt. 141. § (6) bekezdés.
A szerződésmódosítás időpontja: 2019. május 3.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás jogalapja: Kbt. 141. § (6) bekezdés.
Lásd még a VII.2.1) pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 52699 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 52699 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben