Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10378/2019
CPV Kód:45261200-6
Ajánlatkérő:Egri Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:3300 EGer, Kertész u. 128.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tradíció Manufaktúra Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egri Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: AK23230
Postai cím: Kertész utca 128.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné Kercza Virág
Telefon: +36 36769081
E-mail: egriszakkepzesicentrum@gmail.com
Fax: +36 36769081
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.egriszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.egriszc.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kollégium energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261200-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kollégium energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 EGer, Kertész u. 128.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- A tervezett korszerűsítés és felújítás a négy, illetve helyenként ötszintes kollégiumi épületrész teljes külső energetikai korszerűsítésére terjed ki. Nem tárgya a beruházásnak a kollégiumhoz csatlakozó kétszintes tanműhely épületrész korszerűsítése.
Homlokzatok energetikai korszerűsítése
- Az épület energetikai korszerűsítése során az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. mellékeltében felsorolt hőátbocsátási tényezőjű határoló szerkezeteket kell kialakítani.
- A tervezett energetikai korszerűsítés során a homlokzatokról a megmaradt, nyomokban fellelhető hőszigetelést, a díszítéseket és a Betonyp burkolatot el kell távolítani. Helyettük a homlokzat teljes felületén 14 cm kőzetgyapot hőszigetelés lesz felragasztva és dűbelekkel megerősítve.
- Az ablakok mindenütt cserélve lesznek - kivéve azt a néhány nyílászárót, amelyet a közelmúltba az intézmény saját erőből már kicserélt. Az ablakok peremei mentén kialakuló hőhidak elkerülése érdekében az új nyílászárók körben kb. 5 cm széles toktoldóval lesznek szerelve, és a homlokzati hőszigetelés ere a toktoldóra rátakar. A jelenleg két részre osztott nagyméretű, 300×180 cm-e ablakok helyett három részre osztott ablakok lesznek beépítve, a stabilabb rögzítés érdekében.
- A lapos tetőn meglévő vízszigetelést javasoljuk teljes egészében lebontani annak rossz állapota miatt. A megtisztított felületre 20 cm polisztirol hőszigetelés kerül, arra pedig új PVC anyagú csapadékvíz szigetelés. A hőhidak kiküszöbölése érdekében a tető hőszigetelését 10cm-es vastagsággal fel kell vezetni a tetőfelépítményekre és az attikafal belső oldalára is. A lefolyókat és a páraszellőzők kivezetéseit meg kell hosszabbítani az új vízszigetelés síkjához igazodva.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.10.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18781 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tradíció Manufaktúra Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1205 Budapest Határ u. 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1205
Ország: HU
E-mail: tradiciomanufakturakft@gmail.com
Telefon: (70) 314 1814
Internetcím(ek): (URL)
Fax: (70) 314 1814
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 183811030
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261200-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261200-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 EGer, Kertész u. 128.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beavatkozással érintett épületrészek
- A tervezett korszerűsítés és felújítás a négy, illetve helyenként ötszintes kollégiumi épületrész teljes külső energetikai korszerűsítésére terjed ki. Nem tárgya a beruházásnak a kollégiumhoz csatlakozó kétszintes tanműhely épületrész korszerűsítése.
Homlokzatok energetikai korszerűsítése
- Az épület energetikai korszerűsítése során az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. mellékeltében felsorolt hőátbocsátási tényezőjű határoló szerkezeteket kell kialakítani.
- A tervezett energetikai korszerűsítés során a homlokzatokról a megmaradt, nyomokban fellelhető hőszigetelést, a díszítéseket és a Betonyp burkolatot el kell távolítani. Helyettük a homlokzat teljes felületén 14 cm kőzetgyapot hőszigetelés lesz felragasztva és dűbelekkel megerősítve.
- Az ablakok mindenütt cserélve lesznek - kivéve azt a néhány nyílászárót, amelyet a közelmúltba az intézmény saját erőből már kicserélt. Az ablakok peremei mentén kialakuló hőhidak elkerülése érdekében az új nyílászárók körben kb. 5 cm széles toktoldóval lesznek szerelve, és a homlokzati hőszigetelés ere a toktoldóra rátakar. A jelenleg két részre osztott nagyméretű, 300×180 cm-e ablakok helyett három részre osztott ablakok lesznek beépítve, a stabilabb rögzítés érdekében.
- A lapos tetőn meglévő vízszigetelést javasoljuk teljes egészében lebontani annak rossz állapota miatt. A megtisztított felületre 20 cm polisztirol hőszigetelés kerül, arra pedig új PVC anyagú csapadékvíz szigetelés. A hőhidak kiküszöbölése érdekében a tető hőszigetelését 10cm-es vastagsággal fel kell vezetni a tetőfelépítményekre és az attikafal belső oldalára is. A lefolyókat és a páraszellőzők kivezetéseit meg kell hosszabbítani az új vízszigetelés síkjához igazodva.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 179 041 904
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tradíció Manufaktúra Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1205 BUdapest, Határ u. 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1205
Ország: HU
E-mail: tradiciomanufakturakft@gmail.com
Telefon: (70) 314 1814
Internetcím(ek): (URL)
Fax: (70) 314 1814
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az 1. számú szerződés módosításról szóló hirdetmény száma: KÉ3709/2019.
2 számú szerződés módosítás tartlma:
Az Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le. A feltételes közbeszerzési eljárás a pályázat benyújtásához volt szükséges.
A pályázat benyújtásakor az volt prognosztizálható, hogy a beruházás várhatóan 2018 nyarán elindulhat. A Megrendelő a támogatói szerződést csak 2018. 07. 20 -án tudta megkötni. Munkaterületet a Vállalkozónak 2018. november 16-án tudott biztosítani.
A Vállalkozó kérelmet nyújtott be a Megrendelőnek 2019. május 14-én, melyben jelezte, hogy a kivitelezésre alkalmatlan időjárási körülmények, miatt a kivitelezési határidő hosszabbítása szükséges. A homlokzat hőszigetelésére használni kívánt ragasztóhabarcs és vékonyvakolat műszaki adatlapja szerint a külső hőmérsékletnek a bedolgozás és a kötésidő alatt folyamatosan +5 °C fok felett kell lennie. A Vállalkozó mellékelten benyújtotta a január - március közötti hőmérséklet diagrammokat, mely alapján a szükséges külső hőmérsékleti feltételek nem álltak fenn.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezésre alkalmatlan időjárási körülmények, miatt a kivitelezési határidő hosszabbítása szükséges. A homlokzat hőszigetelésére használni kívánt ragasztóhabarcs és vékonyvakolat műszaki adatlapja szerint a külső hőmérsékletnek a bedolgozás és a kötésidő alatt folyamatosan +5 °C fok felett kell lennie.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 179 041 904 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 179 041 904 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben