Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10333/2019
CPV Kód:34121400-5
Ajánlatkérő:Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:7400 Kaposvár, Cseri út 16.; 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:közszolgálatató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-s
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10425141
Postai cím: Áchim András Utca 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király István
Telefon: +36 82411850
E-mail: titkarsag@kkzrt.hu
Fax: +36 82411850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposbusz.hu
 
Hivatalos név: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52854033
Postai cím: Áchim András Utca 2.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Ágnes
Telefon: +36 82527710
E-mail: fazekas.agnes@kkh.hu
Fax: +36 82527718
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposholding.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposholding.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000706562019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000706562019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: közszolgálatató
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-s

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2 db e-busz adásvétele
Hivatkozási szám: EKR000706562019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34121400-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés IKOP-3.2.0-15-2016-0002 azonosító számú projekt keretében, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, midi autóbusz beszerzése, üzembe helyezése, valamint az autóbuszhoz szükséges töltőoszlop szállítása és üzembe helyezése, és kapcsolódó képzés tekintetében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 2 db e-busz adásvétele
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31158000-8
További tárgyak:34121000-1
34121100-2
34121400-5
79632000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Cseri út 16.; 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés IKOP-3.2.0-15-2016-0002 azonosító számú projekt keretében, 2 db alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, midi autóbusz beszerzése és üzembe helyezése, autóbuszonként 1 db éjszakai töltőoszlop beszerzése, üzembe helyezése, valamint 1 db gyors töltőoszlop beszerzése és üzembe helyezése, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások (így különösen, de nem kizárólag átadás, telepítés, oktatás) ellátása.
Ajánlattevő feladata a leszállításra került autóbuszba a dinamikus utas-tájékoztató rendszer és jegyérvényesítő rendszer beszerzése, beépítése és a meglévő rendszerekhez való integrálása.
Az új, városi körülmények között üzemeltetendő, egyszintes, alacsonypadlós midi, városi (M3/I.osztályú) menetrend szerinti személyszállításra alkalmas, elektromos üzemű, 2 tengelyes autóbusz ajánlatkérő telephelyére szállítása dokumentációkkal együtt. A jármű forgalomba helyezése az Ajánlatkérő nevére, az előírt engedélyek beszerzése, a kezelőszemélyzet betanítása és a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása, a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A jármű feleljen meg a forgalomba helyezésük pillanatában érvényes, rájuk vonatkozó összes magyar jogszabálynak, UN ECE (ECE-UNO) szabványoknak, a vonatkozó EEC előírásoknak, kiemelten az alább felsoroltaknak, valamint egyéb, a műszaki leírásban megemlített különleges előírásoknak.
Az autóbusz kivitele feleljen meg a szállítás időpontjában Magyarországon érvényes gépjármű előírásoknak (különös tekintettel a mindenkor hatályos 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM és 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak és a 661/2009/EK 107 irányelvnek). Rendelkezzen olyan Európai Unióban kiadott érvényes típusengedéllyel illetve típusbizonyítvánnyal, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság, vagy annak jogelődje, illetve jogutódja elfogadott. A típusbizonyítvány másolatát legkésőbb a jármű átadását megelőzően 30 nappal Ajánlatkérőnek át kell adni.
A jármű korszerű, egyszintes, alacsonypadlós, az utasajtónál lépcső nélküli kialakítású, kéttengelyes midi, tipikusan városi körülmények között (úthálózat, utasterhelés, forgalmi átlagsebesség, domborzati viszonyok, az ajtó a menetirány szerinti jobb oldalon helyezkedjen el stb.) használható, kerekesszékkel közlekedő utasok fel- és leszállására is alkalmas, városi közforgalmú személyszállító autóbusz konstrukciójú legyen. Továbbá az autóbusz utastéri és vezetőtéri légkondicionáló berendezéssel szerelt legyen.
Alapfeltétel, hogy a járművet korábban sehol nem helyezték forgalomba és az alvázszámból azonosítható legyen annak gyártási éve.
Alapvető geometriai jellemzők:
• Hosszúság: 5800 mm –8800 mm
• Szélesség: legfeljebb 2550 mm
• Magasság: legfeljebb 3500 mm
• Fix utasülések száma: legalább 8 db
• Utaskapacitás (4 fő/m2): legalább 14 fő
• Teljesítményigénye legalább: 7 kW/t az össztömegre vonatkoztatva
• Minimális hatótávolság: 120 km
• Alacsony belépő-magasságú, alacsonypadlós
• Járóközi belmagasság: az ENSZ-EGB 107. előírásnak megfelelően
• Ajtónyílás szélesség: a jogszabályi előírásoknak megfelelően,
• Legalább 1 darab mozgáskorlátozottak számára kialakított hellyel rendelkezzen.
FOLYTATÁS A VI.4.3.) PONTBAN.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Maximális hatótávolság (km; minimum 120 km, maximum 250 km) 15
2 Fix utas ülések száma (db, minimum 9 db, maximum 26 db) 15
3 Teljesítési határidő (hónap; minimum 6 hónap, maximum 10 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2016-0002
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. A megkötésre kerülő szerződés 97,500000 % Európai Uniós támogatásból és 2,500000 % önerőből valósul meg, szállítói finanszírozás útján. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni
Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdés, valamint 15. § (2) bekezdése értelmében a kapacitást nyújtó szervezeteknek is be kell nyújtaniuk külön EEKD-t a kizáró okok fenn nem állásának igazolására.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. – P/3. A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja-alapján rögzített előírás szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (7) - (11) bekezdéseinek vonatkozó rendelkezései.
Az előírt alkalmassági követelmények való megfelelés tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzforgalmi számláján vagy a felhívás feladását megelőzően megszüntetett bankszámláján a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az adózott eredménye a felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben egynél több üzleti évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a P/2. pont vonatkozásában alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (autóbusz adásvétele és/vagy szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el a nettó 118 millió Ft-ot [321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdés].
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a teljes nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 140 Millió forintot, a közbeszerzés tárgyából (autóbusz adásvétele és/vagy szállítása) származó nettó árbevétele pedig nem érte el a 118 millió Ft-ot.
A fenti alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(8) bek. foglalt előírások szerint.
A P.1. és P.2. pont esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek.
A P.3. pont esetében a mérlegforduló napja minősül a lezárás időpontjának, illetve az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy az árbevételi értékek összeadódnak
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) -(8) és (11), valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 19. § (7) bek.-re.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.
Az ismertetőben meg kell adni legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szerződés tárgyát,
- a szerződés mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
- a szerződés ellenértékét
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal), továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése a) pontja és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (7), (9) - (11) bekezdéseinek vonatkozó rendelkezései.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) összességében legalább nettó 118 millió Ft értékben autóbusz adásvétele és/vagy szállítása vonatkozó referenciával.
A fenti alkalmasság több referenciával is bemutatható.
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65.§ (7) bek. foglalt előírások szerint. Felhívjuk továbbá ajánlattevők figyelmét a 321/2015 (X. 30.) Korm.rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) -(8) és (11) bek.-re.
FOLYTATÁS A VI.3) PONTBÓL:
11. A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
12. A KAPOS HOLDING Zrt. a többségi, vagy kizárólagos tulajdonában álló Kaposvári Közlekedési Zrt. részére nyújtott menedzsment szolgáltatásra, a felette gyakorolt Kbt. szerinti meghatározó befolyásra tekintettel került ajánlatkérőként megjelölésére tárgyi eljárás során. Az eljárás során a beszerzendő eszközök kizárólagos tulajdonosa – így a vevő – a Kaposvári Közlekedési Zrt. lesz, a felmerülő jogok és kötelezettségek 100 %-ban őt illetik, illetve terhelik.
13. A pótalkatrész szállítását és karbantartását a leszállított utolsó jármű forgalomban helyezését követő 10 év időtartamig kell Ajánlattevőnek biztosítani.
14. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér (alapja: a késedelemmel érintett árucikk nettó ellenértéke, mértéke: 1,0 % / naptári nap, maximális összege: nettó ajánlati ár 20 %-a)
- Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 20 %)
- Előleg-visszafizetési biztosíték (A biztosíték mértéke egyenlő a szerződés - ÁFA nélkül számított - elszámolható összegének 10 % -a és az igényelt szállítói előleg (30%) különbözetének mértékével.)
- Teljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)
- Jóteljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)
FOLYTATÁS A VI.4.3) PONTBAN
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban az ajánlati kötöttség minimális időtartamaként meghatározott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
2. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.
3. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat csatolását (nemleges tartalommal is).
4. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).
5. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
6. Ajánlati biztosíték:
Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, mértéke: 4.000.000,- HUF. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban. Befizethető bármely OTP bankfiókban vagy átutalással AK 11743002-20195218 számú fizetési számlájára, és a befizetésről szóló banki igazolás másolatát ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni.
7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8. Ajánlatkérő álláspontja szerint az M.1 pontban foglalt referencia tekintetében a referencia tárgyának oszthatatlansága okán nem határozható meg olyan mennyiségi előírás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdése szerinti százalékos viszonyítás az előírás mértékére alkalmazható lenne.
9. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.) módszerét alkalmazza módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő 2-4. részszempont esetében az alkalmazott számítási módszert az alábbiakban határozza meg (azzal, hogy a legkedvezőbb, illetve legkedvezőtlenebb értékeket Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban rögzíti). Alkalmazandó képlet: Pvizsgált = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (Pmax − Pmin) + Pmin. Ahol: Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; Pmax: a pontskála felső határa; Pmin: a pontskála alsó határa; Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja; Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja; Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Pontszám: 0-10
10. Finanszírozás szabályai:
- A beszerzés 97,500000 % Európai Uniós támogatásból és 2,500000 % önerőből valósul meg. A kifizetések szállítói finanszírozás keretében az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekt alapján kerülnek kifizetésre.
- A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.
- A szerződés szerinti kifizetések a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) - (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történnek;
- Számlázás: 1 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: Eladó az 1. résszámla kiállítására a szerződés 2. sz. mellékletében foglalt Jármű szerződésszerű átadását követően kibocsátott teljesítésigazolás ellenében jogosult kiállítani. Az 1. részszámla ellenértéke egyenlő a Vételár 75 %-ával. Eladó a végszámlát valamennyi kötelezettségének teljesítését követően kibocsátott teljesítésigazolás ellenében jogosult kiállítani. A végszámla ellenértéke egyenlő a Vételár 25 %-ával.
FOLYTATÁS A III.1.3) PONTBAN
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
FOLYTATÁS A II.2.4) PONTBÓL:
Töltőoszloppal kapcsolatos egyes paraméterek:
• A környezetei hatásokat az infrastruktúrának a működőképesség megtartása mellett el kell viselnie (-30°C - +50°C, közvetlen csapadéknak kitéve, a napi hőingás max. 30°C, páratartalom 40%-95%).
• A bemenő villamos teljesítmény nem lehet nagyobb, mint 90 kW az éjszakai töltőoszlop esetében. 70kW/éjszakai töltőoszlop feletti bemenő villamos teljesítmény esetén Ajánlattevő feladata az elosztószekrényből a töltőoszlopig új, megfelelő keresztmetszetű földkábel (20 méteren belül) kiépítése zöldsávban, 3 méteres díszburkolat bontással és helyreállítással
• A bemenő villamos teljesítmény nem lehet nagyobb, mint 180 kW/gyors töltőoszlop. A töltő berendezés primer oldali feszültségszintje kisfeszültségű legyen.
• A töltésnek veszély esetére vészleállító funkcióval megszakíthatónak kell lennie.
• A töltés nem kezdődhet meg a jármű és a töltőoszlop kompatibilitásának automatikus vizsgálata nélkül.
• Az ajánlott akkumulátorkapacitással bíró járművek egyidejű, teljes, 100% szintre való töltésének legfeljebb 8 óra alatt meg kell történnie.
Oktatás:
Ajánlattevő feladata és költsége a beüzemelésre és karbantartására vonatkozó képzés, melynek során maximum 12 fő járművezető és maximum 5 fő járműkarbantartó részére összesen legalább 48 órában magyar nyelven elméleti és gyakorlati oktatás megtartása szükséges a töltőoszlop/töltőállomás üzemeltetéséről és karbantartásáról.
Ajánlattevő feladata az utolsó jármű üzembehelyezésétől számított 10 év időtartamra a járművek üzembetartásához pótalkatrész szállítása és karbantartása az alábbi feltételek mellett:
A pótalkatrész ellátási kötelezettségre vonatkozóan az alábbi feltételek az irányadók:
Az autóbuszhoz javításához, karbantartásához szükséges cserealkatrészek biztosítási kötelezettség az ajánlattevő felelősége, melyet saját készletéből köteles rendelkezésre bocsátani az ajánlatkérő részére az igény bejelentésétől számított 36 órán belül. Az ilyen módon az Ajánlatkérő részére biztosított cserealkatrész átadását követően (amennyiben annak cseréje nem tartozik a garanciális, vagy jótállási kötelezettség körébe) az Ajánlattevő kérheti annak ellentételezését a szokásos módon, a jogszabályi előírásoknak megfelelő számla kiállításával.
Az eljárás részletes tárgyának meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
FOLYTATÁS A III.2.2) PONTBÓL:
- Jótállás (kezdő időpont a végszámlára vonatkozó teljesítés igazolás kiállításnak az időpontja, időtartama: komplett járműre 36 hó, illetve pótalkatrész szállítása és karbantartása a leszállított utolsó jármű forgalomban helyezését követő 10 évig. Töltőinfrastruktúrára minimum 36 hó, vázszerkezetre 96 hó, akkumulátor állományra cseregarancia (az eredeti kapacitásának 50%-a még rendelkezésre áll) 60 hó, berendezések és szolgáltatások: 120 hónap.
- A pótalkatrész szállításának és karbantartásának finanszírozása a leszállított utolsó jármű forgalomban helyezését követő 10 év időtartam alatt saját forrásból történik.
A biztosítékok határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek külön - külön nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák