Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10251/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szűcs Imre Őstermelő
Teljesítés helye:8469 Kamond, hrsz. 0130/8
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AGROVÁZ ÉPÍTŐIPARI KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szűcs Imre Őstermelő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66560021
Postai cím: Dózsa Utca 21
Város: Kamond
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8469
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szűcs Imre
Telefon: +36 209962890
E-mail: gergo.szucs89@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Terménytároló építése Kamondon
Hivatkozási szám: EKR000748492018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Terménytároló építése Kamondon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45223500-1
45261300-7
45262210-6
45262410-8
45442110-1
45442120-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8469 Kamond, hrsz. 0130/8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezendő épület termény tároló rendeltetésű gazdasági épület. Az épület acélszerkezetű egyhajós, tömör gerincű, főtartós keretszerkezetű csarnok épület 60,24x23,64m befoglaló alaprajzi mérettel.
Főbb műszaki/mennyiségi paraméterek:
- Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén: 301,84 m3;
- Vasbeton sáv-, talp-, lemez-, gerendaalap készítése betonból: 124,74 m3;
- Betonacél helyszíni szerelése függőleges, vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból: 5,91 t;
- Épület-acélváz szerelése tömör és rácsos szelvényekből: 1460 m2;
- Felületképzés: 1460 m2;
- Ipari padlóburkolat készítés: 1383,88 m2;
- 1.65 kWp csúcsteljesítményű hálózatba tápláló napelemes rendszer kiépítése, magas tetőre telepítve.
Az elvégzendő kivitelezési feladatokat és a részletes mennyiségi adatokat a Műszaki Dokumentáció tartalmazza. A Műszaki Dokumentáció részei: árazatlan költségvetés, hatósági engedélyek, műszaki leírások, tervdokumentáció.
Amennyiben a Műszaki Dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 220
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20043 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Terménytároló építése Kamondon
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AGROVÁZ ÉPÍTŐIPARI KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55826521
Postai cím: Dienes Valéria Utca 6.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: agrovazbau@gmail.com
Telefon: +36 303643917
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99350931
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45223500-1
45261300-7
45262210-6
45262410-8
45442110-1
45442120-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8469 Kamond, hrsz. 0130/8
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezendő épület termény tároló rendeltetésű gazdasági épület. Az épület acélszerkezetű egyhajós, tömör gerincű, főtartós keretszerkezetű csarnok épület 60,24x23,64m befoglaló alaprajzi mérettel.
Főbb műszaki/mennyiségi paraméterek:
- Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén: 301,84 m3;
- Vasbeton sáv-, talp-, lemez-, gerendaalap készítése betonból: 124,74 m3;
- Betonacél helyszíni szerelése függőleges, vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból: 5,91 t;
- Épület-acélváz szerelése tömör és rácsos szelvényekből: 1460 m2;
- Felületképzés: 1460 m2;
- Ipari padlóburkolat készítés: 1383,88 m2;
- 1.65 kWp csúcsteljesítményű hálózatba tápláló napelemes rendszer kiépítése, magas tetőre telepítve.
Az elvégzendő kivitelezési feladatokat és a részletes mennyiségi adatokat a Műszaki Dokumentáció tartalmazza. A Műszaki Dokumentáció részei: árazatlan költségvetés, hatósági engedélyek, műszaki leírások, tervdokumentáció.
Amennyiben a Műszaki Dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99350931
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AGROVÁZ ÉPÍTŐIPARI KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55826521
Postai cím: Dienes Valéria Utca 6.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: agrovazbau@gmail.com
Telefon: +36 303643917
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Nyertes ajánlattevő árazott költségvetésében bizonyos tételek a műszaki egyenértékűség követelményeinek is eleget téve módosulnak, a költségvetés bontása a számlázás rendjéhez igazodik. 2. A teljesítés határideje meghosszabbításra kerül 2019. október 31. napjáig. 3. A számlázás rendje módosul, az utolsó számla megbontásra kerül. Az előleg a 6. részszámlából kerül elszámolásra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A határidő-módosítás indoka, hogy a beszerzésre kerülő napelem E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. általi engedélyezési és bekötési eljárása a Megrendelő által kellő gondosság mellett előre látható idejét meghaladja. A szolgáltató felé az igénybejelentés kellő időben megtörtént, azonban az ügyintézési határidők előre nem látható elhúzódása hátráltatja Kivitelezőt a készre jelentésben.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 99350931 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 99350931 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben