Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10357/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyarországi Református Egyház
Teljesítés helye:8624 Balatonszárszó, Csárda utca 41. szám (1075/4 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:C.S.T. - Komplex Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarországi Református Egyház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74727782
Postai cím: Abonyi U 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gurbi Marianna
Telefon: +36 304535879
E-mail: gurbi.marianna@drgrb.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építés-SDG Konferenciaközpont/Csárda
Hivatkozási szám: EKR000779832018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
SDG Konferenciaközpont felújítása.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45260000-7
45262690-4
45321000-3
45350000-5
71221000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8624 Balatonszárszó, Csárda utca 41. szám (1075/4 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész tekintetében: Az SDG központi épületének felújítása. A beruházás rövid leírása: A Balatonszárszón lévő „SDG” központ felújítandó épületei különböző időszakokban épültek: a konferencia terem, a hotelépület és a portaépület a 2000-es évek elején, a „csárdaépület” az 1920-as években, felújításukra pedig az 1980-as években került sor. A jelenleg tervezett felújítási munkák részben az épületek karbantartási munkái, részben pedig az üzemeltetési költségek optimalizálása miatti építészeti és gépészeti felújítások a következők szerint: konferencia épület tetőfedés: 2.360 m2, hotel vizesblokk felújítások: 251 m2, hotel hőszigetelése: 1.451 m2, játszóudvar: 2.360 m2, telepített játékok: 15 db. A nagyméretű, parkosított területen egy minden korosztály (3- éves kortól a felnőtt üdülő vendégek részére is) részére szolgáló játszótér is kialakításra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23194 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: SDG Konferenciaközpont felújítása.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: C.S.T. - Komplex Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19118477
Postai cím: Pozsonyi Út 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: cst.komplex.iroda@gmail.com
Telefon: +36 204203000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17897732
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 523448381
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45260000-7
45262690-4
45321000-3
45350000-5
71221000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8624 Balatonszárszó, Csárda utca 41. szám (1075/4 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész tekintetében: Az SDG központi épületének felújítása. A beruházás rövid leírása: A Balatonszárszón lévő „SDG” központ felújítandó épületei különböző időszakokban épültek: a konferencia terem, a hotelépület és a portaépület a 2000-es évek elején, a „csárdaépület” az 1920-as években, felújításukra pedig az 1980-as években került sor. A jelenleg tervezett felújítási munkák részben az épületek karbantartási munkái, részben pedig az üzemeltetési költségek optimalizálása miatti építészeti és gépészeti felújítások a következők szerint: konferencia épület tetőfedés: 2.360 m2, hotel vizesblokk felújítások: 251 m2, hotel hőszigetelése: 1.451 m2, játszóudvar: 2.360 m2, telepített játékok: 15 db. A nagyméretű, parkosított területen egy minden korosztály (3- éves kortól a felnőtt üdülő vendégek részére is) részére szolgáló játszótér is kialakításra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2018/11/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 523458826
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: C.S.T. - Komplex Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19118477
Postai cím: Pozsonyi Út 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: cst.komplex.iroda@gmail.com
Telefon: +36 204203000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17897732
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező műszaki dokumentáció, valamint a Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetés munkanemei között szerepel a „Hotel tetőfedés javítása”, amely munkanembe tartozó javítási munkálatok elvégzésére nincsen szükség tekintettel arra, hogy a Megrendelő előtt a kivitelezés megkezdését követően vált ismertté azon – a közbeszerzési eljárás előkészítésekor kellő gondossággal előre nem látható – körülmény, miszerint a hotel tetejének javítását szükségessé tevő beázást a fűtési gerincvezeték meghibásodása okozta, amely gerincvezeték megjavítása után a beázás meg is szűnt. Erre tekintettel a „Hotel tetőfedés javítása” munkanembe tartozó feladatokat a Vállalkozónak nem kell elvégeznie.
A Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező műszaki dokumentáció, valamint a Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetés munkanemei között szerepel a „Sportpálya javítása” munkanem. A munkanembe tartozó feladatok részletezése szerint a Vállalkozó feladata a „Sportpálya repedések kitöltése, poliuretán alapú elasztikus tömítő anyaggal, 8-35 mm szélesség- és mélységben fokozott rugalmasságú poliuretán tömítőanyag, a repedések kitisztításával”. A szerződés szerinti kivitelezés megkezdését követően azonban a sportpályaburkolat amortizációjának mértéke annyira megnövekedett, hogy a műszaki leírásban eredetileg betervezett foltonkénti, illetve a vonalmenti javítások műszakilag, esztétikailag, illetve gazdasági szempontból sem nyújtanának megfelelő megoldást a problémára. Az amortizáció mértékére tekintettel ezért az eredetileg tervezett javítási munkák helyett szükséges az egész sportpályát egységesen leaszfaltozni. A Megrendelő kifejezetten rögzíti, hogy a javítás helyett az egységes újraaszfaltozás szükségességét a közbeszerzési eljárás előkészítésekor kellő gondossággal nem láthatta előre. Erre tekintettel a „Sportpálya javítása” ” munkanembe tartozó „Sportpálya repedések kitöltése, poliuretán alapú elasztikus tömítő anyaggal, 8-35 mm szélesség- és mélységben fokozott rugalmasságú poliuretán tömítőanyag, a repedések kitisztításával” feladatok helyett a Vállalkozónak a következő feladatokat kell elvégeznie a munkanem keretén belül: „Sportpálya burkolati repedések élvágása 40-50cm-es sávban,- bontás, sitt, törmelék elszállítása lerakó helyre,- portalanítás, kellősítés bitumenes emulzió szórással,- a kibontott felületek helyreállítása AC8 jelű aszfalttal,- kötőréteg készítése AC8 jelű aszfalttal, a felületi egyenetlenségeken,- kopóréteg készítése AC8 jelű aszfalttal, gépi bedolgozással”. A Vállalkozó módosított műszaki tartalom szerinti feladata tehát a sportpálya teljes felületének egységes leaszfaltozása.
A fentiekre tekintettel a kivitelezés során felmerült műszaki tartalom változás munkaidő igényével előzetesen nem tudott kalkulálni, melyre tekintettel szükséges, és indokolt a Vállalkozási Szerződés szerinti eredeti teljesítési határidő 2019. augusztus 1. napjára történő módosítása.
Az elmaradó, és a Vállalkozó által újonnan elvégzendő munkanemek anyag- és díjköltségét figyelembe véve szükségessé vált a Vállalkozási Szerződés szerinti vállalkozói díj módosítása is.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási Szerződés mellékletét képező költségvetés szerinti Hotel épület tetőfedésének javítására nincs szükség, amire a kivitelezés megkezdését követően derült fény, mivel a beázást a fűtési gerincvezeték meghibásodása okozta, ezen javítások után a beázás meg is szűnt. A sportpálya vonatkozásában a költségvetésben a repedések kitöltése, poliuretán alapú elasztikus tömítő anyaggal, 8-35 mm szélesség- és mélységben fokozott rugalmasságú poliuretán tömítőanyag, a repedések kitisztításával tétel szerepel. Az építési beruházás megvalósítása alatt a sportpályaburkolat amortizációjának mértéke azonban annyira megnövekedett, hogy a foltonkénti, illetve a vonalmenti javítások műszakilag, esztétikailag, illetve gazdasági szempontból sem nyújtanak megfelelő megoldást a problémára. Figyelembe véve tehát az amortizáció mértékét, a javítási munkák helyett szükséges az egész sportpályát egységesen leaszfaltozni. Ajánlatkérő ezen körülményekkel előre nem kalkulálhatott.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 523448381 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 523458826 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben