Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10289/2019
CPV Kód:42210000-1
Ajánlatkérő:Újlétai Torma Kft.
Teljesítés helye:4288 Újléta 92/2. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Rév and Partners Engineering s.r.o
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újlétai Torma Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91189095
Postai cím: Petőfi Utca 33.
Város: Újléta
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4288
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Attila ügyvezető
Telefon: +36 707750117
E-mail: ujletaitormakft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Tormafeldolgozó gépsor beszerzése”
Hivatkozási szám: EKR000222372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42210000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Tormafeldolgozó gépsor beszerzése”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 829772000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Tormafeldolgozó gépsor beszerzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4288 Újléta 92/2. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tormafeldolgozó gépsor beszerzése:
A gyártósori berendezések részletezése, műszaki paramétereinek ismertetése:
2.1. Konténer billentő - 1 db
Befoglaló méretek:
 Hosszúság: 2500 mm,
 Szélesség: 1900 mm.
 Magasság: 1350 mm.
Tömeg: 950 kg.
Névleges teljesítmény: 4500 kg/ütem.
Munkaspecifikus teljesítmény: 3000 kg/ütem.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.

2.2. Pálcás mosó - 1db
Befoglaló méretek:
 Hosszúság: 1200 mm,
 Szélesség: 1500 mm,
 Magasság: 1200 mm.
Tömeg: 840 kg.
Névleges teljesítmény: 12000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 9900 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.
2.3. Felhordó szalag - 2 db
Befoglaló méretek:
 Hosszúság: 2000 mm,
 Szélesség: 1000 mm,
 Magasság: 1450 mm.
Tömeg: 650 kg.
Névleges teljesítmény: 15000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 12000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 0,75 kW.

2.4. Kefés mosó - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 3040 mm,
 szélesség: 1510 mm,
 magasság: 1700 mm.
Tömeg: 1430 kg.
Névleges teljesítmény: 12 t/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 9 t/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.
2.5. Lemosó, víztelenítő vibrátor - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 2000 mm.
 szélesség: 1000 mm.
 magasság: 1200 mm.
Tömeg: 360 kg.
Névleges teljesítmény: 15 t/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 12 t/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.
2.6. Válogató szalag - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 4200 mm,
 szélesség: 800 mm,
 magasság: 1100 mm.
Tömeg: 450 kg.
Névleges teljesítmény: 12 t/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 10.5 t/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 0,75 kW.
2.7. Fémdetektor - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 1500 mm,
 szélesség: 800 mm,
 magasság: 1350 mm.
Tömeg: 560 kg.
Névleges teljesítmény: 15 t/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 12 t/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 1 kW.

2.8. Cutter - 2 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 810 mm,
 szélesség: 600 mm,
 magasság: 1400 mm.
Tömeg: 850 kg.
Névleges teljesítmény: 6,6 t/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 6 t/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 11 kW

2.9. Pneumatikus termékszivattyú - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 1100 mm,
 szélesség: 450 mm,
 magasság: 800 mm.
Tömeg: 210 kg.
Elektromos teljesítmény igény: 1,5 kW.

2.10. Lineáris dugattyús töltő - 3 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 1540 mm,
 szélesség: 3000 mm,
 magasság: 2500 mm,
Tömeg: 540 kg.
Névleges teljesítmény: 13800 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 12000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 6,5 kW.

2.11. Mágneses lapkaadagoló - 2 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 840 mm,
 szélesség: 840 mm,
 magasság: 2500 mm.
Tömeg: 180 kg.
Névleges teljesítmény: 19500 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 1800 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 0,75 kW.

2.12. Automata lapkazáró - 2 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 2820 mm,
 szélesség: 1540 mm,
 magasság: 2030 mm.
Tömeg: 1640 kg.
Névleges teljesítmény: 19500 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 1800 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.
2.13. Jelölő - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 500 mm,
 szélesség: 300 mm,
 magasság: 600 mm.
Tömeg: 130 kg.
Elektromos teljesítmény igény: 2 kW.
2.14. 80 fm üvegszállító szalag - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 80000 mm,
 szélesség: 150-450 mm,
 magasság: 950 mm.
Tömeg: 75 kg/fm.
Névleges teljesítmény: 42000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 db/óra.
Elektromos igény: 0,55 kW/10 fm.
2.15. Merülő pasztőr, 14 fm - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 14190 mm,
 szélesség: 3000 mm,
 magasság: 2140 mm.
Tömeg: 4000 kg.
Névleges teljesítmény: 42000 üveg/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 üveg/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 18 kW.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalt időtartama (0-48 hónap) 10
2 Kiszállási idő a hibabejelentéstől számítva 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati Ár (nettó HUF+áfa) Súlyszám - 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1820372993 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:
„Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” 1820372993 azonosító számú projekt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03776 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Tormafeldolgozó gépsor beszerzése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Rév and Partners Engineering s.r.o
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44046554
Postai cím: Karlstejnská 32
Város: Chynice
NUTS-kód: CZ0
Postai irányítószám: 25217
Ország: Csehország
E-mail: revpartners@seznam.cz
Telefon: +42 0257218200
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): CZ24287041
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 829772000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: gépsor beszerzése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DSC2000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12244005
Postai cím: Tünde Utca 18
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22741970215

Hivatalos név: Rév and Partners Engineering s.r.o
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44046554
Postai cím: Karlstejnská 32
Város: Chynice
NUTS-kód: CZ0
Postai irányítószám: 25217
Ország: Csehország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): CZ24287041

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges