Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10324/2019
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:Nyergesújfalu, Újpesti öböl, Baja
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vízügyi igazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Buzsáki Judit
Telefon: +36 12254402
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Fax: +36 12012482
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ovf.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://ovf.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügyi igazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hajók építése közbeni műszaki ellenőri feladatok
Hivatkozási szám: EKR000089742019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Műszaki ellenőri feladatok ellátása 3 db kitűző nagyhajó beszerzése (tervezés, legyártás, szállítás) során, és rendelkezésre állás a hajókra vonatkozó jótállási időszak első egy évében. Műszaki ellenőri feladatokhoz kapcsolódik a hajó tervjóváhagyása, valamint a hajóépítés menetének felügyelete. (Részletes feladatleírás a műszaki leírásban található .)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hajók építése közbeni műszaki ellenőri feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71248000-8
További tárgyak:71315210-4
71318000-0
71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212,HU331 A teljesítés helye: Nyergesújfalu, Újpesti öböl, Baja
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki ellenőri feladatok ellátása 3 db kitűző nagyhajó beszerzése (tervezés, engedélyeztetés, legyártás, forgalomba-helyezés, szállítás) során, és rendelkezésre állás a hajókra vonatkozó jótállási időszak első egy évében. Műszaki ellenőri feladatokhoz kapcsolódik a hajó tervjóváhagyása, valamint a hajóépítés menetének felügyelete. (Részletes feladatleírás a műszaki leírásban található.)
A két hajócsavarral hajtott munkahajó a kialakításánál fogva hajóútkitűzési és mederfelmérési munkálatok elvégzésére alkalmas. A jelzőbóják és felszerelések szállítására, ki- és berakodására speciálisan erre a célra kialakított nagyméretű nyitott munkatér szolgál, az ott elhelyezett hidraulikus működtetésű daruval.
A hegesztett acél hajótest, alagutas farkiépítéssel és erősen felhúzott hajóorral rendelkezik, a part mellé állás, illetve rézsűs partra állás a hajóval lehetséges. Az orrész kialakítása tolásra is alkalmas, orrtéri jégbordák és általános jégerősítés beépítése alkalmassá teszi a hajót tört jégben való hajózásra is. A hajócsavarok Kort-gyűrűsek, meghajtásukat Diesel-motorok biztosítják, hidraulikus mozgatású kormánylapáttal vagy más aktív kormányzás kialakítása biztosítja a hajó megfelelő manőverképességét. A hajó rendeltetésénél fogva fel lesz szerelve mélységmérővel, belvízi hajózási célú radarberendezéssel, GPS-el, információs szintű ECDIS térkép megjelenítővel és ezek segédberendezéseivel, valamint AIS transzponderrel.
A 3 db hajó fontosabb műszaki paraméterei:
Hajótest hossza (m): 24,1;
Hajótest szélessége (m): 6;
Becsült vízkiszorítása (m3):70;
Belső folyosós kialakítás: Igen;
Alumínium felépítmény ház: Igen;
Hajómotorok típusa, teljesítménye (kW): DOOSAN L086TIH 2x209kW;
Hidraulikus daru típusa, teherbírása (kg): FASSI F50AF.0.23;
Folyami hajóradar típusa: JRC;
Elektronikus térképmegjelentő és információs rendszer típusa, funkciói: Alphatron/JRC;
A részajánlat tételének kizárásának indoka:
Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya olyan egységes, komplex feladatot takar, mely részekre nem bontható, tekintettel arra, hogy ezzel a szerződés eredeti célját nem érhetné el. A részekre bontás negatívan hatna a szerződés teljesítésének körülményeire (egységes műszaki ellenőrzés biztosítása), azaz gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen, tekintettel arra, hogy a 3 db hajó építése (tervezés, engedélyeztetés) 1 vállalkozó által, 1 helyszínen, párhuzamosan történik azonos típusterv elkészítése mellett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1) alk köv-re bemutatott szakember alk-i minköv felüli, hajózási műszaki szakterületre vonatkozó szakértői tev ellátása során szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF 2014-HU-TMC-0605-W
II.2.9) További információ:
A teljesítési határidő a hajók megépítésére rendelkezésre álló határidő figyelembe vételével került meghatározásra, mely a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján az adásvételi szerződés teljesítési határidejének módosítása esetén meghosszabbodik. Részletesen lásd a szerződéstervezetben.
A kezdési időpont a közbeszerzési eljárás elhúzódására tekintettel változhat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02480 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: - Rész száma: Elnevezés: Hajók építése közbeni műszaki ellenőri feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárást eredménytelen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel az alábbiakra:
A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Pótfedezet bevonására nincs lehetőség.
Az ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyvben ismertette a rendelkezésre álló fedezet mértékét, tehát a Kbt. 75. § (4) bekezdés szerinti EKR-ben rögzített adattal igazolni tudja, hogy a rendelkezésre álló fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hajó Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19717427
Postai cím: Hajógyári Sziget 606.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23692831241

Hivatalos név: Hajtó Dénes
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38067415
Postai cím: Áfonya Utca 96
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 8380701275

Hivatalos név: KÖMI Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45923021
Postai cím: Galagonya Utca 5 IV.emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208573241

Hivatalos név: Germanischer Lloyd Hungary Műszaki Vizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81395961
Postai cím: Stefánia Út 101-103
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10939756109

Hivatalos név: PanRiver Szakértői Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43167625
Postai cím: Béke Utca 1
Város: Tiszainoka
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5464
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24289920216

Hivatalos név: Lantos Gyula
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75710501
Postai cím: Tabán Utca 34/a
Város: Kóka
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2243
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 8378731553

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges