Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10372/2019
CPV Kód:60100000-9
Ajánlatkérő:Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye:II.1.6) pont szerint. A közbeszerzés teljesítésének tervezett helyszíneit, útvonalát az Ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dok. Műszaki leírás pontja tartalmazza.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GHIBLI Szállítmányozási Kft
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58886216
Postai cím: Andrássy Út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss Dóra
Telefon: +36 18147169
E-mail: drkissdora@opera.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opera.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külföldi közúti teherszállítás
Hivatkozási szám: EKR000124342019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60100000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Színházi szállítás, elsősorban díszlet, továbbá kellék és egyéb anyagszállítási feladatok elvégzése a Magyar Állami Operaház részére az országhatáron átnyúló turnék keretében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek feladata díszletek, jelmezek, kellékek, bútorok, emelvények, fény- és hangtechnikai eszközök, hangszerek, fém- és faanyagok stb. szakszerű szállítása, illetve adott esetben EU-n kívül vámkezelés un. Ata Carnet típusú vámokmány alkalmazásával.
Mennyiség: cca. 40.000 km, cca. 50 nap.
A keretösszeg nettó 30.000.000 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 60 %-os mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
A szerződés 12 hónapig lesz hatályban, vagy azt megelőzően a keretösszeg kimerüléséig.
A fuvarozási feladatot az alábbi kategóriába sorolható tehergépjárművel szükséges ellátni, melyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak:
1. 24 tonnás vontató pótkocsi
2. 24 tonnás normál nyeregmagasságú vontató, pótkocsi nélkül
3. 7,5 tonnás dobozos kivitelű tehergépkocsi emelőhátfallal
4. 7,5 tonnás ponyvás kivitelű tehergépkocsi
Szállítmánybiztosítást Ajánlatkérő igényel, annak intézése fuvarozó feladata, annak díját a megajánlott fuvardíj magában foglalja, így annak külön leszámlázására nincsen lehetőség. A szállítmánybiztosítás alapját képező áruérték tervezetten és legfeljebb: nettó 33 millió Ft/gépjárművenként.
A pontos szállítmány értéket Ajánlatkérő a szállítások előtt pontosan meg fogja határozni.
A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, a fuvarozó feladatai részletesen az Ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében kerülnek meghatározásra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 30000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Külföldi teherszállítási szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: II.1.6) pont szerint. A közbeszerzés teljesítésének tervezett helyszíneit, útvonalát az Ajánlati felhívást
kiegészítő közbeszerzési dok. Műszaki leírás pontja tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Színházi szállítás, elsősorban díszlet, továbbá kellék és egyéb anyagszállítási feladatok elvégzése a Magyar Állami Operaház részére az országhatáron átnyúló turnék keretében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek feladata díszletek, jelmezek, kellékek, bútorok, emelvények, fény- és hangtechnikai eszközök, hangszerek, fém- és faanyagok stb. szakszerű szállítása, illetve adott esetben EU-n kívül vámkezelés un. Ata Carnet típusú vámokmány alkalmazásával.
Mennyiség: cca. 40.000 km, cca. 50 nap.
A keretösszeg nettó 30.000.000 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 60 %-os mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
A szerződés 12 hónapig lesz hatályban, vagy azt megelőzően a keretösszeg kimerüléséig.
A fuvarozási feladatot az alábbi kategóriába sorolható tehergépjárművel szükséges ellátni, melyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak:
1. 24 tonnás vontató pótkocsi
2. 24 tonnás normál nyeregmagasságú vontató, pótkocsi nélkül
3. 7,5 tonnás dobozos kivitelű tehergépkocsi emelőhátfallal
4. 7,5 tonnás ponyvás kivitelű tehergépkocsi
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában rendelkezzen - az M/2. alkalmassági követelmény keretében előírt tehergépjárműveken felül - a következő kategóriába sorolható tehergépjárművekkel: 4 db 24 tonnás vontató pótkocsi; 1 db 24 tonnás normál nyeregmagasságú vontató, pótkocsi nélkül; 1 db 7,5 tonnás dobozos kivitelű tehergépkocsi emelőhátfallal; 1 db 7,5 tonnás ponyvás kivitelű tehergépkocsi.
Szállítmánybiztosítást Ajánlatkérő igényel, annak intézése fuvarozó feladata, annak díját a megajánlott fuvardíj magában foglalja, így annak külön leszámlázására nincsen lehetőség. A szállítmánybiztosítás alapját képező áruérték tervezetten és legfeljebb: nettó 33 millió Ft/gépjárművenként.
A pontos szállítmány értéket Ajánlatkérő a szállítások előtt pontosan meg fogja határozni.
A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, a fuvarozó feladatai részletesen az Ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3) M/2. pont kapcsán megajánlott járművekből hány darab tekinthető EURO5 vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolásúnak (db) (min. 0 db, max. 2 db) 4
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 200
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a keretösszeg 60 %-os mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a nyertes ajánlattevőhöz címzett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával (a szerződés szerinti megrendeléssel) jogosult a jelen pontban megadott opcionális érték terhére történő további megrendelés(ek)re. Az opcionális rész terhére való megrendelés, illetőleg teljesítés vonatkozásában eltérő szabályokat a szerződés nem rögzít.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) pont folyt.:
Ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány.
Módszerek:
1. (Ár – fuvardíj/rend. áll. díj): KH útmutatója - relatív ért. módszer, „fordított arányosítás” módszere,
2. (Minőségi kritérium): ME útmutatója – „Kbt. 77.§(1) bek. szerinti legkedvezőbb szint, ill. legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása” módszere.
Pontszám: 0-100
Ár alábontása: KD-ban részletezve.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a nyílt eljárás azért volt eredménytelen, mert az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot, feltéve, hogy a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg. A Magyar Állami Operaház „A Magyar Állami Operaház részére külföldi, közúti teherszállítási szolgáltatás biztosítása” tárgyban a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerint nyílt közbeszerzési eljárást indított (eljárás azonosító: EKR001022672018), amely eljárásban az ajánlattételi határidő 2019. február 4-én 11:00 órakor járt le, amely időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett, ezért az eljárás eredménytelenül zárult.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Külföldi teherszállítási szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GHIBLI Szállítmányozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36835856
Postai cím: Petróleum Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
E-mail: varga.viktoria@ghibli.hu
Telefon: +36 18019834
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12167452243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Alvállalkozó által foglalkoztatott sofőrök és alvállalkozó rendelkezésére álló fuvareszközök biztosítása. Az áruk fizikai eljuttatása
a felvételi címről a lerakási címre. A sofőrök által az áruk fel és lerakodásának felügyelete. Az áruk rögzítésében való segítségnyújtás.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GHIBLI Szállítmányozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36835856
Postai cím: Petróleum Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12167452243

Hivatalos név: "ÖRÖKMOZGÓ 90" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60153111
Postai cím: Zab Utca 12. 4. em. 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12578924241

Hivatalos név: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81091533
Postai cím: Leshegy Utca 30. DC4
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10966925244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges