Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10354/2019
CPV Kód:45233228-3
Ajánlatkérő:Paks Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7030 Paks, Alkotók útja (Búzavirág u. – Kurcsatov u. között) 5187, 5122/93 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:REAL-RENT Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39919065
Postai cím: Dózsa György Utca 55-61
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misóczki Anikó
Telefon: +36 75830536
E-mail: misoczki.aniko@paks.hu
Fax: +36 75519080
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://paks.hu/onkormanyzat/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Paks közterületeinek megújítása
Hivatkozási szám: EKR000634232018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
I. rk. Paks, Táncsics köz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45233221-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7030 Paks, Alkotók útja (Búzavirág u. – Kurcsatov u. között) 5187, 5122/93 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
V. részajánlati kör: Alkotók útja (Búzavirág u. – Kurcsatov u. között):
- Aszfalt burkolat bontása/marása 54 m3
- Beton burkolat marása 22 m3
- Teljes pályaszerkezet bontása 151 m3
- Beton útszegély bontása 294 m
- FZKA 0/56 zúzottkő alap 75 m3
- Ckt-4 jelű cementes stabilizáció 75m3
- Kiemelt, süllyesztett szegély építése 454 m
- AC 11 kopóréteg bedolgozása 57 m3
- AC 22 kötőréteg bedolgozása 6 m3
- Beton térkő járdaburkolat építése 357 m2
- Burkolatjelek festése 10 m2
- Meglévő víznyelő rácsok cseréje, közműaknák szintre emelése 3 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19269 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 1 Elnevezés: I. rk. Paks, Táncsics köz
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: REAL-RENT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92636150
Postai cím: 0102/12 Hrsz.
Város: Borzavár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8428
Ország: Magyarország
E-mail: realrentkft@gmail.com
Telefon: +36 304781547
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 21856600
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45233221-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7030 Paks, Alkotók útja (Búzavirág u. – Kurcsatov u. között) 5187, 5122/93 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
V. részajánlati kör: Alkotók útja (Búzavirág u. – Kurcsatov u. között):
- Aszfalt burkolat bontása/marása 54 m3
- Beton burkolat marása 22 m3
- Teljes pályaszerkezet bontása 151 m3
- Beton útszegély bontása 294 m
- FZKA 0/56 zúzottkő alap 75 m3
- Ckt-4 jelű cementes stabilizáció 75m3
- Kiemelt, süllyesztett szegély építése 454 m
- AC 11 kopóréteg bedolgozása 57 m3
- AC 22 kötőréteg bedolgozása 6 m3
- Beton térkő járdaburkolat építése 357 m2
- Burkolatjelek festése 10 m2
- Meglévő víznyelő rácsok cseréje, közműaknák szintre emelése 3 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2018/10/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22931400
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: REAL-RENT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92636150
Postai cím: 0102/12 Hrsz.
Város: Borzavár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8428
Ország: Magyarország
E-mail: realrentkft@gmail.com
Telefon: +36 304781547
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek a 2018. október 11. napján megkötött szerződésüket az alábbiak szerint módosítják:
2.1. A Felek módosítják a megkötött szerződésük műszaki tartalmát az alábbiak szerint:
2.1.1. A 0+000-0+118 km. közötti szakaszon a tervezett járda szélessége csökken 2,25 m-ről 1,65 m-re.
2.1.2. A Búzavirág utcai csomópontnál, a kezdőszelvénye előtti részen a rossz állapotú járda elbontásra kerül, és Kivitelezőnek 12,0 m * 1,4 m= 16,8 m2-en új járdát és a szükséges szegélyeket meg kell építeni.
2.1.3. A Búzavirág utcai csomópontnál, a kezdőszelvénynél lévő rácsos folyókákat ki kell cserélni 6,0 fm-en, mindkét oldalon süllyesztett szegéllyel, továbbá a rácsos folyóka Búzavirág utca fele eső részén a meglévő betonburkolat el kell bontani a rácsos folyóka építése miatt 6,0*1,9 m felületen, és az alábbi szerkezet szerint kell helyreállítania a Kivitelezőnek:
-5 cm AC-11 kopóréteg
-6 cm AC-22 kötőréteg
-20 cm Ckt-4
-20 cm FZKA 0/56
2.2. A felek megállapítják, hogy a járda méretének változása miatt a Kivitelező vállalkozói díjának nettó összeg 1.228.380,- Ft-tal kevesebb lesz. A Felek rögzítik, hogy az előre nem látható és a projekt megvalósításához, a balesetmentes gyalogos közlekedés és a hosszú távú üzemeltethetőségéhez szükséges munkák ellenértéke összesen: nettó 2.303.180,- Ft, amiből a tartalékkeret terére elszámolható összeg: nettó 1.092.830,- Ft.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A munkavégzés megkezdése során, helyszíni bejáráson vált láthatóvá, hogy a meglévő járda melletti sövény gyökerei komoly sérülést szenvednek a 0+000-0+118 km. közötti szakaszon, ha a terv szerinti szélességű járda épül meg.
A szegélyekkel együtt a kialakítható 1,65 m szélességű járda megfelelő szélességet jelent a gyalogos közlekedés számára, kielégíti a „Közutak tervezése”, valamint a „Gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése” Útügyi Műszaki Előírások követelményeit.
Az előző indokok miatt szükségessé vált a 0+000-0+118 km. közötti szakaszon a tervezett járda szélességének csökkentése 2,25 m-ről 1,65 m-re.
A jelen módosítás további indokait a karakter korlátozás miatt a VII. pont 1 további információ tartalmazza.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 21856600 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 22931400 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2 pontban leírt módosítás indokai az alábbi résszel folytatódik a karakter korlátozás miatt:
A Kivitelező azt is jelezte, hogy a Búzavirág utcai csomópontnál, a kezdőszelvénye előtti részen a terv nem tartalmazta a meglévő rossz állapotú járda felújítását. Megrendelő döntése értelmében szükséges a rossz állapotú járda elbontása, új járda építése 12,0 m * 1,4 m= 16,8 m2-en a szükséges szegélyek beépítésével, ezáltal biztosítva lesz a balesetmentes gyalogos közlekedés a teljes szakaszon.
A Felek azt is rögzítik, hogy a Búzavirág utcai csomópontnál, a kezdőszelvénynél lévő rácsos folyóka cseréjét nem tartalmazta a terv. A munkavégzés megkezdése során, helyszíni bejáráson vált láthatóvá, hogy a rácsos folyóka vasbeton fala több helyen megrepedt, a rács kisebb mértékben megsüllyedt. A hosszú távú üzemeltethetőség érdekében szükséges a rácsos folyóka elbontása, megfelelő minőségű és teherbírású rácsos folyóka beépítése 6,0 fm-en, mindkét oldalon süllyesztett szegéllyel. A rácsos folyóka Búzavirág utca fele eső részén a meglévő betonburkolat elbontása szükséges a rácsos folyóka építése miatt 6,0*1,9 m felületen, helyreállítása pedig a következő szerkezettel:
-5 cm AC-11 kopóréteg
-6 cm AC-22 kötőréteg
-20 cm Ckt-4
-20 cm FZKA 0/56
Továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél mindenben egyetért a jelen hirdetményben foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben