Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10291/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:: Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő autópálya és autóút szakaszok forgalomterelési helyszínein, az alábbi útszakaszokon. 2. rész - Nyugat-magyarország: M1, M7, M70, M19, M15, M85, M86 jelű utak
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magyar Plastiroute Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sárga ragasztott burkolatjel kihelyezése és eltávolítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„ Sárga ragasztott burkolatjel kihelyezése és eltávolítása”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés helye: : Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő autópálya és
autóút szakaszok forgalomterelési helyszínein, az alábbi útszakaszokon. 2. rész -
Nyugat-magyarország: M1, M7, M70, M19, M15, M85, M86 jelű utak
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata: Ideiglenes, ragasztható sárga jelek
leragasztása, illetve a forgalomterelés megszűnésekor eltávolítási munkáinak elvégzése, 3 éves
időtartamra, részenként 40 MFt keretösszeg erejéig. az ajánlatkérő kezelésében lévő autópálya és
autóút szakaszok forgalomterelési helyszínein, ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján.
A burkolati jel(ek) bontása során keletkezett hulladék kezelése a Vállalkozó feladata.
A munkavégzéshez esetlegesen szükséges forgalomtereléseket Megrendelő térítésmentesen
biztosítja. A munka elvégzéshez szükséges forgalomkorlátozást az illetékes Mérnökség létesítheti.
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges teljes körű, az előírt minőségi
követelményeknek megfelelő ajánlatot és az ennek megfelelő ajánlati árat - egységárat - kell adnia.
Az ajánlatban megadott egységárnak tartalmaznia kell a nyertes Ajánlattevő teljesítéssel
6
kapcsolatos valamennyi költségét.
Ajánlattevőnek a szerződés végéig biztosítania kell az ajánlatában szereplő egységárakon történő
szolgáltatás teljesítését. Ajánlatkérő a teljesítési határidő végéig folyamatosan rendeli meg az
ajánlattevő által elvégzendő szolgáltatásokat az egyedi egységárakon a keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő munkamegrendeléseit munkamennyiség meghatározásával írásban adja le, egyedi
határidő megadásával.
Ajánlatkérő a teljesítési határidő végéig folyamatosan rendeli meg az ajánlattevő által elvégzendő
feladatot az egyedi egységáron a keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő munkamegrendeléseit
munkamennyiség meghatározásával írásban adja le, egyedi határidő megadásával, a Közbeszerzési
Dokumentumokban található Műszaki Leírásban részletezettek szerint.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9900 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Plastiroute Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gát u. 4-10
Város: Szigetszentmiklós-Lakihegy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40 000 000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233221-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés helye: Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő autópálya és
autóút szakaszok forgalomterelési helyszínein, az alábbi útszakaszokon. 2. rész -
Nyugat-magyarország: M1, M7, M70, M19, M15, M85, M86 jelű utak
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata: Ideiglenes, ragasztható sárga jelek
leragasztása, illetve a forgalomterelés megszűnésekor eltávolítási munkáinak elvégzése, 3 éves
időtartamra, részenként 45 999 000 Ft keretösszeg erejéig. az ajánlatkérő kezelésében lévő autópálya és
autóút szakaszok forgalomterelési helyszínein, ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján.
A burkolati jel(ek) bontása során keletkezett hulladék kezelése a Vállalkozó feladata.
A munkavégzéshez esetlegesen szükséges forgalomtereléseket Megrendelő térítésmentesen
biztosítja. A munka elvégzéshez szükséges forgalomkorlátozást az illetékes Mérnökség létesítheti.
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges teljes körű, az előírt minőségi
követelményeknek megfelelő ajánlatot és az ennek megfelelő ajánlati árat - egységárat - kell adnia.
Az ajánlatban megadott egységárnak tartalmaznia kell a nyertes Ajánlattevő teljesítéssel
6
kapcsolatos valamennyi költségét.
Ajánlattevőnek a szerződés végéig biztosítania kell az ajánlatában szereplő egységárakon történő
szolgáltatás teljesítését. Ajánlatkérő a teljesítési határidő végéig folyamatosan rendeli meg az
ajánlattevő által elvégzendő szolgáltatásokat az egyedi egységárakon a keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő munkamegrendeléseit munkamennyiség meghatározásával írásban adja le, egyedi
határidő megadásával.
Ajánlatkérő a teljesítési határidő végéig folyamatosan rendeli meg az ajánlattevő által elvégzendő
feladatot az egyedi egységáron a keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő munkamegrendeléseit
munkamennyiség meghatározásával írásban adja le, egyedi határidő megadásával, a Közbeszerzési
Dokumentumokban található Műszaki Leírásban részletezettek szerint.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 45 999 000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Plastiroute Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gát u. 4-10
Város: Szigetszentmiklós-Lakihegy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.1. Az Eredeti Szerződés 2.2. pontja:
„Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 2. pont alapján megrendelt Munka összesített ellenértéke nem haladhatja meg a 40.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeget.”
1.2. Az eredeti Szerződés 2.2. pontja módosul az alábbiak szerint:
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 2. pont alapján megrendelt Munka összesített ellenértéke nem haladhatja meg a 45.999.000,- Ft + ÁFA keretösszeget.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az Eredeti Szerződés módosítására a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésekben foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor az alábbiak szerint:
A módosítás ellenértéke (nettó 5.999.000,- Ft) nem éri el
- az uniós értékhatárt (nettó 1.723.541.680,- Ft),
- továbbá az építési beruházás Eredeti Szerződés értékének 15%-át (nettó 6.000.000,- Ft)
- valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Jelen 1. számú szerződés módosításra az Eredeti Szerződés hatálya alatt kerül sor, tekintettel arra, hogy az Eredeti Szerződés a mindkét fél általi aláírással
(2017. június 26.) lépett hatályba, és hatálya a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a hatályba lépéstől számított 36 hónapig tart.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 40 000 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 45 999 000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben