Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10348/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.
Teljesítés helye:5600 Békéscsaba, Árpád sor 3. szám alatti "Jázmin Egészségcentrum" ingatlan (20 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kopp Export-Import Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55448305
Postai cím: Irányi Utca 4-6.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csavanyák Rita
Telefon: +36 66241782
E-mail: csavanyak.rita@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vagyonkezelozrt.hu/site/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vagyonkezelozrt.hu/site/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bcs., Árpád Fürdő felújítása I. ütem
Hivatkozási szám: EKR000576932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szerződés keretében az 5600 Békéscsaba, Árpád sor 3. sz. (20 hrsz.) alatti Árpád Fürdő „Jázmin” Egészségcenter homlokzat, lelátó alatti és kültéri közösségi zuhanyzók, valamint a fürdő területén található öltözők felújítására kerül sor. A részletes mennyiségi adatokat a munkára vonatkozó költségvetés tartalmazza.
Építési munkálatok:
„Jázmin” Egészségcenter homlokzat felújítási munkáinál elsődleges feladat a közvetlen balesetveszély megszüntetése oly módon, hogy a meglazult vakolatokat, párkány elhúzásokat le kell verni, majd újra kell vakolni, dísz vakolatokat el kell készíteni.
Meg kell vizsgálni, és szükség szerint javítani – stabilizálni a homlokzati gipsz díszítő elemeket. Javítás helyein a felület struktúrájának megadása után részleges homlokzat festést kell elvégezni.
Fő bejárati ajtó felett található szobor repedezett, ideiglenes javítása nem megfelelő. A repedéseket ki kell tisztítani, hézagkitöltő anyaggal a repedéseket, hiányzó részeket fel kell tölteni, síkba kell csiszolni, majd víztaszító impregnáló szerrel felület kezelni kell, majd a jelenlegi festett színben újra kell festeni.
Vizsgálni és szükség szerint javítani kell a szobor talpazatot is, különös tekintettel a födémcsatlakozás vízzárására.
Az uszodai lelátó alatti, valamint a kültéri férfi és női zuhanyzók felújítása szükségessé vált.
Cserélve lesznek a helyiségen belüli víz és szennyvíz csatlakozó vezetékek, mosdókagylók és csaptelepek. Vandál biztos zuhanyzók kerülnek kialakításra, valamint új padló és oldalfal burkolatok készülnek. A burkolatok tükröződés és csúszásmenteseknek kell, hogy legyenek.
Felújításra kerül a zuhanyzókban a villamos hálózat, valamint új lámpatestek és kapcsolók lesznek felszerelve.
Elkészült villanyszerelési munkák megfelelősségét érintésvédelmi jegyzőkönyvvel igazolni kell.
Árpád Fürdő területén található valamennyi öltöző fülke felújításra kerül.
Felújítás során szükséges mértékben javítani, cserélni - pótolni kell a sérült fa elemeket, zárakat, ruhafogasokat. Több ajtó javítása nem lehetséges, ezeket azonos kivitelűre cserélni kell. Javítás után a fa felületek felületkezelése a már meglévővel azonos színben festetéssel vagy lakkozással történjen.
Nyilatkozatok:
- A „Jázmin” Center épülete helyi védelem alatt áll, javítás csak eredetivel megegyező kivitelben történhet.
- A vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem volt szükséges.
- A beépített építési termékek megfelelőségi igazolással rendelkeznek. A kivitelezés közben ezek ellenőrzése szükséges, hogy azon időpontban is aktuális minősítéssel rendelkezzenek.
Jázmin Center öltöző fülke: 12 db
Lelátó alatt öltöző fülke: 16 db
Kültéri öltöző fülke: 6 db
Zuhanyzók
Kültéri zuhanyzó - wc helyiségek:
1 női blokk: 2 db wc, 2 db zuhanyzó egység
1 férfi blokk: 2 db wc, 3 db zuhanyzó + 5 db vizelde- piszoár egység
Lelátó alatti zuhanyzó - wc helyiségek:
1 női blokk: 4 db wc, 6 zuhanyzó egység
1 férfi blokk: 4 db wc, 6 zuhanyzó egység

Ütemezés:
Munkaterület átadás-átvétel:
A kivitelezésre alkalmas munkaterületet Ajánlatkérő a szerződés megkötését követően a következők szerint adja át nyertes Ajánlattevőnek (terv szerint): a szerződéskötést követő 10 naptári napon belül
Teljesítés határidő:
Befejezési véghatáridő: a szerződéskötést követő 30 naptári napon belül
A szerződés szerinti munkák készültsége 100%, a hiánymentes teljesítési határidő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34385648 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bcs., Árpád Fürdő felújítása I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45212212-5
45232452-5
45430000-0
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 3. szám alatti "Jázmin Egészségcentrum" ingatlan (20 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szerződés keretében az 5600 Békéscsaba, Árpád sor 3. sz. (20 hrsz.) alatti Árpád Fürdő „Jázmin” Egészségcenter homlokzat, lelátó alatti és kültéri közösségi zuhanyzók, valamint a fürdő területén található öltözők felújítására kerül sor. A részletes mennyiségi adatokat a munkára vonatkozó költségvetés tartalmazza.
Építési munkálatok:
„Jázmin” Egészségcenter homlokzat felújítási munkáinál elsődleges feladat a közvetlen balesetveszély megszüntetése oly módon, hogy a meglazult vakolatokat, párkány elhúzásokat le kell verni, majd újra kell vakolni, dísz vakolatokat el kell készíteni.
Meg kell vizsgálni, és szükség szerint javítani – stabilizálni a homlokzati gipsz díszítő elemeket. Javítás helyein a felület struktúrájának megadása után részleges homlokzat festést kell elvégezni.
Fő bejárati ajtó felett található szobor repedezett, ideiglenes javítása nem megfelelő. A repedéseket ki kell tisztítani, hézagkitöltő anyaggal a repedéseket, hiányzó részeket fel kell tölteni, síkba kell csiszolni, majd víztaszító impregnáló szerrel felület kezelni kell, majd a jelenlegi festett színben újra kell festeni.
Vizsgálni és szükség szerint javítani kell a szobor talpazatot is, különös tekintettel a födémcsatlakozás vízzárására.
Az uszodai lelátó alatti, valamint a kültéri férfi és női zuhanyzók felújítása szükségessé vált.
Cserélve lesznek a helyiségen belüli víz és szennyvíz csatlakozó vezetékek, mosdókagylók és csaptelepek. Vandál biztos zuhanyzók kerülnek kialakításra, valamint új padló és oldalfal burkolatok készülnek. A burkolatok tükröződés és csúszásmenteseknek kell, hogy legyenek.
Felújításra kerül a zuhanyzókban a villamos hálózat, valamint új lámpatestek és kapcsolók lesznek felszerelve.
Elkészült villanyszerelési munkák megfelelősségét érintésvédelmi jegyzőkönyvvel igazolni kell.
Árpád Fürdő területén található valamennyi öltöző fülke felújításra kerül.
Felújítás során szükséges mértékben javítani, cserélni - pótolni kell a sérült fa elemeket, zárakat, ruhafogasokat. Több ajtó javítása nem lehetséges, ezeket azonos kivitelűre cserélni kell. Javítás után a fa felületek felületkezelése a már meglévővel azonos színben festetéssel vagy lakkozással történjen.
Nyilatkozatok:
- A „Jázmin” Center épülete helyi védelem alatt áll, javítás csak eredetivel megegyező kivitelben történhet.
- A vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem volt szükséges.
- A beépített építési termékek megfelelőségi igazolással rendelkeznek. A kivitelezés közben ezek ellenőrzése szükséges, hogy azon időpontban is aktuális minősítéssel rendelkezzenek.
Jázmin Center öltöző fülke: 12 db
Lelátó alatt öltöző fülke: 16 db
Kültéri öltöző fülke: 6 db
Zuhanyzók
Kültéri zuhanyzó - wc helyiségek:
1 női blokk: 2 db wc, 2 db zuhanyzó egység
1 férfi blokk: 2 db wc, 3 db zuhanyzó + 5 db vizelde- piszoár egység
Lelátó alatti zuhanyzó - wc helyiségek:
1 női blokk: 4 db wc, 6 zuhanyzó egység
1 férfi blokk: 4 db wc, 6 zuhanyzó egység
Ütemezés:
Munkaterület átadás-átvétel:
A kivitelezésre alkalmas munkaterületet Ajánlatkérő a szerződés megkötését követően a következők szerint adja át nyertes Ajánlattevőnek (terv szerint): a szerződéskötést követő 10 naptári napon belül
Teljesítés határidő:
Befejezési véghatáridő: a szerződéskötést követő 30 naptári napon belül
A szerződés szerinti munkák készültsége 100%, a hiánymentes teljesítési határidő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1) Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (max. 24 hónap)  15
2 2) Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő)  5
3 3) A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában résztvevő felelős műszaki vezető rendelkezik-e fürdőfelújítás során szerzett gyakorlattal? (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4) Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
További, részletes információ a csatolmányokban szereplő dokumentumokban található.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bcs., Árpád Fürdő felújítása I. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kopp Export-Import Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95364047
Postai cím: Dobozi Út 7
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: koppkft@gmail.com
Telefon: +36 705840344
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11041939204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34521193
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34385648
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villanyszerelés, épületgépészet, kő- és műkő javítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Tezola Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32233096
Postai cím: Attila U. 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24927332243

Hivatalos név: Kopp Export-Import Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95364047
Postai cím: Dobozi Út 7
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11041939204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges