Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10240/2019
CPV Kód:72225000-8
Ajánlatkérő:Magyar Posta Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.;eGOV Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK04804
Postai cím: Dunavirág u. 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lőrincz-Sárkány Krisztina
Telefon: +36 17678810
E-mail: beszerzes@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Szakmai minőségbiztosítási szolgáltatás"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72225000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: "Szakmai minőségbiztosítási szolgáltatás"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79421100-2
További tárgyak:71248000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
1089 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.
1149 Budapest, Egressy út 35-51.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az ajánlatkérő a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 számú "Hivatalos küldeménykövető" megnevezésűkiemelt projektje megvalósítása keretében "Szakmai minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása" adokumentációban lévő műszaki leírásban, valamint szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A független IT szakmai minőségbiztosító feladata a projektben megvalósuló Elektronikus Kézbesítési Rendszer(eKR) és a meglévő postai rendszerek továbbfejlesztése során keletkező termékek minőségellenőrzésifeladatainak ellátása, illetve az egyéb fejlesztések és az eKR-hez kapcsolódó fejlesztésekkel történő összhangfelügyelete. A termék minőségbiztosítás célja annak biztosítása, hogy a szállítók által leszállított termékek (pl.hardverelemek, alkalmazások, dokumentumok, módszertanok) megfeleljenek a Magyar Posta igényeinek,követelményeinek és a vonatkozó szakmai és törvényi előírásoknak. A feladatok elvégzése tervezetten 5500szakértői munkaóra, azonban a megbízási szerződés eredménykötelem, amely elvégzendő feladatokata műszaki leírás 5. melléket / 1. számú melléklete tartalmazza részletesen. AZ Ajánlatkérő a szerződésteljesítésére vonatkozó munkaórát csak megbecsülte.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 370
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 sz.kiemelt projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 247 - 519788

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási elemekkel vegyes megbízási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 79.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: szabolcs.mezei@horvath-partners.com
Telefon: +36 303828819
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: eGOV Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zoltán utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@egov.hu
Telefon: +36 14111668
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14111688
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 51800000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72225000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79411000-8
További tárgyak:71248000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
1089 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.
1149 Budapest, Egressy út 35-51.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 számú "Hivatalos küldeménykövető" megnevezésűkiemelt projektje megvalósítása keretében "Szakmai minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása" adokumentációban lévő műszaki leírásban, valamint szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A független IT szakmai minőségbiztosító feladata a projektben megvalósuló Elektronikus Kézbesítési Rendszer(eKR) és a meglévő postai rendszerek továbbfejlesztése során keletkező termékek minőségellenőrzésifeladatainak ellátása, illetve az egyéb fejlesztések és az eKR-hez kapcsolódó fejlesztésekkel történő összhangfelügyelete. A termék minőségbiztosítás célja annak biztosítása, hogy a szállítók által leszállított termékek (pl.hardverelemek, alkalmazások, dokumentumok, módszertanok) megfeleljenek a Magyar Posta igényeinek,követelményeinek és a vonatkozó szakmai és törvényi előírásoknak. A feladatok elvégzése tervezetten 5500szakértői munkaóra, azonban a megbízási szerződés eredménykötelem, amely elvégzendő feladatokata műszaki leírás 5. melléket / 1. számú melléklete tartalmazza részletesen. AZ Ajánlatkérő a szerződésteljesítésére vonatkozó munkaórát csak megbecsülte.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/12/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 58204364
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 79.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: mezei,szabolcs@horvath-partners.com
Telefon: +36 303828819
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: eGOV Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zoltán utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@egov.hu
Telefon: +36 14111668
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14111668
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2. A Projekt véghatáridejének módosítása miatt szükséges a Szerződés III.1. pontját az alábbira módosítani a korábban módosított 2019.05.31. napjáról:
„A Szerződés időtartama a Szerződés hatályba lépésétől a minőségbiztosítási zárójelentés elkészítéséig tartó határozott időtartam, amelynek véghatárideje 2019. augusztus 31.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megbízó kezdeményezte az Irányító Hatóságnál a tárgyi szerződésmódosítás tárgyát képező Szerződés szoros összefüggésben lévő a Projekt keretében megkötött EKR szerződés véghatáridejének módosítását, amelynek teljesítési ütemezése képezi a Szerződés teljesítési ütemezésének alapját. A két szerződés közti összhang nélkül a szerződésszerű teljesítések biztosítása nem lehetséges. Az EKR szerződés teljesítésének véghatáridejét Megbízó a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során mindvégig a kiemelt Projekt pilot üzeme befejezésének időpontjával egyezően, kifejezetten ahhoz kapcsolódóan határozta meg. A Megbízó kezdeményezte az EKR szerződés módosítását is az Ellenőrző Szervezetnél, amely módosítás - többek között - tartalmazza a szerződés véghatáridejének 2019.08.31. napjára történő módosítását.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 58204364 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 58204364 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben