Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10297/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BOLD AGRO Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:4272 Sáránd, külterület, Hrsz.: 075/52
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Weropig Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BOLD AGRO Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56708093
Postai cím: Köztársaság Út 114
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markovics Anikó
Telefon: +36 303997447
E-mail: markovics.aniko@boldagro.hu
Fax: +36 54410004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Sáránd külterület sertéstelep építése” 2. ütem
Hivatkozási szám: EKR001045132018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Sáránd külterület sertéstelep építése” 2. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45260000-7
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45350000-5
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4272 Sáránd, külterület, Hrsz.: 075/52
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Sáránd külterület 075/52 hrsz.-ú ingatlanon sertéstelep építése” című projekt (azonosító szám: VP2-4.1.1.5-16) 2. ütem A Sáránd, külterület 075/52 hrsz-ú ingatlan mely telekmegosztással került kialakításra. Az ingatlan közterületi kapcsolattal rendelkezik a 076/2 hrsz-ú mezőgazdasági út felé. Az I. sz. sertéstelep épületei-építményei:
-tenyészistálló épület (csoportos koca szállás: férőhely 576, egyedi szállás: 340 férőhely, fiaztató: 264 férőhely, összesen: 1180 férőhely, melynek a nedves etetőrendszerét ki kell építeni)
-malacnevelő épület (6144 malacférőhely, melynek a nedves etetőrendszerét ki kell építeni)
-állattartó épületeket összekötő állatfelhajtó folyosó
Az I. sz. sertéstelep épületei-építményei, melyek jelen közbeszerzési felhívás tárgyát képzik: Tenyészistálló építése: Állattartó rész 5031,03 m2 (mely tartalmaz fa tetőszerkezet készítési munkát, tetőpanel szerelési munkát szendvicspanel elemekkel és az épület víz, fűtés szerelési munkát.)
Tenyészistálló Szociális épület építése:
Szociális blokk 75,44 m2
Közbeszerzés tárgyát képzik az alábbi munkanemek alatt Tenyészistálló építészet és tenyészistálló szociális épület költségvetésben lévő tételek megvalósítása, valamint a technológiatelepítés.
19. Költségtérítések
33. Falazás és egyéb kőműves munka
34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
35. Ácsmunka
36. Vakolás és rabicolás
39. Szárazépítés
42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
43. Bádogozás
44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
47. Felületképzés
48. Szigetelés
Technológiatelepítés (költségvetés, technológiai leírás és technológiai rajz alapján)
Állatfelhajtó folyosó: A tenyészistállót és a malacnevelőt összekötő zárt állathajtó folyosó Beépített alapterület: 138,91 m2
Tenyészistálló áthajtó folyosó építése Közbeszerzés tárgyát képzik a tenyészistálló folyósó és malacnevelő folyosó költségvetési táblák alábbi munkanemeinek megvalósítása:
32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
36. Vakolás és rabicolás
42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
43. Bádogozás
44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
47. Felületképzés
48. Szigetelés
Malacnevelő épület:
Malacnevelő építése: Állattartó rész 2745,86 m2 (mely tartalmaz fa tetőszerkezet készítési munkát, tetőpanel szerelési munkát szendvicspanel elemekkel és az épület víz, fűtés szerelési munkát.)
Malacnevelő szociális részének építése: Szociális blokk 55,10 m2
Beépített alapterület: 2903,36 m2
Közbeszerzés tárgyát képzik az alábbi munkanemek alatt Malacnevelő építészet és malacnevelő szociális költségvetésben lévő alábbi munkanem tételek megvalósítása, valamint a technológiatelepítés.
19. Költségtérítések
32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
33. Falazás és egyéb kőműves munka
34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
35. Ácsmunka
36. Vakolás és rabicolás
39. Szárazépítés
42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
43. Bádogozás
44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
47. Felületképzés
48. Szigetelés
Technológiatelepítés (költségvetés, technológiai leírás és technológiai rajz alapján)
Kazántelepítés Közbeszerzés tárgyát képzik a szalmabálás biomassza kazántelepítés, a költségvetésben lévő alábbi munkanemek alatti tételek megvalósítása.
15. Zsaluzás és állványozás
19. Költségtérítések
21. Irtás, földés sziklamunka
23. Síkalapozás
31. Helyszíni beton és vasbeton munka
Altherm egyedi gyártású 800 kW szalmatüzelésű kazán beszerzés.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1801768591, VP2-4.1.1.5-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02948 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Sáránd külterület sertéstelep építése” 2. ütem
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Weropig Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93188470
Postai cím: Korona Utca 51
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
E-mail: weropig@gmail.com
Telefon: +36 306508290
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 950583083
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45260000-7
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45350000-5
45400000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4272 Sáránd, külterület, Hrsz.: 075/52
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Sáránd külterület 075/52 hrsz.-ú ingatlanon sertéstelep építése” című projekt (azonosító szám: VP2-4.1.1.5-16) 2. ütem A Sáránd, külterület 075/52 hrsz-ú ingatlan mely telekmegosztással került kialakításra. Az ingatlan közterületi kapcsolattal rendelkezik a 076/2 hrsz-ú mezőgazdasági út felé. Az I. sz. sertéstelep épületei-építményei:
-tenyészistálló épület (csoportos koca szállás: férőhely 576, egyedi szállás: 340 férőhely, fiaztató: 264 férőhely, összesen: 1180 férőhely, melynek a nedves etetőrendszerét ki kell építeni)
-malacnevelő épület (6144 malacférőhely, melynek a nedves etetőrendszerét ki kell építeni)
-állattartó épületeket összekötő állatfelhajtó folyosó
Az I. sz. sertéstelep épületei-építményei, melyek jelen közbeszerzési felhívás tárgyát képzik: Tenyészistálló építése: Állattartó rész 5031,03 m2 (mely tartalmaz fa tetőszerkezet készítési munkát, tetőpanel szerelési munkát szendvicspanel elemekkel és az épület víz, fűtés szerelési munkát.)
Tenyészistálló Szociális épület építése:
Szociális blokk 75,44 m2
Közbeszerzés tárgyát képzik az alábbi munkanemek alatt Tenyészistálló építészet és tenyészistálló szociális épület költségvetésben lévő tételek megvalósítása, valamint a technológiatelepítés.
19. Költségtérítések
33. Falazás és egyéb kőműves munka
34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
35. Ácsmunka
36. Vakolás és rabicolás
39. Szárazépítés
42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
43. Bádogozás
44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
47. Felületképzés
48. Szigetelés
Technológiatelepítés (költségvetés, technológiai leírás és technológiai rajz alapján)
Állatfelhajtó folyosó: A tenyészistállót és a malacnevelőt összekötő zárt állathajtó folyosó Beépített alapterület: 138,91 m2
Tenyészistálló áthajtó folyosó építése Közbeszerzés tárgyát képzik a tenyészistálló folyósó és malacnevelő folyosó költségvetési táblák alábbi munkanemeinek megvalósítása:
32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
36. Vakolás és rabicolás
42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
43. Bádogozás
44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
47. Felületképzés
48. Szigetelés
Malacnevelő épület:
Malacnevelő építése: Állattartó rész 2745,86 m2 (mely tartalmaz fa tetőszerkezet készítési munkát, tetőpanel szerelési munkát szendvicspanel elemekkel és az épület víz, fűtés szerelési munkát.)
Malacnevelő szociális részének építése: Szociális blokk 55,10 m2
Beépített alapterület: 2903,36 m2
Közbeszerzés tárgyát képzik az alábbi munkanemek alatt Malacnevelő építészet és malacnevelő szociális költségvetésben lévő alábbi munkanem tételek megvalósítása, valamint a technológiatelepítés.
19. Költségtérítések
32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
33. Falazás és egyéb kőműves munka
34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
35. Ácsmunka
36. Vakolás és rabicolás
39. Szárazépítés
42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
43. Bádogozás
44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
47. Felületképzés
48. Szigetelés
Technológiatelepítés (költségvetés, technológiai leírás és technológiai rajz alapján)
Kazántelepítés Közbeszerzés tárgyát képzik a szalmabálás biomassza kazántelepítés, a költségvetésben lévő alábbi munkanemek alatti tételek megvalósítása.
15. Zsaluzás és állványozás
19. Költségtérítések
21. Irtás, földés sziklamunka
23. Síkalapozás
31. Helyszíni beton és vasbeton munka
Altherm egyedi gyártású 800 kW szalmatüzelésű kazán beszerzés.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 178
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 950360883
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Weropig Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93188470
Postai cím: Korona Utca 51
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
E-mail: weropig@gmail.com
Telefon: +36 306508290
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I. Az alapszerződés
„I.1.” pontja
az alábbiak szerint kerül módosításra:
I.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Sáránd külterület 075/52 hrsz.-ú ingatlanon sertéstelep építése” című projekt (azonosító szám: VP2-4.1.1.5-16) 2. ütem kivitelezését, a meghatározott feladatok ellátását az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján. A műszaki tartalom az I. számú szerződésmódosítás mellékletében részletezettek szerint módosul.

„II.1.” pontja
II.1. Szerződő felek a munkálatok értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:
Nettó vállalási ár: 950 583 083,- Ft
azaz: Kilencszázötvenmillió-ötszáznyolcvanháromezer-nyolcvanhárom 00/100 forint.
az alábbiak szerint kerül módosításra:
II.1. Szerződő felek a munkálatok értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:
Nettó vállalási ár: 950 360 883,- Ft
azaz: Kilencszázötvenmillió-háromszázhatvanezer-nyolcszáznyolcvanhárom 00/100 forint.
„IV.2” pontja
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: A munkaterület átadásától számított 100 naptári nap.
Részteljesítési idő: A Tenyészistálló épülethez kapcsolódó műszaki tartalmat a munkaterület átadástól számított 60 naptári napon belül el kell készíteni és az épületet át kell adni.
Megrendelő előzetes értesítés mellet előteljesítést elfogad.
az alábbiak szerint kerül módosításra:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: A munkaterület átadásától számított 178 naptári nap. (azaz 2019.08.01.)
Részteljesítési idő: A Tenyészistálló épülethez kapcsolódó műszaki tartalmat a munkaterület átadástól számított 60 naptári napon belül el kell készíteni és az épületet át kell adni.
Megrendelő előzetes értesítés mellet előteljesítést elfogad.
II. A szerződésmódosítás indoklása:
A szerződés I.1. pontjában történt mód. indoka:
Megr. és Váll. a 322/2015. (X.30.) Korm.ren. 28. § -ában foglaltaknak megfelelően az árazott költségvetésben szereplő tét. kapcs. egyeztetéseket folytattak, és azokat a szerződésmód. mellékletét képező dok. megfelelően véglegesítették. A betervezett egy 800 kW teljesítményű szalmabálás kazán helyett kívánunk beszerezni egy 600 kW és egy 300 kW teljesítményű kazánt, tartástechnológia és erőforrás felhasználás optimalizálása érdekében. A sertéstelepen a malacok alá folyamatosan kell fűteni, mivel nekik a +31 °C az optimális, viszont a kocáknak csak 16-18°C. Ezért a sertéstelep teljes területén a fűtés nem állandó. Ezért választottuk inkább a két kazános megoldást, mivel nyáron csak a kis malacok helyét kell fűteni elég egy kisebb telj. kazán is. Ősszel mikor már hidegebb van a fűtést a nagyobb (600 kW) kazánnal oldjuk meg. Télen pedig mikor már nagyon hideg van és a telep teljes egészét kell fűteni, akkor mindkét kazán üzemelésével az eredetinél is nagyobb teljesítménnyel tudjuk fűteni. (300 kW+600 kW˃ 800 kW). Cégünk új koncepciója szerint fontos, hogy a sertéstelep üzemeltetése közben törekedjünk a környezettudatosságra. Ezzel a módszerrel kevesebb energiát kell használnunk, mintha egy darab nagyobb teljesítményű kazán üzemelne állandóan.
A szerződés II.1. pontjában történt mód. indoka:
A műszaki tartalom mód.-a miatt nettó 293 297 Ft-al csökken a szerződéses ár.
További nettó 71 097 Ft-al nő a szerződéses ár arra való tekintettel, hogy a közbeszerzési eljárás során kiadott árazatlan költségvetés képlethibát tartalmazott, melyet sem Váll., sem a közbeszerzést lebonyolító nem vett észre a számítási hiba ellenőrzés során. Ez a hiba jelen szerződés során kerül javításra.
Összességében a nettó vállalási ár 222 200.- Ft csökken.
A szerződés IV.2. pontjában történt mód. indoka:
A szerződés tárgyát képző munkálatok a „Sáránd kült. 075/52 hrsz.-ú ingatlanon sertéstelep építése” beruházás 2. ütemének munkáit tartalmazza, mely munkálatokat 1 ütem előzi meg. Tekintettel arra, hogy a 1. ü. munkálatainak megvalósítása késik, a 2. üt.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződésmódosítás megfelel a jogszabályi [vö. 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja] követelményeknek, figyelemmel az alábbiakra:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
Nem volt előre látható, hogy az I. ütem munkálatainak megvalósítása késni fog.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
A szerződés általános jellege nem változik.
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A szerződés ellenértéke 0,023 %-al, nettó 222 200.- forinttal csökken.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 950583083 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 950360883 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben