Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10359/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
Teljesítés helye:Tiszaújváros, Mátyás király út 34. Hrsz.: 659/15 Tiszaújváros, Mátyás király út 34. Hrsz.: 659/15;Tiszaújváros, Huszár A. út 1/A. Hrsz.: 600/75 Tiszaújváros, Dózsa Gy. út 2. Hrsz.: 573 Tiszaújváros, Irinyi J. út 2. Hrsz.: 1442;Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5. Hrsz.: 999/4 Tiszaújváros, Neumann J. út 1. Hrsz.: 1626/1 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. Hrsz.: 989/1 Tiszaújváros, Széchenyi út 37. Hrsz.: 997/6/A/23, 997/7/A/16;Tiszaújváros, Kazinczy út 1. Hrsz.: 988 Tiszaújváros, Deák F. tér 16. Hrsz.: 664/32 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. Hrsz.: 659/23
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PERACTO Ingatlan fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság;PROMT 23 MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58735624
Postai cím: Bethlen Gábor Út 7.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vágó Emese
Telefon: +36 49548310
E-mail: drvago@tujvaros.hu
Fax: +36 49340871
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tik.tiszaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Felújítási munkák 2019.
Hivatkozási szám: EKR000513502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Felújítási munkák elvégzése eltérő helyrajzi számon lévő épületekben, előre meghatározott időintervallumokban.
A teljes mennyiség összesen: padlóburkolat készítése bel térben: 167 m2, padlóburkolat készítése kül térben: 156 m2, falburkolat készítése bel térben: 630 m2, falak diszperziós festés: 5.897 m2, fafelület mázolás: 493 m2, épület tetőzet oromdeszka mázolás: 756 m2, acélfelület mázolás: 898 m2, fa nyílászárók cseréje műanyagra: 46 db, oldalfali multi split klímák elhelyezése: 5 db
A felújítási munkákat bontási és helyreállító munkákkal együtt kell elvégezni, az MSZ előírásai szerinti I. osztályú minőségben.
A részletes műszaki leírást, és mennyiségeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció, és árazatlan költségvetés tartalmazza.
Ajánlatkérő részajánlat tételének lehetőségét biztosítja, az alábbi részajánlati köröknek megfelelően:
1. részajánlati kör: Felújítás I.: A Napsugár Bölcsőde és a Tiszavirág Idősek Klubja felújítási munkái
2. részajánlati kör: Felújítás II.: Az Őszirózsa Idősek Klubja, a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője, az Esély Fogyatékosok Napközi Otthona felújítási munkái
3. részajánlati kör: Felújítás III.: Az Ezüsthíd Gondozóház és Idősek Otthona, a Tisza-parti Szabadidő Ház, a Kazinczy Közösségi Ház és a Hamvas Béla Városi Könyvtár felújítási munkái
4. részajánlati kör: Felújítás IV.: A Bóbita Óvoda, a Széchenyi István Általános Iskola és a Hunyadi Mátyás Általános Iskola felújítási munkái
Ajánlatkérő az egyes részajánlati körökön belül épületenként, valamint adott esetben munkatípusonként eltérő kezdési és befejezési határidőket határozott meg. A kivitelezési munkák kizárólag az ajánlatkérő által megadott időintervallumokon belül végezhetőek el, a megadottaktól Ajánlatkérőnek nem áll módjában eltérni.
Részajánlati körönként a legkorábbi kezdési dátum:
1. részajánlati kör: 2019.06.03., valamint 09.02.
2. részajánlati kör: 2019.06.03.
3. részajánlati kör: 2019.06.03.
4. részajánlati kör: 2019.07.01.
Részajánlati körönként a kivitelezési munkák összességének eredményes műszaki átadás-átvétellel történő lezárásának véghatárideje:
1. részajánlati kör: 2019.07.28., valamint 2019.11.03.
2. részajánlati kör: 2019.07.14.
3. részajánlati kör: 2019.07.28.
4. részajánlati kör: 2019.08.25.
Részletek a Közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 53827110 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Felújítás I.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45330000-9
További tárgyak:45421100-5
45430000-0
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Tiszaújváros, Mátyás király út 34. Hrsz.: 659/15
Tiszaújváros, Mátyás király út 34. Hrsz.: 659/15
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. részajánlati kör: Felújítás I. (A Napsugár Bölcsőde és a Tiszavirág Idősek Klubja felújítási munkái)
A megkötendő vállalkozási szerződés alapján a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) feladata az építési beruházás megvalósítása az alábbiak szerint:
1. részajánlati kör: Felújítás I. (A Napsugár Bölcsőde és a Tiszavirág Idősek Klubja felújítási munkái): padlóburkolat készítése bel térben: 102 m2, padlóburkolat készítése kül térben: 156 m2, falburkolat készítése bel térben: 228 m2, falak diszperziós festés: 856 m2, fafelület mázolás: 215 m2, épület tetőzet oromdeszka mázolás: 756 m2, acélfelület mázolás: 562 m2, fa nyílászárók cseréje műanyagra: 21 db
Részletek a Közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt általános jótállás időtartama (minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 20
2 Jóteljesítési biztosíték mértéke (az egyösszegű nettó ajánlati ár %-ában megadva) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Felújítás II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45330000-9
További tárgyak:45421100-5
45430000-0
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Tiszaújváros, Huszár A. út 1/A. Hrsz.: 600/75
Tiszaújváros, Dózsa Gy. út 2. Hrsz.: 573
Tiszaújváros, Irinyi J. út 2. Hrsz.: 1442
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. részajánlati kör: Felújítás II. (Az Őszirózsa Idősek Klubja, a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője, az Esély Fogyatékosok Napközi Otthona felújítási munkái)
A megkötendő vállalkozási szerződés alapján a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) feladata az építési beruházás megvalósítása az alábbiak szerint:
2. részajánlati kör: Felújítás II. (Az Őszirózsa Idősek Klubja, a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője, az Esély Fogyatékosok Napközi Otthona felújítási munkái): padlóburkolat készítése bel térben: 32 m2, falburkolat készítése bel térben: 293 m2, falak diszperziós festés: 1.421 m2, fafelület mázolás: 66 m2, acélfelület mázolás: 60 m2, fa nyílászárók cseréje műanyagra: 2 db
Részletek a Közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt általános jótállás időtartama (minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 20
2 Jóteljesítési biztosíték mértéke (az egyösszegű nettó ajánlati ár %-ában megadva) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Felújítás III.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331000-6
További tárgyak:45421100-5
45430000-0
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5. Hrsz.: 999/4
Tiszaújváros, Neumann J. út 1. Hrsz.: 1626/1
Tiszaújváros, Kazinczy út 3. Hrsz.: 989/1
Tiszaújváros, Széchenyi út 37. Hrsz.: 997/6/A/23, 997/7/A/16
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. részajánlati kör: Felújítás III. (Az Ezüsthíd Gondozóház és Idősek Otthona, a Tisza-parti Szabadidő Ház, a Kazinczy Közösségi Ház és a Hamvas Béla Városi Könyvtár felújítási munkái)
A megkötendő vállalkozási szerződés alapján a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) feladata az építési beruházás megvalósítása az alábbiak szerint:
3. részajánlati kör: Felújítás III. (Az Ezüsthíd Gondozóház és Idősek Otthona, a Tisza-parti Szabadidő Ház, a Kazinczy Közösségi Ház és a Hamvas Béla Városi Könyvtár felújítási munkái): padlóburkolat készítése bel térben: 18 m2, falburkolat készítése bel térben: 14 m2, falak diszperziós festés: 2.982 m2, fafelület mázolás: 128 m2, acélfelület mázolás: 198 m2, oldalfali multi split klímák elhelyezése: 5 db, fa nyílászárók cseréje műanyagra: 12 db
Részletek a Közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt általános jótállás időtartama (minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 20
2 Jóteljesítési biztosíték mértéke (az egyösszegű nettó ajánlati ár %-ában megadva) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Felújítás IV.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45330000-9
További tárgyak:45421100-5
45430000-0
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Tiszaújváros, Kazinczy út 1. Hrsz.: 988
Tiszaújváros, Deák F. tér 16. Hrsz.: 664/32
Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. Hrsz.: 659/23
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. részajánlati kör: Felújítás IV. (A Bóbita Óvoda, a Széchenyi István Általános Iskola és a Hunyadi Mátyás Általános Iskola felújítási munkái)
A megkötendő vállalkozási szerződés alapján a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) feladata az építési beruházás megvalósítása az alábbiak szerint:
4. részajánlati kör: Felújítás IV. (A Bóbita Óvoda, a Széchenyi István Általános Iskola és a Hunyadi Mátyás Általános Iskola felújítási munkái): padlóburkolat készítése bel térben: 33 m2, falburkolat készítése bel térben: 95 m2, falak diszperziós festés: 638 m2, fafelület mázolás: 84 m2, acélfelület mázolás: 78 m2, fa nyílászárók cseréje műanyagra: 11 db
Részletek a Közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt általános jótállás időtartama (minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 20
2 Jóteljesítési biztosíték mértéke (az egyösszegű nettó ajánlati ár %-ában megadva) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Felújítás I.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PERACTO Ingatlan fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27096541
Postai cím: Árpád Út 1.
Város: Tiszapalkonya
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3587
Ország: Magyarország
E-mail: peractokft@gmail.com
Telefon: +36 203832944
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22679363205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29739195
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40326071
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PERACTO Ingatlan fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27096541
Postai cím: Árpád Út 1.
Város: Tiszapalkonya
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3587
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22679363205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: Felújítás II.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Nem nyújtottak be ajánlatot, ezért a közbeszerzési eljárás a 2. részajánlati kör tekintetében a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelennek minősül.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: Elnevezés: Felújítás III.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROMT 23 MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11291392
Postai cím: BÖSZÖRMÉNYI UT 1.
Város: HAJDÚNÁNÁS
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
E-mail: postmaster@promt23kft.axelero.net
Telefon: +36 309557920
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11141163209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14909096
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13501039
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PROMT 23 MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11291392
Postai cím: BÖSZÖRMÉNYI UT 1.
Város: HAJDÚNÁNÁS
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11141163209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: Elnevezés: Felújítás IV.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Nem nyújtottak be ajánlatot, ezért a közbeszerzési eljárás a 4. részajánlati kör tekintetében a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelennek minősül.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges