Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:10380/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete
Teljesítés helye:4431 Nyíregyháza, Aranykalász sor 54. (13259 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Complex ING Szolgáltató és Tanácsadó Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73317896
Postai cím: Malom Utca 3
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gurály Edina Erzsébet
Telefon: +36 42504641
E-mail: szabolcsszatmarberegmegye@voroskereszt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.voroskereszt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000884642018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4431 Nyíregyháza, Aranykalász sor 54. (13259 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás indokoltsága:
- Kevés tárolóter –(raktár, bútorraktár, stb.) van a meglevő részben, az irattar, az értékraktár és az iroda pedig nagyon zsúfolt.
-A korábban tervezett, meglevő részben levő szobák alapterülete, valamint a kiszolgáló személyzet számára szükséges kiszolgáló helyiségek alapterülete is szűkössé vált.
-A megrendelő szeretne a férőhelyet 3 fővel megnövelni, ugyanakkor a meglevő helyiségekben a funkciókat átszervezni, ami által megszűnne a zsúfoltság.
- Az ellátottak létszáma 3 fővel növekszik, de ehhez az új részben 5 szobaegység legyen elhelyezve, - a meglevő létszám 30 fő, melyből a meglevő részben 18 férőhely lesz kialakítva, s a bővítménybe csak 15 fő lesz elhelyezve.
- A bővítményben egy tágas étkező, és két család főzési lehetősége legyen megoldva.
- Lehetőség szerint min. 2 WC, 2 tusoló es mosógép elhelyezésére is alkalmas mosdó-előtér legyen.
Az ingatlan teljes közmű-ellátottságú.
Épület adatai:
Az ingatlan területe: 2298 m2
Az ingatlanon meglevő épület bruttó alapterülete: 261,59 m2
Bővítés bruttó alapterület : 200,63 m2
A tervezett épület nettó alapterülete: 163,68 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00033

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03538 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Complex ING Szolgáltató és Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86621472
Postai cím: Szent László Utca 6/b
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
E-mail: tcomplexing@gmail.com
Telefon: +36 703176346
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42480116
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4431 Nyíregyháza, Aranykalász sor 54. (13259 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás indokoltsága:
- Kevés tárolóter –(raktár, bútorraktár, stb.) van a meglevő részben, az irattar, az értékraktár és az iroda pedig nagyon zsúfolt.
-A korábban tervezett, meglevő részben levő szobák alapterülete, valamint a kiszolgáló személyzet számára szükséges kiszolgáló helyiségek alapterülete is szűkössé vált.
-A megrendelő szeretne a férőhelyet 3 fővel megnövelni, ugyanakkor a meglevő helyiségekben a funkciókat átszervezni, ami által megszűnne a zsúfoltság.
- Az ellátottak létszáma 3 fővel növekszik, de ehhez az új részben 5 szobaegység legyen elhelyezve, - a meglevő létszám 30 fő, melyből a meglevő részben 18 férőhely lesz kialakítva, s a bővítménybe csak 15 fő lesz elhelyezve.
- A bővítményben egy tágas étkező, és két család főzési lehetősége legyen megoldva.
- Lehetőség szerint min. 2 WC, 2 tusoló es mosógép elhelyezésére is alkalmas mosdó-előtér legyen.
Az ingatlan teljes közmű-ellátottságú.
Épület adatai:
Az ingatlan területe: 2298 m2
Az ingatlanon meglevő épület bruttó alapterülete: 261,59 m2
Bővítés bruttó alapterület : 200,63 m2
A tervezett épület nettó alapterülete: 163,68 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42480116
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Complex ING Szolgáltató és Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86621472
Postai cím: Szent László Utca 6/b
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
E-mail: tcomplexing@gmail.com
Telefon: +36 703176346
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A „Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat”-ban foglalt javaslatoknak való megfelelés érdekében a közbeszerzési eljárásban kiadott, eredeti tervek és költségvetés – jelen szerződésmódosítás melléklete szerinti – módosítása szükséges.
A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szerződésmódosítás nem változtatja meg az építési engedélyt, továbbá a Szerződésmódosítás nem eredményezi a Szerződésben meghatározott teljesítési határidő változását. Fentiek alapján megállapítható, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez (Kbt. 141. § (2) bekezdés 2. fordulatának való megfelelés).
A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szerződésmódosítás a Szerződésben meghatározott vállalási ár minimális változását eredményezi , amely összhangban áll a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában ében meghatározott 15 %-os korláttal. Jelen esetben a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel vizsgálata nem szükséges, figyelemmel arra, hogy a jelen eljárás nemzeti értékhatár szerinti eljárás.
1. A jelen Szerződésmódosítás I. pontjában foglaltakra tekintettel a Szerződés mellékletét képező tervek az alábbiak szerint módosulnak:
1.1 A szobák alapterülete a jelen 1. sz. Szerződésmódosítás mellékletét képező „Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat”-ban foglaltaknak megfelelően kerül módosításra.
1.2 A rámpa kialakítás a jelen 1. sz. Szerződésmódosítás mellékletét képező „Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat”-ban foglaltaknak megfelelően kerül módosításra.
1.3 Az ajtók méretezése a jelen 1. sz. Szerződésmódosítás mellékletét képező „Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat”-ban foglaltaknak megfelelően kerül módosításra.
1.4 Az akadálymentes WC/fürdő kialakítása a jelen 1. sz. Szerződésmódosítás mellékletét képező „Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat”-ban foglaltaknak megfelelően kerül módosításra.
2. A jelen Szerződésmódosítás I. pontjában foglaltak alapján, a II.1. pontban foglaltakra tekintettel a Szerződés mellékletét képező, az eredeti ajánlatban benyújtott költségvetés helyett a jelen Szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képező módosított költségvetés alkalmazandó .
3. A Szerződés eredeti 3. Vállalkozói díj pontja az alábbiak szerint módosul:
eredeti rendelkezés
A Vállalkozó az 1.1. pontban meghatározott vállalkozás ellentételezéseként nettó 42.480.116,- HUF, azaz nettó negyvenkétmillió-négyszáznyolcvanezer-száztizenhat forint vállalkozói díjra (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) jogosult.
a módosítás után alkalmazandó rendelkezés
A Vállalkozó az 1.1. pontban meghatározott vállalkozás ellentételezéseként nettó 42.500 .150,- HUF, azaz nettó negyvenkétmillió-ötszázezer-százötven forint vállalkozói díjra (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) jogosult.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 42480116 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 42500150 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben