Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10236/2019
CPV Kód:30213500-0
Ajánlatkérő:Magyar Posta Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sagemcom Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK04804
Postai cím: Dunavirág u. 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lőrincz-Sárkány Krisztina
Telefon: +36 17678810
E-mail: beszerzes@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30213500-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30232000-4
További tárgyak:30231000-7
48820000-2
48600000-4
71310000-4
72212000-4
72212517-6
72230000-6
72212515-2
72228000-9
72250000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MP Zrt. (1138 Bp, Dunavirág u. 2-6.)
MP Zrt. Informatikai raktár 1149 Bp, Egressy út 35-51.
1095 Bp, Dandár u.23.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretében
az Elektronikus Kézbesítési Rendszer (EKR) kialakítása keretében
- az EKR fejlesztése, szállítása a szükséges licencekkel (az ajánlott megoldástól függően dobozos szoftverkomponens
karakterfelismeréshez és/vagy Mobil fejlesztési keretrendszer licence), a postai rendszerekbe történő integráció, valamint a
kialakított rendszer üzemeltetési támogatása; az eKR rendszernek képesnek kell lennie legalább 8135 felhasználó kezelésére,
valamint ebből 2000 felhasználó részére egyidejű (konkurens) használatot kell biztosítania;
- az EKR-t kiszolgáló infrastruktúra (teszt, oktatási és éles környezetek) kialakítása a szüksé ges kiszolgáló infrastruktúra
eszközeinek szállítása alapszoftverekkel (operációs rendszer, adatbázis);
- 8135 db Kézbesítő mobileszközök (ipari mobiltelefon) és tartozékai vala mint 1950 db mobil hőnyomtató és tartozékai szállítása
és integrációja a működési környezetbe, felhasználásra készen a szállított alkalmazások telepítésével;
- a következő dokumentumok elkészítése és leszállítása: Rendszer követelmények, Tesztelési terv és f orgatókönyv (tesztesetek
egy Posta által megadott excel formátumban is) Oktatás (Oktatási kézikönyv, Kulcsfelhasználói- és üzemeltetői oktatásokról
készült beszámoló), Rendszerterv, Implementációs terv (teszt-, oktatási-, és éles környezetekhez), Forráskód, Fejlesztői
kézikönyv, Verziólevél (minden átadott verzióhoz), Szoftvertermékek beszerzésével kapcsolatos információk dokumentum,
Fejlesztői tesztjegyzőkönyv, Tesztelés lezáró jegyzőkönyvek, Felhasználói kézikönyv, Üzemeltetői kézikönyv, Telepítőkészlet,
HelpDesk segédlet, Próbaüzem záró dokumentum, TÜV vagy azzal egyenértékű tanúsítvány;
- kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatás;
- közreműködés az Integrációs Rendszerter v elkészítésében;
- közreműködés Katasztrófa Helyreállítási Terv (DRP) elkészít ésében;
- közreműködés a projektterv elkészítésében és a projektvezetési fela datokban;
A nyertes ajánlattevőnek az EKR fejlesztéséhez, a kiszolgáló infrastruktúra eszközeihez, továbbá a leszállított mobileszközökhöz
az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott jótállást, és üzemeltetői -, fejlesztői támogatást kell nyújtani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1658
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 sz.kiemelt projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 213 - 442446

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/10/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Sagemcom Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 16/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: tenderek@sagemcom.hu
Telefon: +36 13991020
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13992010
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3253600150 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30213500-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30231000-7
További tárgyak:48820000-2
48600000-4
71310000-4
72212000-4
72212517-6
72212515-2
72230000-6
72228000-9
72250000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MP Zrt. (1138 Bp, Dunavirág u. 2-6.)
MP Zrt. Informatikai raktár 1149 Bp, Egressy út 35-51.
1095 Bp, Dandár u.23.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretében az Elektronikus Kézbesítési
Rendszer (EKR) kialakítása keretében
- az EKR fejlesztése, szállítása a szüks éges licencekkel (az ajánlott megoldástól függően dobozos szoftverkomponens
karakterfelismeréshez és/vagy Mobil fejlesztési keretrendszer licence), a postai rendszerekbe történő integráció, valamint a
kialakított rendszer üzemeltetési támogatása; az eKR rendszernek képesnek kell lennie legalább 8135 felhasználó kezelésére,
valamint ebből 2000 felhasználó részére egyidejű (konkurens) használatot kell biztosítania;
- az EKR-t kiszolgáló infrastruktúra (teszt, oktatási és éles környezetek) kialakítása a szüksé ges kiszolgáló infrastruktúra
eszközeinek szállítása alapszoftverekkel (operációs rendszer, adatbázis);
- 8135 db Kézbesítő mobileszközök (ipari mobiltelefon) és tartozékai vala mint 1950 db mobil hőnyomtató és tartozékai szállítása
és integrációja a működési környezetbe, felhasználásra készen a szállított alkalmazások telepítésével;
- a következő dokumentumok elkészítése és leszállítása: Rendszer követelmények, Tesztelési terv és f orgatókönyv (tesztesetek
egy Posta által megadott excel formátumban is) Oktatás (Oktatási kézikönyv, Kulcsfelhasználói- és üzemeltetői oktatásokról
készült beszámoló), Rendszerterv, Implementációs terv (teszt-, oktatási-, és éles környezetekhez), Forráskód, Fejlesztői
kézikönyv, Verziólevél (minden átadott verzióhoz), Szoftvertermékek beszerzésével kapcsolatos információk dokumentum,
Fejlesztői tesztjegyzőkönyv, Tesztelés lezáró jegyzőkönyvek, Felhasználói kézikönyv, Üzemeltetői kézikönyv, Telepítőkészlet,
HelpDesk segédlet, Próbaüzem záró dokumentum, TÜV vagy azzal egyenértékű tanúsítvány;
- kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatás;
- közreműködés az Integrációs Rendszerter v elkészítésében;
- közreműködés Katasztrófa Helyreállítási Terv (DRP) elkészít ésében;
- közreműködés a projektterv elkészítésében és a projektvezetési fela datokban;
A nyertes ajánlattevőnek az EKR fejlesztéséhez, a kiszolgáló infrastruktúra eszközeihez, továbbá a leszállított mobileszközökhöz
az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott jótállást, és üzemeltetői -, fejlesztői támogatást kell nyújtani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/10/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3253600150
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Sagemcom Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 16/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: tenderek@sagemcom.hu
Telefon: +36 13991020
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13991020
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A jelen szerződés teljesítésének véghatáridejét 2019. 08. 31. napjára szükséges módosítani, valamint ehhez kapcsolódóan a Szerződés 2. sz. mellékletét (pénzügyi és teljesítési ütemterv) „Tesztelés, éles környezet kialakítása” megnevezésű mérföldkő dátumát 2019. március 29. napjáról 2019. június 28. napjára, míg a „Pilot üzem” megnevezésű mérföldkő dátumát 2019. május 31. napjáról 2019. augusztus 31. napjára.
2. A fejlesztés megvalósítása Eladó visszajelzése alapján 250 óra többlet erőforrásigényt jelent, amely az opcionális tételként szereplő fejlesztés támogatási szolgáltatás megrendelésével biztosítható, aminek óradíjával számítva nettó 2.500.000,- Ft költséget jelent. Tekintettel arra, hogy az opcionális tételek között szereplő fejlesztés támogatási szolgáltatás a Projekthez kapcsolódik - melynek finanszírozására az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából, valamint Vevő saját forrásából kerül sor -, így annak pénzügyi finanszírozási módját módosítani szükséges. A finanszírozás módját minden esetben a Szerződés 4.5. pontjában hivatkozott megrendelőben köteles Vevő rögzíteni.
3. A teljesítési véghatáridő meghosszabbítása miatt szükséges a szerződés 9.13. pontját is módosítani az alábbiról:
„A mérés szabályai, kártérítési átalány számítása:
- kezdete: 2019.06.01. (a megvalósítási szakasz lezárását követő nap)
az alábbira:
„A mérés szabályai, kártérítési átalány számítása:
- kezdete: 2019.09.01. (a megvalósítási szakasz lezárását követő nap)
4. A szerződés 1. számú függelékben szereplő kapcsolattartók nevét, és a support kezdeti dátumát is módosítani szükséges.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2018.12.31-én hatályba lépő,292/2018. (XII. 21.)Korm.rend-ben megjelenő) 335/2012.(XII. 4.)Korm.rend mód-ban a hivatalos irat papír alapú tértik megszüntetése és az e-kézbesítési visszaigazolásra történő áttérés időpontja 2019.09.01-ről 2020.01.01-re módosult. A TSZ-ben vállalt kötelezettség - 2019. 08.31-i projekt fizikai zárási határidővel - a papíralapú tértivevény kivezetése. A két eltérő dátum miatt a Vevő vegyes technológiai és IT megoldást kell, hogy alkalmazzon, amely azonban az eKR fejlesztés vonatkozásában jelentős változáskezeléssel jár.Fentiekre tekintettel szükséges a 2. fejlesztési fázis élesítésének átütemezése a 2019. júliusi release-re, ami a szállítási határidők 3 hónappal történő tolódását eredményezi.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3253600150 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3253600150 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben